De schepping van de mens - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De schepping van de mens

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Een ander belangrijk wetenschappelijk aspect voor de mens om te bekijken is de schepping en ontwikkeling van de mens, zoals deze in de Koran beschreven is.

Voordat we dit onderwerp verder behandelen is het van belang als mens zelf even kort stil te staan bij de schepping van de mens. Als we kijken naar hoe een mens ontstaat, zien we een beginpunt bij de verwekking van een kind. Een zaadcel komt samen met een eicel en het uiteindelijke resultaat is een mens, welke ter wereld komt als een hulpeloze baby. Als je alleen dit al zou overdenken, zou je een belangrijke conclusie kunnen trekken:

De zaadcel en de eicel bevat specifieke informatie wat ervoor zorgt dat de mens welke gevormd wordt, ook uiteindelijk in de juiste verhouding als mens geboren wordt.

Je zou het kunnen zien als een computer welke met specieke programma's zijn voorgeprogrammeerd. Zo kunnen we ook zeggen dat er voorgedefinieerde informatie is 'geprogrammeerd' in de zaadcellen en eicellen van de mens. Indien dit niet zo zou zijn, zou elk mens die geboren zou worden er totaal anders uitzien dan andere mensen. We weten dat een mens in 90% - 95% van de gevallen wordt geboren met 1 hoofd, twee armen, benen, voeten, oren, ogen etc. (de minimale % afwijkingen achterwege gelaten). Onze tanden, vingers, tenen staan in een specifieke volgorde en op de juiste plekken.

Waarom zien we niet massaal mensen die een lange en korte been hebben, of 3 of 4 of 8 benen, 2-3-4-5 hoofden etc.? Dit komt door het feit dat de informatie zoals een mens eruit moet zien is voorgeprogrammeerd. Waar komt deze informatie vandaan en wie heeft het o.a. in de mens geplaatst (geprogrammeerd)? Zoals je zult zien is dat de wetenschap dit niet kan aantonen en verklaren. Mensen die niet in een schepper geloven zullen zeggen dat het leven per toeval is ontstaan en dat de natuur heeft bepaald hoe het leven om ons heen uiteindelijk eruit ziet. Echter, het argument van toeval is reeds onkracht en als de natuur bepaalt hoe het leven eruit zou moeten zien, betekent dit dat de natuur over een bepaalde intelligentie en bewustzijn zou moeten beschikken. Indirect zeggen deze mensen dat de natuur eigenlijk hun god is met een intelligentie en bewustzijn, maar ze kunnen het niet bewijzen. Dezelfde mensen kijken neer op mensen die geloven in God en gebruiken het argument dat God niet te bewijzen is terwijl ze ergens in geloven dat ze zelf niet kunnen aantonen. Door de hoofdstukken onder het onderwerp 'God bestaat' goed door te lezen en te begrijpen, zul je zien dat het bestaan van God daadwerkelijk te bewijzen is.

Laten we nu kijken wat de Koran zegt over de schepping van de mens door eerst alle relevante verzen erbij pakken:

De allereerste vers van de Koran die geopenbaard werd is (Koran 96:1-2).

Koran 96:1 Lees voor! In de Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.
Koran 96:1 Iqra bi-ismi rabbika allathee khalaqa

Koran 96:2 Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp.
Koran 96:2 Khalaqa al-insana min AAalaqin.....

Koran 13:8 Allah weet wat iedere vrouw draagt en wat de baarmoeders verminderen of wat zij vermeerderen. En alle dingen hebben bij Hem een maatgeving.

Koran 16:72 En Allah heeft voor julliezelf uit julliezelf echtgenotes doen voorkomen en Hij deed voor jullie uit jullie echtgenotes zonen, dochters en kleinkinderen voortkomen en voorzag jullie van goede dingen…..

Koran 16:78 En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie gehoor en het zien en de Harten. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen.

Koran 22:5 O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort.

Koran 23:12-14 En voorwaar. Wij schiepen de mens uit een uittreksel van klei. Dan plaatsten Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormden Wij de levenskiem tot een klonter bloed, daarna vormden Wij het geronnen bloed tot een vormeloze (gekauwde) klomp, dan vormden Wij beenderen uit deze vormeloze klomp, daarna bekleedden Wij deze beenderen met vlees, vervolgens ontwikkelden Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste der Scheppers.

Koran 23:78 En Hij is Degene Die voor jullie het gehoor en gezichtsvermogen en de harten geschapen heeft. Weinig dankbaarheid tonen jullie!

Koran 39:6 Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, een schepping na een schepping, in drie sluiers van duisternis…

Koran 51:49 En van alle dingen hebben Wij paren geschapen, Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Koran 53:45 En dat Hij de paren heeft geschapen, de man en de vrouw.

Koran 56:58-59 Hoe denken jullie dan over dat (zaad) wat jullie uitstorten? Hebben jullie dat geschapen of zijn Wij de scheppers?

Koran 71:14 Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen (verschillende stadia) heeft geschapen.

Koran 75:37-39 Was hij niet eerst een druppel van uitgestort sperma? En vervolgens een bloedklonter waarna Hij schiep en nauwkeurig vormde? Zo maakte Hij daarvan de twee geslachten, de man en de vrouw.”

Koran 76:2 Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel (Nutfatin amshaadj, zygote) om hem te beproeven. Daarom gaven Wij hem het gehoor en gezichtsvermogen.

Koran 82:8 In welke vorm Hij ook wilde heeft hij jou samengesteld.

In de volgende reeks van video's kunt u gedetailleerd bekijken hoe een mens ontstaan vanaf de bevruchting tot de geboorte.

DEEL I
DEEL II
DEEL III
DEEL IV
DEEL V

DE SCHEPPING UIT KLEI

We hebben een aantal keren kunnen lezen dat de Koran spreekt van de schepping van de mens uit klei/aarde. In de eerste instantie kan dit onwerkelijk lijken en onwetenschappelijk. Maar nader onderzoek laat zien dat de schepping van de mens uit klei/aarde helemaal niet zo onwetenschappelijk is als het in de eerste instantie lijkt te zijn.

Koran 23:12-14 En voorwaar. Wij schiepen de mens uit een uittreksel van klei. Dan plaatsten Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormden Wij de levenskiem tot een klonter bloed, daarna vormden Wij het geronnen bloed tot een vormeloze (gekauwde) klomp, dan vormden Wij beenderen uit deze vormeloze klomp, daarna bekleedden Wij deze beenderen met vlees, vervolgens ontwikkelden Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste der Scheppers.

Wetenschappers hebben een verbazingwekkende ontdekkingen gedaan met betrekking tot het weefsel van het menselijk lichaam. Levend weefsel bevat 26 verschillende elementen. De zes meest voorkomende zijn koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel. Deze basiselementen vormen 95% van alle weefsels. Onderzoek heeft aangetoond dat de bouwstenen waaruit het menselijk lichaam is geschapen, in nagenoeg dezelfdeverhoudingen ook in klei voorkomen (het eten van aarde kan de gezondheid bevorderen).

Zie ook het uitgebreide artikel:  De ontwikkeling van de mens (link gelegd met de Koran).

IS DE MENS MOEILIJKER TE SCHEPPEN DAN DE HEMEL?
Een ander belangrijk punt om over na te denken is de volgende Koranvers waarin Allah SWT de ongelovige mens de volgende vraag stelt:
Koran 79:27 Bent u moeilijker te scheppen dan de hemel die Hij heeft gebouwd?


We hebben gezien hoe het Universum tot stand is gekomen en dat Allah SWT uit het niets kan scheppen. Het Universum is geschapen uit het niets, maar de mens is geschapen vanuit aarde/klei (iets bestaand). We hebben gezien dat Allah SWT alle energie dat beschikbaar is in het Universum heeft doen ontstaan bij de Big Bang. Een ieder die hierover nadenkt of onderzoek naar zal doet, zal beseffen wat een macht en kracht hierbij betrokken is. Dus de vraag die gesteld wordt in de Koran 79:27 is voor de nadenkende mens bestemd: Bent u moeilijker te scheppen dan de hemel die Hij heeft gebouwd? Het antwoord zou nu duidelijk moeten zijn.

CONCLUSIE:
We hebben gezien dat de Koran de schepping van de mens in groot detail beschrijft. Alle opvolgende stadia van het moment verwekking tot alle ontwikkelingen in de baarmoeder is 100% in lijn met de bevestigde wetenschap van embryologie. Antonie van Leeuwenhoek en Stephen Hamm waren de eerste wetenschappers die de menselijke spermacellen observeerden via geavanceerde microscopen in het jaar 1677. Dit is ruim duizend jaar later na de openbaring van de Koran in het jaar 610. Hoe kon de profeet Mohammed vzmh zulke diepgaande, gedetailleerde wetenschappelijke informatie aanhalen zonder enige fouten te maken en zonder enig onderzoek te hebben verricht? Verder ontbraken de wetenschappelijke instrumenten ten tijde van de profeet Mohammed vzmh om deze onderzoeken te verrichten. We kunnen niets anders doen dan in alle eerlijkheid bekennen dat het ook hier weer een daadwerkelijke openbaring van de Almachtige en Alwetende Schepper betreft.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud