Waar zijn de Hindoe goden nu? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Waar zijn de Hindoe goden nu?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Waar zijn de goden nu?Als we de volgelingen van het Hindoeïsme moeten geloven, is volgens hen het Hindoeïsme het alleroudste geloof ter wereld. We hebben aangetoond dat het Hindoeïsme niet het oudste geloof ter wereld kan zijn, maar laten we ter wille van het argument veronderstellen dat dit wel zo is. Als het Hindoeïsme het oudste geloof ter wereld is zou dit inhouden dat de vele verschillende goden welke we kennen vanuit het Hindoeïsme een rol zouden moeten hebben gespeeld in de schepping van alles en iedereen. Dan zou het ook zo zijn dat één van die goden of meerdere goden de openbaringen zou moeten hebben verzorgd aan de mens. Deze openbaringen zouden vele duizenden jaren geleden moeten hebben plaatsgevonden. De belangrijkste vraag luidt nu: Waar zijn al die goden naar toegegaan en waarom hebben ze geen contact meer opgenomen met de mens om hun van hun bestaan af te laten weten? Nergens hebben we ooit meer iets vernomen van de goden vanuit het Hindoeïsme.
Waarom zouden de goden de mens hebben gecreëerd en alles om ons heen? Wordt er reden van bestaan van de mens beschreven in de Hindoe geschriften? Wat verwachten al die vele goden van de mens? Is het niet zo dat als er zoveel verschillende goden zouden zijn, ze allemaal bepaalde verwachtingen zouden hebben van de mens? Men gelooft dat er wel 330 miljoen goden zijn binnen het Hindoeïsme. Is het niet allemaal verwarrend voor de mens om zoveel goden te kennen, aanbidden en tevreden te kunnen stellen? Het lijkt dan ook onmogelijk om zoveel goden te kennen en te voldoen aan hun wil.
Ook is er binnen het Hindoeïsme niet een stichter van deze geloofsovertuiging bekend of iets van een boodschapper van god(en). Hoe verwacht men vanuit het Hindoeïsme dan iets van leiding te krijgen van god, als men geen duidelijke instructies hebben ontvangen hoe te leven en wat te doen om god tevreden te stellen?
 De goden waarover men spreekt in het Hindoeïsme zijn allemaal op een mysterieuze wijze van het toneel verdwenen en nooit meer iets van hen vernomen: Geen Brahma, Shiva, Vishnu, Saraswatie, Lakshmi, Parvati, Ganesh, Hanuman, Durga, Kali, Rama, Krishna, Surya etc. Hoe weten de Hindoes dan dat deze goden naar hun gebeden luisteren en verhoren? Niemand weet waar al deze goden zijn, niemand heeft ooit meer iets van hen vernomen en niemand kan zeggen wat de oorsprong is van het Hindoeïsme. Dit zijn onzekerheden op onzekerheden! Hoe weet de Hindoe dat alles wat er gezegd wordt waar is? Wat is het bewijslast? Zouden er niet minimaal 330 miljoen openbaringen moeten zijn geweest als je wilt weten wat elke godheid van je verwacht? En zou het niet conflicteren en frustrerend zijn als de ene godheid iets van je verwacht, terwijl een ander misschien het tegenovergestelde van je zou verwachten? Denk je dat dit haalbaar zou zijn voor een mens om al deze goden tevreden te stellen? Hoeveel pujas (poojas) en rituelen zou men niet moeten uitvoeren en verrichten? Het is niet haalbaar en realistisch als men als deze vragen oprecht bekijkt en tracht te beantwoorden. Het is eerder onrechtvaardig dat je in de eerste instantie wordt gecreëerd door een godheid en deze godheid laat je in de steek doordat hij nooit meer iets van zich laat horen. Men wil wel heel van het woord Karma en reïncarnatie gebruiken, maar wat valt er te vertellen over de regelgeving alvorens deze termen aan te halen? Op het moment dat er geen duidelijke regelgeving bestaat voor een mens, kan men ook niet verwachten dat men verantwoordelijk gesteld kan worden door god voor de fouten die deze begaat. De regels zijn namelijk niet bekend. Waarom zou men dat de term Karma willen gebruiken binnen het Hindoeïsme? Men zegt als je het slecht hebt in dit leven, dat het een oorzaak heeft vanuit je vorige leven. Maar, hoe dien je nu te leven op dit moment volgens het Hindoeïsme? Wat is de goddelijk wet- en regelgeving? Het komt erop neer dat je wordt gestraft voor daden waarvan je niet wist of ze goed of slecht waren.
 
CONCLUSIE
Niemand weet waar de goden van het Hindoeïsme zijn verdwenen. De goden vanuit het Hindoeïsme hebben ook nooit meer iets van zich laten horen. Men weet dus ook niet wat er van hen wordt verwacht in dit leven tegenover god. Aan de andere kant zegt men in het Hindoeïsme, dat men wel verantwoordelijk wordt gehouden op basis van hun daden in dit leven, wat doorwerkt op het volgende leven vanwege het concept van reïncarnatie en karma. Dit is duidelijk een grote onrechtvaardigheid tegenover de mens! Waarom zou god je straffen voor zaken waarvan je niet eens weet dat het fout is.
Laat een bericht of reactie achter!

4.0 / 5
2 beoordelingen
1
0
1
0
0

vrijdag 21 jan 2022
@dewaarheid,

Bedankt voor je reactie.

Je begint met een statement die makkelijk kan worden ontkracht. Afhankelijk van welke visie je binnen het Hindoeisme erop nahoudt bepaald het aantal goden. Sommigen zeggen er is slechts 1 god andere zeggen het zijn er drie en weer anderen zeggen dat er miljoenen zijn.

Daarnaast spreek je over de manifestatie van god in verschillende vormen en gedaantes. Dat zou inhouden dat god een soort van schizofreen zou moeten zijn als deze tegen zichzelf zou praten of zelfs vechten vanuit die verschillende manifestaties. En als een hindoe mag doen en laten wat deze zelf wilt zonder goddelijke begeleiding zijn ook deze manifestaties nutteloos denk je niet?

Waar is Allah?
Je begrijpt de strekking van het onderwerp waarschijnlijk niet. Waar zijn de goden nu houdt in dat deze god(en) zich nooit meer kenbaar hebben gemaakt aan de mens als deze allemaal zouden bestaan. Allah swt heeft de mens sinds het begin der tijden begeleid via profeten, boodschappers en openbaringen. De laatste profeet in de lijn der profeten is de profeet Mohammed vrede zij met hem welke de openbaring heeft gekregen van Allah swt. Dus daar is Allah nog steeds. Betrokken bij de mens en zijn schepping en de mens aan het leren wat de beste manier van leven is.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud