Is de volledige Bijbel Goddelijk geïnspireerd? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Is de volledige Bijbel Goddelijk geïnspireerd?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

We hebben kunnen lezen dat enkel de boeken die Goddelijk zijn geïnspireerd zijn opgenomen in de Bijbel volgens de Christenen. Laten we de Bijbel zelf als bewijs gebruiken om aan te tonen dat deze bewering niet correct is.

DE BIJBEL ZELF ALS BEWIJS DAT DEZE NIET VOLLEDIG GODDELIJK IS GEINSPIREERD

1 Korintiërs 7:10 Maar den getrouwden gebied NIET IK, maar de Heer, dat de vrouw zich niet zal afscheiden van den man,

1 Korintiërs 7:12 Maar den anderen zeg ík, NIET DE HEER: indien een broeder ene ongelovige vrouw heeft, en zij is bereid bij hem te wonen, die scheide zich niet van haar;

Paulus zegt dat vers 7:12 van zichzelf is en NIET van de Heer, dus dit vers is NIET Goddelijk geïnspireerd. In vers 7:10 zegt hij dat dit vers WEL door God is geïnspireerd. Hier zien we dus duidelijk dat hij een verschil trekt tussen Goddelijke inspiraties en niet-goddelijke inspiraties (1 vers wel en 1 vers niet).

Als we dan verder kijken naar vers 1 Korintiërs 7:25 zien we het volgende staan:
1 Korintiërs 7:25 Aangaande maagden nu heb ik geen bevel van de Heer, maar ik geef mijn mening als iemand aan wie door de Heer barmhartigheid is betoond om getrouw te zijn.

Hier geeft Paulus naar eigen zeggen zijn EIGEN MENING, met als eigen argument betrouwbaar te zijn. Maar als we kijken naar wat de Bijbelse canon betekent:

Bijbelcanon is de aanduiding voor de catalogus van geïnspireerde boeken die het waard zijn als maatstaf te worden gebruikt om vast te stellen wat het juiste geloof, de juiste leer en het juiste gedrag is.

We zien staan dat de Bijbelcanon enkel Goddelijke geïnspireerde boeken betreft en geen eigen meningen. Als Paulus hier goddelijk was geïnspireerd, zou zijn mening onder de goddelijke inspiratie vallen. Maar hij heeft duidelijk aangegeven dat dit niet zo is (1 Korintiërs 7:12 Maar den anderen zeg ík, NIET DE HEER).

LUCAS
Een ander vers uit Lucas 1:1-3:
Lucas 1:1-3: “…Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd diegenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook IK tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen…”

Dit zijn de woorden van Lucas, of wie ze dan ook geschreven heeft, en niet van God. Deze Lucas heeft zelf alles opgeschreven nadat hij de informatie had onderzocht. Onderzoek staat niet gelijk aan Goddelijke inspiratie. Hij onderzoekt de getuigenissen van mensen die zelf getuige zouden zijn geweest en is hij dus zelf geen ooggetuige geweest en is hij niet Goddelijk geïnspireerd (hij is onderzoeker).

CONCLUSIE:
We hebben hier duidelijke bewijzen uit de Bijbel zelf aangehaald waarin we kunnen zien dat de Bijbel NIET volledig Goddelijk is geïnspireerd, terwijl de Christenen zelf beweren dat de Bijbel WEL volledig Goddelijk is geïnspireerd.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud