Wie zijn de Jehovah Getuigen? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wie zijn de Jehovah Getuigen?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
De Jehovah beweging (getuigen) is een groep Christenen dat zich heeft afgesplitst van het doorgaans bekende Christendom. De oprichter van de Jehovah beweging is Charles Taze Russell.
Charles Taze Russell  (1852-1916)
In 1852 richtte Russell de Jehovah beweging op, omdat hij zich niet kon vereenzelvigen met de Christelijke leerstelling over God, de Hel en het Paradijs. In juli 1879 begon Russell het tijdschrift Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s uit te geven waarin hij Bijbelse waarheden verdedigde en probeerde hij leerstellingen die de Bijbel tegenspraken te veranderen. Na zijn dood in 1916 volgde James Franklin Rutherford (1869-1942) hem op en gaf in 1931 de organisatie haar definitieve naam ‘Getuigen van Jehovah’.
James Franklin Rutherford (1869-1942)
Vervolgens volgde Nathan Knorr (1905-1977) James Franklin Rutherford op en daarna Frederik Franz (1893-1992).
Nathan Knorr (1905-1977)
Frederik Franz (1893-1992)

Een aantal merkwaardige zaken die het benoemen waard zijn, zijn de volgende:
- Charles Taze Russell kon geen Hebreeuws,  Latijns of Grieks lezen of schrijven. Hij had hierover gelogen tot hij werd gedwongen iets te lezen wat hij niet kon waarmaken;
- James Franklin Rutherford kende geen Hebreeuws, Latijn of Grieks lezen of schrijven;
- Ook hadden zij beiden geen universitaire filologische of theologische achtergrond;
- Nathan Knorr had wel Grieks en Latijns gestudeerd;
- Frederik Franz kon geen Hebreeuws;
- Charles Taze Russell was vaker oneerlijk geweest door een tarwe soort ter verkoop aan te bieden van zeer slechte kwaliteit, terwijl hij het tegenovergestelde verkondigde;
- Charles Taze Russell was nooit tot dominee ingewijd.

CONCLUSIE
Deze korte introductie van de oprichters van de Jehova beweging schept direct al een beeld over de geloofwaardigheid van deze personen en hun uit te dragen visie. In de volgende pagina's gaan we inhoudelijk in op de belangrijkste beweringen die de Jehova beweging maakt.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud