De schepping van de mens uit klei - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De schepping van de mens uit klei

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).Koran 23:12-14 En voorwaar. Wij schiepen de mens uit een uittreksel van klei. Dan plaatsten Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormden Wij de levenskiem tot een klonter bloed, daarna vormden Wij het geronnen bloed tot een vormeloze (gekauwde) klomp, dan vormden Wij beenderen uit deze vormeloze klomp, daarna bekleedden Wij deze beenderen met vlees, vervolgens ontwikkelden Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste der Scheppers.

Op deze pagina zoomen we in op de verzen van de Koran welke spreken over de schepping van de mens uit stof en uit klei (water en stof/aarde). Het zijn voornamelijk de Atheïsten, welke claimen dat ze (alleen maar) vertrouwen op de wetenschap, die deze specifieke verzen uit de Koran halen om aan te tonen dat de Koran een boek is welke tegenstrijdig is met de wetenschap. 'De Koran spreekt de wetenschap tegen en kan dus zeker niet de waarheid zijn!!'. Laten we kijken of dit een juiste constatering is. We zullen beginnen met het citeren van de verschillende relevante verzen uit de Koran, waarna we zullen kijken of deze verzen in lijn zijn met de wetenschap of niet.

DE SCHEPPING UIT KLEI
Als men de Koran leest komt men meerdere keren verzen tegen die spreken van de creatie van de (eerste) mens uit Klei/Aarde/Stof/Water.

KORAN
Koran 23:12-14 En voorwaar. Wij schiepen de mens uit een UITTREKSEL VAN KLEI. Dan plaatsten Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormden Wij de levenskiem tot een klonter bloed, daarna vormden Wij het geronnen bloed tot een vormeloze (gekauwde) klomp, dan vormden Wij beenderen uit deze vormeloze klomp, daarna bekleedden Wij deze beenderen met vlees, vervolgens ontwikkelden Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste der Scheppers.

Koran 25:54 En Hij is Degene Die de mens heeft geschapen uit WATER en vervolgens heeft Hij hem nageslacht en aangetrouwdheid gegeven. En jouw Heer is Almachtig.

Koran 30:20 En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie UIT AARDE heeft GESCHAPEN, WAAROP jullie je toen ALS MENSEN verspreidden.

Koran 32:7 Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft geschapen. En Hij BEGON DE SCHEPPING van de MENS UIT KLEI.

HADITH
Naast de Koran hebben we ook informatie over de schepping van de mens vanuit de Hadith (overleveringen van de profeet Mohammed vzmh):

Abi Musa Al-Shaarai heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed vzmh heeft gezegd: "Allah schiep Adam uit een handvol stof uit verschillende gebieden (soorten land), dus de kinderen van Adam zijn geschapen volgens
de samenstelling van het gebied (soorten land). Daarom hebben we in de mensheid witte, rode, zwarte en gele (mensen); we hebben goed en kwaad, gemak en verdriet, en alles wat er tussen komt."
RECAP - KORTE TERUGBLIK
We hebben gezien dat Koran en Hadith spreken van de creatie van de eerste mens uit klei, water en stof. Zijn dit tegenstijdigheden? Nee, de Koran geeft informatie over de schepping van de mens vanuit verschillende invalshoeken zonder tegenstijdig daarin te zijn. De Koran geeft namelijk deelinformatie om bepaalde details uit te lichten voor de mens om daarop te reflecteren en deze te onderzoeken. De combinatie van o.a. water en stof maakt namelijk klei zoals we hierna zullen zien.

SUBSTANTIES
laten we gericht kijken naar de Koranverzen en specifiek naar de creatie van de eerste mens Adam (vzmh).

Koran 32:7 Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft geschapen. En Hij BEGON DE SCHEPPING van de MENS UIT KLEI.

Als we de substantie van klei analyseren zien we dat klei bestaat uit:
We zien dus duidelijk dat klei bestaat uit 'Stof' en 'Water' wat dus aantoont dat de Koran tot zover in lijn is met wat de wetenschap zegt hierin. De vraag is echter, HOE bewijst dit dat de (allereerste) mens is geschapen vanuit klei? We weten toch dat mensen worden geboren en dat er een bevruchtingsproces aan vooraf gaat waarna er een mens wordt gevormd in de baarmoeder en vervolgens wordt geboren? Dat klopt en ook dit proces wordt in de Koran in grote mate van detail besproken. Waar we hier echter naar kijken is naar de creatie van de eerste mens en niet naar de vorming van het nageslacht van Adam en Eva (vzmh). We zullen echter wel proberen na te gaan of de creatie van de eerste mens vanuit klei uiteindelijk ook terug te herleiden is naar de mensen die op de 'natuurlijke manier' ter wereld komen.

Het ontstaan van de AardeOm de creatie van de mens goed te begrijpen, dienen we terug te gaan naar de creatie van de aarde. Waarom? Omdat de mens vanuit de Klei van de Aarde is gecreëerd zoals te lezen is in Koran 30:20

Koran 30:20 En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie UIT AARDE heeft GESCHAPEN, WAAROP jullie je toen ALS MENSEN verspreidden

Dus de mens is uit de aarde geschapen, waarop hij vervolgens is verspreid als mens (zie ook de voorgaande hadith). Door telkens verder te analyseren zullen we uitkomen op een conclusie welke moet aantonen of de Koran het aan het juiste eind heeft of niet. Laten we kijken wat er op de NASA (National Aeronautics and Space Administration) website staat over de creatie van de aarde.

Vertaling in Nederlands
Toen het zonnestelsel zich ongeveer 4,5 miljard jaar geleden in zijn huidige lay-out vestigde, vormde de aarde zich toen de zwaartekracht wervelend gas en stof naar binnen trok om de derde planeet vanaf de zon te worden. Net als zijn mede-aardse planeten heeft de aarde een centrale kern, een rotsachtige mantel en een stevige korst.
Als we helemaal teruggaan naar de creatie van het Universum 'zien we' dat erop een gegeven moment sterren zich begonnen te vormen. In deze sterren begonnen zich verschillende nieuwe elementen te vormen welke uiteindelijk de basis vormden voor het leven hier op aarde. Nadat deze sterren 'stierven' explodeerden ze en verspreidden ze op deze manier de nieuwe elementen het Universum in. Nieuwe sterren vormden zich en het proces herhaalde zich continue. Het universum vormde zich geleidelijk aan tot op een gegeven moment ook de aarde werd gevormd. Bekijk de volgende YouTube film voor een illustratie:
Titel YouTube video: We're All Made of Stardust. Here's How.

We hebben gezien hoe sterren werden geboren en dat de elementen welke verantwoordelijk zijn voor het leven vanuit deze sterren zijn voortgekomen. Ook de aarde is op een soortgelijke wijze gevormd door
sterrenstof.
Waarom is dit relevant?
Waarom deze hele uiteenzetting om de creatie van de mens te bespreken? Om de creatie van de mens goed te begrijpen vanuit het Koranisch perspectief en om te onderzoeken of dit in lijn is met wat huidig wetenschappelijk onderzoek laat zien, is het van belang om beide formaties naast elkaar te zetten. Als we zien dat er in beginsel (bij het ontstaan van het Universum) sterren ontstonden welke explodeerden waaruit weer andere sterren en planeten zich vormden waarna zich uiteindelijk de aarde vormde, zou dit logischerwijs betekenen dat de mens (vanuit het Koranische scheppingsverhaal) elementen zou moeten bevatten die in sterrenstof aanwezig zijn. Aangezien de aarde namelijk is gevormd vanuit sterrenstof en de Koran zegt dat de mens is geschapen vanuit de klei van de aarde, is het logische en wetenschappelijke gevolg dat de mens in ieder geval dezelfde elementen zouden moeten bevatten zoals deze ook in sterrenstof voorkomt. Laten we nagaan wat de wetenschap hierover zegt?
Humans Really Are Made of Stardust, and a New Study Proves It
By Elizabeth Howell, January 10, 2017

For decades, science popularizers have said humans are made of stardust, and now, a new survey of 150,000 stars shows just how true the old cliché is: Humans and their galaxy have about 97 percent of the same kind of atoms, and the elements of life appear to be more prevalent toward the galaxy's center, the research found.
The crucial elements for life on Earth, often called the building blocks of life, can be abbreviated as CHNOPS: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. For the first time, astronomers have cataloged the abundance of these elements in a huge sample of stars. The astronomers evaluated each element's abundance through a method called spectroscopy; each element emits distinct wavelengths of light from within a star, and they measured the depth of the dark and bright patches in each star's light spectrum to determine what it was made of. [The Milky Way: A Traveler's Guide]

We hebben in het artikel kunnen lezen dat de wetenschap inderdaad bevestigt dat mensen bestaan uit sterrenstof!
MENSELIJK WEEFSEL EN KLEI VERGELEKEN
Overig wetenschappelijk onderzoek laat het volgende weten met betrekking tot het weefsel van het menselijk lichaam: Levend weefsel bevat 26 verschillende elementen. De zes meest voorkomende zijn koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel. Deze basiselementen vormen 95% van alle weefsels. Onderzoek heeft aangetoond dat de bouwstenen waaruit het menselijk lichaam is geschapen in nagenoeg dezelfde verhoudingen in klei voorkomt.
CONCLUSIE
We hebben op deze pagina onderzocht of de bewering van de Koran dat de eerste mens uit klei is geschapen wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Hierbij hebben we de relevante verzen van de Koran geciteerd, hebben we gekeken naar de formatie van sterren in het (begin van het) Universum en hebben we vervolgens gekeken naar de formatie van de aarde. We hebben wetenschappelijke data vanuit verschillende wetenschappelijke artikelen aangehaald en deze naast elkaar geplaatst en vergeleken met de bewering van de Koran. We hebben gezien dat de huidige wetenschap aantoont dat de aarde uit sterrenstof is ontstaan en deze elementen ook de bouwstenen vormen van het menselijk lichaam wat in perfecte harmonie is met het scheppingsverhaal van de eerste mens vanuit de Koran.

Hoe groot is de kans dat een ongeletterde schaapsherder 1400 jaar geleden dit zelf kon bedenken terwijl deze gegevens pas recentelijk door de huidige wetenschap zijn ontdekt via supergeavanceerde technologisch onderzoek met hypermoderne meetinstrumenten?!

Test het zelf zouden wij willen adviseren. Ga naar een gemiddelde boer in het land en vraag deze om iets te vertellen over de creatie van de mens in relatie tot de creatie van het Universum en de aarde. Zelfs als je hem toegang tot het internet zou gunnen voor zijn onderzoek zou deze geheid niet weten waar hij zijn onderzoek zou moeten starten. Laat staan dat hij in staat zou zijn, zijn zinnen zodanig te formuleren dat dit in lijn is met huidig wetenschappelijk onderzoek. Een gemiddelde boer houdt zich namelijk helemaal niet bezig met deze zaken en heeft zijn interesse en hart elders in liggen. Laat staan iemand die 1400 jaar geleden leefde en geen enkel toegang had tot enige bronnen van wetenschappelijke informatie. En ook al zou hij toegang hebben gehad, wat niet zo is, zou deze kennis nog steeds niet beschikbaar zijn in die tijd.
Dit is wederom een bewijsstuk dat de Koran een goddelijk oorsprong kent en dat de profeet Mohammed vzmh een daadwerkelijke profeet is van de Schepper van de hemelen en de aarde.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud