Hadith - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Hadith

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

HADITH


Wat zijn Hadith?
De Hadith (Arabisch: أحاديث (meervoud), حديث (enkelvoud), 'dat wat verteld wordt') zijn, na strikte regelgeving en wetenschap, vastgelegde islamitische overleveringen over het doen, het (na)laten van, en uitspraken van de profeet Mohammed vzmh. Een Hadith is een mondeling of tekstueel overgedragen bewoording van wat de Profeet vzmh zei, deed of (stilzwijgend) goedgekeurd heeft. De hadith kent verschillende gradaties van betrouwbaarheid (zie onderstaand). Het geloof in de Sunnah (Soennah - de profeet als perfecte voorbeeld) is onderdeel van de Islamitische geloofsovertuiging. Deze mondelinge en schriftelijke overdrachten werden door hoogbegaafde schriftgeleerden opgetekend in verschillende boeken en staan o.a. bekend als Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibn Maja, Abu Dawoed, Tabrani, etc. (allen genoemd naar de auteurs).

Classificatie van hadith
De hadith zijn in verschillende gradaties van betrouwbaarheid ingedeeld.
Ṣaḥīḥ - betrouwbaar
Hasan - goed
Da'if - zwak
Mawdu - gefabriceerd / vals

Er zijn meer classificaties waarover je verder kunt lezen op de volgende websites:

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud