Problemen bij Reïncarnatie en Karma - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Problemen bij Reïncarnatie en Karma

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Wat is Reïncarnatie
Reïncarnatie is het geloof dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (geest/ziel) na de dood niet verdwijnt, maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Het uiteindelijke doel is het bereiken van Nirvana (een gemoedsgesteldheid waarin de psyche volkomen losgemaakt is van dwalingen en bezoedelingen en opgegaan in de werkelijkheid, zoals die door een verlicht wezen wordt ervaren).

Wat is Karma?
Karma is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat letterlijk vertaald wordt als handeling / actie / daad. Met Karma gelooft men dat alle acties goed of slecht de mens weer terugkrijgt op de een of ander manier. Karma en haar gevolgen wordt gezien als een natuurlijk principe, een wet van "actie en reactie". Een goede daad heeft van nature gunstige gevolgen voor degene die de handeling verricht, en slechte daden hebben van nature slechte gevolgen.
Er bestaan echter grote verschillen tussen de oosterse en westerse variant.

Citaat theoloog dr. R. Kranenborg, docent theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: 'In India doorloopt de mens een eeuwige kringloop, waarin hij ook kan terugkeren als varken of plant.'Eind citaat

Het concept van Reïncarnatie is gebaseerd op een vers uit de Bhagavad Gītā:
Bhagavad Gītā 2:22 Zoals een mens zijn versleten kleren wegdoet en nieuwe aantrekt, zo werpt ook het Zelf zijn afgeleefde lichamen weg en neemt nieuwe aan.

Echter, we weten dat de Vedas de hoogste autoriteit hebben binnen het Hindoeïsme. Alles wat de Vedas tegenspreekt dient de Hindoe dus direct te verwerpen.

Als we kijken naar de volgende Vedas zien we het concept van Puranjanam. Puranjanam is niet cyclus van wedergeboorte, maar het leven na de dood. Het gebruikte woord voor de leer van wedergeboorte is 'Punarjanam'. In het Sanskriet Punar of Puna betekent 'de volgende keer' of 'weer' en Janam betekent 'leven'. Daarom Punarjanam betekent volgend leven of het leven hierna. Het betekent dus niet dat tot leven komt opnieuw en opnieuw.

Het leven na de dood in de Veda's
Er is een verwijzing naar het leven na de dood in de Veda's. Het is vermeld in:

Go forth, go forth on those ancient paths on which our ancient fathers passed beyond... Unite with the fathers, with Yama [king of the dead], with the rewards of your sacrifices and good deeds, in the highest heaven. Leaving behind all imperfections, go back home again; merge with a glorious body (Rig Veda 10.14.7-8).2°

" Beyond the three skies let him go,whence he shall NEVER COME AGAIN in all years to be long as the sun is in heaven."--[Arthava veda,6:75:3]

"The father of the eye, the wise in spirit, created both these worlds."
--[Rig veda,10:82:2]

Hier zien we dat de Vedas enkel spreekt over het leven na de dood en niet over: leven, sterven, leven, sterven etc. Op basis van dit vers zouden we direct kunnen stellen dat men niet in reïncarnatie dient te geloven in het Hindoeisme.

De huidige Hindoe gebruikt het kastenstelsel om de visie van reïncarnatie te ondersteunen, terwijl het kastenstelsel ook geen oorsprong kent vanuit de Hindoe religie.

PROBLEMEN EN CONFLICTEN M.B.T. REINCARNATIE EN KARMA

Indien de Hindoe gelooft dat je als mens kunt terugkomen als dier, als je slecht hebt geleefd, dan bestaat er ook de mogelijkheid, dat deze terugkomt als een koe (lagere wezen t.o.v. de mens). De koe wordt als heilig beschouwd in het Hindoeïsme. Dus je hebt slecht geleefd in je vorige leven, maar je kan toch nog als een heilig dier terugkomen en geëerd worden?

Wie beoordeeld of een mens goed heeft geleefd en slecht? Wat is de criteria? Wat is goed en wat is kwaad? Welke bewustzijn beoordeelt dit?

Reïncarnatie is rekenkundig onmogelijk. Als een ieder maar 1 ziel heeft en de populatie van de wereld neemt toe, waar komen de overige zielen vandaan? We zien een toename van de wereldbevolking, dat houdt in dat als we terug beredeneren de bevolkingsomvang een stuk kleiner was. Als we heel erg ver terug in de tijd gaan, moeten we ergens bij een beginpunt komen. Hoe kunnen we van een klein beginpunt reïncarneren naar meerdere zielen? Het is onlogisch aangezien met bij reïncarnatie gelooft dat de ziel elke keer in (1 maal) een ander lichaam terechtkomt.
Reïncarnatie is onlogisch op basis van het volgende argument. Bij reïncarnatie wordt er geloofd dat als je slecht hebt geleefd, je reïncarneerde als een lagere wezen of als een ziek persoon of terugkomt in een leven met slechte omstandigheden. Maar wat is de les hierin? Hoe kun je, jezelf ‘verbeteren’ als je, je vorige leven niet eens kunt herinneren. Je weet niet wat je hebt gedaan en wat je niet hebt gedaan, hoe kun je dan jezelf verbeteren t.o.v. je vorige leven? Of zouden we de hele wereld onder hypnose moeten brengen om zogenaamd te weten wat je in je vorige leven hebt gedaan? Hoe dan te handelen met de zwakzinnigen en de mentale instabiele mensen? Hoe te handelen met de geestelijk gehandicapten?

Hoe kan een lagere wezen, zoals een dier, reïncarneren tot een hogere wezen? Een dier heeft geen bewustzijn zoals de mens deze heeft. Een mens heeft vrije wil en kan kiezen tussen goed en kwaad. Een dier kan dit niet en heeft het systeem van een instinct. Hoe kan een dier dan op basis van zijn ‘gedrag’ reïncarneren tot een mens? Wat is goed en slecht gedrag van een dier?

Hoe kan een dier zichzelf verbeteren als deze geen herinnering van een mens kan omvatten? Hoe kan dit dier dan weten dat het iets slechts heeft gedaan in de vorige leven en zichzelf verbeteren?

Als iemand in zijn/haar vorige leven een dier zou zijn, welke herinnering zou deze dan hebben aan zijn/haar vorige leven? Waarin zou deze persoon zich dan moeten verbeteren t.o.v. zijn/haar vorige leven en op basis van welk gedrag en criteria?

Als men gelooft dan als iemand slecht leeft, deze persoon als lagere wezen terugkomt, zou dit logischerwijs betekenen dat de bevolkingsgroei zou moeten dalen. Vervolgens zou het aantal lagere wezens, zoals dieren zouden moeten toenemen in de wereld. We zien juist een explosieve groei van de mens en een relatief minder grote toename van de dieren. Onwetenschappelijk en onlogisch dus.

Een Hindoe zou moeten stoppen met het eten van dieren, omdat dit een gereïncarneerde persoon betreft volgens deze visie. Er wordt zelfs geloofd dat men kan reïncarneren in planten en bomen. Ook dit zou men dus moeten stoppen te gebruiken.

Hoe zit het met de eendagsvliegen? Dieren die 1 dag leven en vervolgens weer doodgaan. Hoe zou deze zich kunnen opheffen tot een hoger wezen en op basis van welke criteria?

Het is een onterecht systeem. Laten we Hitler als voorbeeld nemen. Laten we zeggen dat hij verantwoordelijk was voor 60 miljoen mensen die de dood in zijn gejaagd. We nemen in dit voorbeeld niet het kwaad wat hij aan de overlevenden heeft aangedaan mee. Hij stierf in 1945. Karma heeft een zware afrekening te verrichten met hem. Hij zou tenminste 60 miljoen keer reïncarneren en lijden in al deze reïncarnaties voordat hij zou hebben betaald voor zijn daden. Laten we aannemen dat hij in 1960, na verschillende reïncarnaties als dieren terugkomt als een geboren gehandicapte persoon. Deze persoon die van geen kwaad bewust is, wordt gestraft voor de daden van Hitler een serie levens terug terwijl zijn persoonlijkheid is gestopt te bestaan bij zijn overlijden in 1945. Deze gehandicapte kind, wordt beladen met de lasten door Hitlers ‘karma schuld’ welke hij moet betalen. De nieuwe persoonlijkheid die nergens van weet, wordt wel belast met de daden van de overleden persoonlijkheid van Hitler. Hitler was verantwoordelijk voor 60 miljoen mensen die volgens hun Karma, zo moesten sterven als een schuld wat zijn moesten betalen voor de slechte daden in hun vorige leven. Hij is dus eigenlijk niet verantwoordelijk voor 60 miljoen overledenen, maar 120 miljoen. De last wordt groter en groter. En waar is Hitler in dit gehele verhaal? Hij heeft voor geen enkele daad zelf geboet.

Op basis van Karma kunnen we het goede niet meer van het kwade onderscheiden. Laten we voortborduren op het bovenstaande voorbeeld. Als we zouden doorberedeneren op basis van Karma, zou je met tot de conclusie kunnen komen dat de Joden die door Hitler vermoord werden, in hun vorige leven iets slechts hadden gedaan en in hun huidige leven hiervoor zijn gestraft. Karma gebruikte Hitler om een straf aan anderen te volbrengen. Volgens Karma heeft Hitler juist goed gehandeld. Dit is dus pure onzin. Zo zien we dan op basis van Karma het verschil tussen goed en kwaad verdwijnt.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud