IJzer gezonden naar de aarde - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

IJzer gezonden naar de aarde

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
In de Koran kunnen we lezen dat Allah SWT zegt dat HIJ het ijzer heeft neergezonden op aarde waarin heel veel kracht en nuttigheid zit voor de mens. Laten we het Koranvers erbij halen:
Koran 57:25 Wij hebben Onze gezanten met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben het boek en de weegschaal met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand houden. En Wij hebben het ijzer neergezonden. Daarin is geweldige kracht en veel nuttigheid voor de mensen, opdat Allah weet wie Hem en Zijn gezanten in het verborgen helpen. Allah is krachtig en machtig.

Er zijn twee aspecten die in dit vers naar voren komen, namelijk dat ijzer niet zelf op aarde is ontstaan maar elders vandaan komt en dat ijzer een geweldige kracht bezit. Deze twee aspecten zullen we nader bekijken en onderzoeken.

WAAR KOMT IJZER VANDAAN?
Laten we kijken wat de wetenschap hierover te vertellen heeft.
Zware metalen ( lood, goud en uranium, ijzer) in het universum worden geproduceerd in de kern van grote sterren. Ons zonnestelsel bevat echter geen geschikte structuur om zelf ijzer te produceren. IJzer kan alleen geproduceerd worden in vele grotere sterren dan de zon, waar de temperatuur een paar honderd miljoen graden bereikt. Wanneer de hoeveelheid ijzer een bepaald niveau overschrijdt, kan de ster het niet langer vasthouden en uiteindelijk zal de ster exploderen in wat men noemt een “nova” of een “supernova”. Die naam is afgeleid van de Latijnse benaming ‘stella nova’ (nieuwe ster). Als resultaat van deze explosie worden er meteorieten die ijzererts bevatten in het universum verspreid en bewegen door de kosmische ruimte totdat ze worden aangetrokken door een zwaartekracht van een hemellichaam.
We hebben dus gezien dat ijzer niet gevormd is op aarde, maar vanuit de ruimte afkomstig is.

Laten we kijken naar de tweede bewering van de Koran, namelijk dat het grote kracht en voordeel bezit.

DE KRACHT VAN IJZER
Laten we kijken wat de wetenschap hierover zegt:

Ook hier zien we dat ijzer grote kracht / energie bezit, zoals ook in de Koran wordt gezegd door Allah SWT. Het bekijken van het volgende filmpje zal het beeld hiervan duidelijker maken. Let op: Het laden van het filmpje kan enige tijd duren. Heb wat sabr (geduld) en het zal beloond worden In Shaa Allah.

CONCLUSIE
We hebben met duidelijke wetenschappelijke onderbouwing gezien dat Koranvers 57:25 in perfecte harmonie is met de wetenschappelijke onderzoeksresultaten, welke recentelijk zijn ontdekt. Hoe kan een ongeletterde man 1400 jaar geleden zulke diepgaande wetenschappelijke beweringen maken en 100% correct zijn in zijn beweringen? De Koran is niets anders dan een openbaring van God/Allah SWT, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat tussen beide is.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud