De hoofddoek in de Koran - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De hoofddoek in de Koran

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).STAAT DE OPDRACHT
TOT HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK
IN DE KORAN?
De opdracht voor het dragen van een hoofddoek
Laten we kijken waar in de Koran de relevante verzen staan met betrekking tot het dragen van een hoofddoek voor vrouwen. De relevante vers kunnen we vinden in Surah An Nur (24) vers 31. Echter, surah An Nur begint met een belangrijke vers die een nadruk legt op de geldigheid ervan, namelijk voor het gehele hoofdstuk.
Koran 24:1 Dit is een Soerah die Wij neergezonden hebben en die Wij verplicht hebben gesteld; en Wij hebben daarin duidelijke Verzen neergezonden. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.

We zien dat het hoofdstuk begint met de expliciete vermelding dat de verzen in het gehele hoofdstuk (de Soerah / het gehele hoofdstuk) verplicht gesteld zijn en dat de verzen ervan duidelijk zijn. De term duidelijk betekent dat iets gemakkelijk te begrijpen is en dat de betekenis van de verzen met zekerheid te achterhalen is. Dit is iets wat we helder in het achterhoofd dienen te houden. We zullen eerst kijken naar de wijsheid van de Koran m.b.t. dit onderwerp, waarna we zullen kijken naar de daadwerkelijk vers waarin de opdracht vermeld staat in het Nederlands. Vervolgens zullen we gaan kijken welke woorden in het Arabisch vermeldt staan en wat de betekenis van deze woorden zijn. We moeten rekening houden dat woorden een betekenis hebben en ook een historische context. We zullen met alles rekening proberen te houden om de situatie zo helder en duidelijk mogelijk uit te leggen en toe te lichten.
DE WIJSHEID VAN BEDEKKINGENEen hoofddoek, omslagdoek of over welke bedekking de Koran ook spreekt, het heeft als wijsheid en doel om de vrouw te beschermen tegen ongewenst en schadelijk gedrag van anderen. We zullen een voorbeeld beschrijven om de achtergrond ervan duidelijk te maken.
Situatie
Stel ik heb een hele waardevolle diamant in mijn bezit. Ik moet deze vervoeren van één locatie naar een andere locatie. Wat is het gevaar dat ik loop als ik kenbaar maak dat ik een hele waardevolle diamant in mijn bezit heb? Er zullen zeker anderen zijn die mijn diamant willen zien uit nieuwsgierigheid. Daarnaast zullen er zeker anderen zijn die een bepaald gevoel van afgunst zouden hebben omdat ik een waardevolle diamant heb en zij niet. Afgunst en jaloezie zijn eigenschappen welke schadelijke gevolgen kunnen hebben. Ook de dieven en bandieten onder ons zullen geïnteresseerd zijn in mijn waardevolle diamant. Op verschillende manieren, momenten en vanuit verschillende richtingen kan ik verwachten dat iemand op enig manier zal proberen mijn diamant te bemachtigen of schade aan te doen.

Oplossing
Als ik nu ervoor zorg dat niemand weet dat ik een waardevolle diamant heb? En als ik deze wil gaan vervoeren zorg ik voor een zodanige bedekking (Hijab) dat men de schoonheid en waarde niet kan herkennen van hetgeen ik aan het vervoeren ben? Het is een simpele maar praktische oplossing dat ervoor zorgt dat een ieder die dit op deze manier toepast zijn waardevolle bezittingen kan beschermen.
Deze situatie kunnen we projecteren op onze vrouwen en zusters. Als onze waardevolle vrouwen en zusters bedekt over straat kunnen lopen, zodat de mensen met afgunst en ‘dieven’ hun geen schade kunnen aandoen, kunnen we ons meer richten op positieve zaken rondom ons. Zo hoeven we ons niet continue zorgen te maken over de veiligheid van onze vrouwen en zusters. Vrouwen zouden rustiger over straat kunnen lopen zonder lastiggevallen te worden. Voorkomen is inderdaad beter dan genezen!
WAT ZEGT DE KORAN?
Koran 24:31 En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan....

Transliteratie
Koran 24:31 Waqul lilmu/minati yaghdudna min absarihinna wayahfathna furoojahunna wala yubdeena zeenatahunna illa ma thahara minha walyadribna bikhumurihinna AAala juyoobihinna wala yubdeena zeenatahunna illa libuAAoolatihinna aw aba-ihinna aw aba-i buAAoolatihinna aw abna-ihinna aw abna-i buAAoolatihinna aw ikhwanihinna aw banee ikhwanihinna aw banee akhawatihinna aw nisa-ihinna aw ma malakat aymanuhunna awi alttabiAAeena ghayri olee al-irbati mina alrrijali awi alttifli allatheena lam yathharoo AAala AAawrati alnnisa-i wala yadribna bi-arjulihinna liyuAAlama ma yukhfeena min zeenatihinna watooboo ila Allahi jameeAAan ayyuha almu/minoona laAAallakum tuflihoona

We zien dat men in het Nederlands het woord bikhumurihinna hier heeft vertaald als sluier. We zullen nu gaan kijken naar de Arabisch teksten en de bijbehorende vertaling(en) daarvan.
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Kopieer het rode bovenstaande deel en plak deze in een translator en kijk wat het resultaat is:
We zien dat het draait om het woord bikhumurihinna welke is afgeleid van het woord Khamara (wijn/alcohol) wat betekent bedekken. Bij dronkenschap wordt de ratio/geest 'bedekt' en kan men niet meer helder denken. Het woord Khimar werd ook al in de Arabische tijd van de profeet vzhm gebruikt voor hoofdbedekking. Vrouwen in de pre-islamitische tijd droegen ook al Khimars, echter op een manier dan datwe nu gewend zijn. Na de openbaring van Koranvers 24:31 werd de wijze van dracht van de hoofddoek gecorrigeerd. De vrouwen van toen droegen namelijk de Khimar (hoofddoek) als een soort van Bandana met daarbij het lange deel naar achter geslagen/gehangen, zodat hun nek en décolleté blootgesteld werd.
Met de openbaring van Koran 24:31 werd de opdracht gegeven om hetgeen van de Khimar (hoofdbedekking) dat naar achteren was geslagen, naar voren te brengen om zo de nek en décolleté te bedekken. Als je nu weer Koran 24:31 leest met deze scenario in het hoofd zal de situatie anders begrepen worden:

Koran 24:31 En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers (Khimar) over hun boezems (décolleté) dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan....
LEXICON - TAALKUNDIGE BETEKENIS KHIMAR
Laten we kijken naar de taalkundige betekenis van Khimar.
TAFSIR AL-QURAN
Laten we de Tafsir (Exegese = tekstuitleg) van de Koran erbij nemen m.b.t. Koran 24:31
(Tafsir Ibn Kathir- Surah 24. An-Nur, Ayah 31)
Ook in de Tafsir Al Quran zien we dat Khimar wordt gezien, en altijd al werd gezien, als een hoofdbedekking.KHIMAR VOOR MANNENHADITH
Naast de Koran hebben we ook nog Hadith die de betekenis van het woord Khimar kan versterken en verduidelijken. In de onderstaande hadith kunnen we lezen dat een Khimar ook door mannen werd gedragen aangezien het om een hoofdbedekking gaat. De profeet vzmh wreef namelijk tijdens het maken van wudu (kleine rituele wassing) ook weleens over zijn Khimar (hoofdbedekking - tulband).
YouTube
DE ISLAM IS GEEN UITZONDERING
De Islam is geen uitzondering om vrouwen op te dragen om haar schoonheid af te schermen. Als we naar de andere religies en culturen kijken zien we dat bijna in elke van deze culturen en religies vrouwen zichzelf bedekken.
CONCLUSIE
We hebben aangetoond dat het vanuit de Koran verplicht is gesteld voor de vrouw om haar hoofd te bedekken met een hoofddoek en wat de wijsheid daarvan is. In het begin van de Surah (Soerah - hoofdstuk) wordt de validiteit van de verzen in dit hoofdstuk expliciet gemeldt als een verplichting.
Koran 24:1 Dit is een Soerah die Wij neergezonden hebben en die Wij verplicht hebben gesteld; en Wij hebben daarin duidelijke Verzen neergezonden. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Vele Koran vertalingen gebruiken onterecht de term sluier, waardoor er een vertekend beeld van de betekenis wordt gegenereerd. Een sluier kan namelijk op vele andere manier geïnterpreteerd worden terwijl Allah swt zegt dat de verzen duidelijk zijn! We dienen ook bij het interpreteren/vertalen van de text rekening houden met de afbakening welke Allah swt ons heeft gegeven hierin. Voor het aantonen van ons bewijs hebben we gebruikt gemaakt van de Koran, de Sunnah (overleveringen - hadith), historische context en taalkundige bronnen.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud