De geschriften van het Hindoeïsme - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De geschriften van het Hindoeïsme

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Voordat we gaan kijken naar het concept van God in de Hindoe-geschriften, zullen we eerst kijken welke geschriften er bestaan binnen het Hindoeïsme. We zullen bespreken welke de belangrijkste daarvan zijn.

DE GESCHRIFTEN

De Shruti of Śruti, ("wat wordt gehoord") is een geheel van hindoeïstische geschriften, waarvan de vroegste dateren uit 1500 voor Christus. Er wordt gezegd dat de Shruti geen auteurs hebben; daarvoor in de plaats wordt er verondersteld dat ze een goddelijke opname van de "kosmische geluiden van waarheid" zijn, die door rishi's worden gehoord. Rishi’s kunnen worden gezien als een soort van profeten. Vyāsadeva, de schrijver van o.a. de Purāna's en de Bhagavad gita (andere Hindoeïstische geschriften), verdeelde de Shrutis in vieren. Er wordt meestal vanuit gegaan dat ze uit vier Veda's zijn samengesteld:

De 4 Vedas

De 4 Vedas zijn de oudste hindoe geschriften. De oudste Veda, de Rig Veda, zou buiten India zijn ontstaan bij Ariërs (nomaden, waarschijnlijk van centraal Azië of de Balkan) die vanaf de 15e eeuw v.Chr. India binnentrokken. Hun vedische godsdienst omvatte offers aan goden die de krachten van de natuur vertegenwoordigen. De latere Vedas zouden grotendeels in India door rishi's of wijze clanhoofden geschouwd zijn (schouwen = kennis verkrijgen door directe waarneming in zuiver bewustzijn). De vier Vedas zijn:

1. Rig Veda (basisveda met de hymnen die ook in de andere deels worden herbruikt)
2. Sama Veda (zangvorm)
3. Yajur veda (zwarte en witte)
4. Atharva Veda (Rituelen)

Sommigen voegen bepaalde onderverdelingen binnen Vedas toe die als Shruti worden geëtiketteerd zoals Aranyaka's, Brahmana's en Upanishads. Bovendien wordt Mahabharata door sommigen beschouwd als Shruti en wordt soms de vijfde Veda genoemd. Omstreeks 500 n.Chr. komt er een nieuw geschrift bij namelijk de Bhagavad Ghita; een epos dat de strijd van Krisna beschrijft. Soms wordt de Bhagavad gita, een hoofdstuk binnen Mahabharata, afzonderlijk de status van Shruti gegeven. De belangrijke hindoeïstische geschriften die niet als Shruti worden beschouwd worden Smriti genoemd (klassieke religieuze geschriften uit India). Hiervan zijn er 18 welke als belangrijkste worden bestempeld:

Manu Smriti
Yajnavalkya Smriti
Parasara Smriti
Vishnu Smriti
Daksha Smriti
Samvarta Smriti
Vyasa Smriti
Harita Smriti
Satatapa Smriti
Vasishtha Smriti
Yama Smriti
Apastamba Smriti
Gautama Smriti
Devala Smriti
Sankha-Likhita Smriti
Usana Smriti
Atri Smriti
Saunaka Smriti

De vedische religie evolueerde geleidelijk naar het Hindoeïsme tussen de 6de en 2de eeuw voor Christus. Aangezien de basis van het Hindoeïsme in de Vedanta te vinden is dienen we te kijken wat er in de meest oude Vedas wordt geschreven over God en Zijn karakteristieken. Gaat het over Monotheïsme (het geloven in 1 God), Polytheïsme (het geloven in meerdere goden) of iets anders? Word er geschreven over God in menselijke gedaante of vorm (Antropomorfisme) en was hij goed, slecht etc.? Lees hier meer over op deze pagina.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud