Atheïsme en Evolutie - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Atheïsme en Evolutie

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Als je met de gemiddelde Atheïst praat komt altijd het onderwerp van de Evolutietheorie naar voren. De Atheïst komt ook altijd aan met het argument van de 'feiten' en 'bewijzen' van het evolutietheorie. We zullen in detail kijken welke feiten en bewijzen er zijn voor de evolutietheorie.

WAT IS DE EVOLUTIETHEORIE?
Charles Darwin een Engelse theoloog en natuuronderzoeker die leefde van 1809 tot 1882 is een van de belangrijkste grondlegger van de evolutietheorie. Op een wereldreis welke hij maakte met een schip genaamd de Beagle waarvoor hij was uitgenodigd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten deed hij een ontdekking op de Galápagos Eilanden. Darwin zag dat ieder eiland eigen dier- en plantensoorten had dat zich had aangepast aan de omgeving en toch vaak sterk leek op de verschillende soorten die hij al op het vasteland van Zuid-Amerika had gezien. Hierdoor kwam hij met een theorie dat vertelt dat er onder invloed van de werking van de omgeving voortdurend (kleine) veranderingen binnen een bepaalde soort plaatsvond ofwel evolutie plaatsvond. Naarmate hij zijn ideeën verder uitwerkte kwam hij op een punt waar hij tot de conclusie kwam dat al het leven uit een gemeenschappelijke voorouder geëvolueerd is.

HET ONTSTAAN VAN DE MENS VOLGENS DE EVOLUTIETHEORIE
Het belangrijkste wat we hier zullen bespreken is het ontstaan van de mens volgens de evolutietheorie en de bewijzen hiervoor. Volgens de evolutietheorie is de mens geëvolueerd van aap naar mens.

Er is echter sprake van een 'missing link' ofwel een 'ontbrekenede schakel' in de evolutietheorie. Dit houdt in dat er geen fossiel van een mens, primaat of aap is gevonden wat het  verschil tussen mens en aap kan verklaren. Er is een ontbrekende schakel en daarmee het belangrijkste bewijs in de overgang van aap naar mens. Kortom er is geen bewijs voor de overgang van aap naar mens, dus is het niet bewezen dat er een overgang heeft plaatsgevonden. We hebben eerder gezien dat alles wat niet bewezen is voor de Atheïst, niet waar is of kan zijn. Dat is de argument wat de Atheïst zelf aanhaalt in een dialoog/debat over het bestaan of niet bestaan van God. We zien dus een selectieve benadering bij de beargumentatie  als het gaat om bewijsvoering.

EVOLUTIE VAN ORGANEN
Als we de evolutietheorie moeten geloven zijn verschillende soorten geëvolueerd uit een gemeenschappelijk primitieve soort. Dit betekent dat er op een specifiek moment bepaalde soorten wezens zoals we ze kennen gewoonweg niet bestonden en pas laten in de tijd zijn ontstaan. Dit betekent dat de organen en zintuigen zoals ze nu bestaan voor die verschillende soorten wezen ook niet bestonden. Is het mogelijk voor zo een soort om te overleven bij het ontbreken van een orgaan of een deel van een orgaan?

Laten we voor het gemak kijken naar de maag. De maag bestaat uit o.a. de maagwand en maagzuur en zijn er vele verschillende processen en andere organen betrokken bij het verteren van voedsel, zoals de darmen, de lever en de alvleesklier. Het spijsverteringsstelsel heeft de volgende taken:
- Opname van voedsel
- Kauwen/Kneden (verkleining van de voedselbrokken)
- Vertering (Chemische verkleining onder invloed van enzymen)
- Slikken (Transporteren van de voedselbrij door het spijsverteringskanaal)
- Kneden en mengen van het voedsel
- Overdracht van de voedingsstoffen aan het bloed (resorptie)
- Uitscheiden van afvalstoffen door de lever in de darm
- Ontlasting (uitscheiding van niet-verteerde reste

Volgens evolutie evolueerde een specifieke soort naar een ander soort in miljoenen jaren. Dit houdt in dat we eerst eencellige levensvormen hadden welke zich ontwikkelde tot planten, weekdieren, vissen en insecten. Vervolgens verschenen amfibieën en reptielen welke na de insecten en weekdieren het land betraden. Volgens de evolutietheorie begonnen de reptielen en amfibieën elkaar op te eten. Sommige reptielen werden planteneters, anderen echte roofdieren. Hier stoppen we even om dit nader te bekijken. We zien hier dat de evolutietheorie snel overspringt van de ene soort naar de andere soort met vele aannames daarin betrokken. Wat men hier niet doet is om te kijken of het voor deze soorten mogelijk was om met niet-ontwikkelde organen te overleven.

Op het moment dat het spijsverteringsstelsel niet werkt zoals het dient te werken zal een soort niet overleven. Dit heeft niets met de omgeving te maken, maar puur met de werking van het spijsverteringsstelsel. In afwezigheid van bijvoorbeeld de darmwand of maagzuur zal het wezen het niet overleven. Bij het ontbreken van de verteringsmechanisme, de lever of darmen, zal het wezen niet kunnen overleven. Wat betekent dit concreet? Dit betekent dat de maag en alle functies die daarbij betrokken zijn op dezelfde moment aanwezig dienen te zijn om te zorgen dat de werking ervan succesvol is. Evolutie leert dat niet alle organen op de zelfde moment aanwezig waren aangezien deze nog ontwikkeld moesten worden en in bestaan moesten treden in de loop der tijd. Het zou dus voor de verschillende soorten onmogelijk zijn om te overleven en is het dus van belang dat een soort al in zijn geheel met alle organen moeten bestaan om te kunnen overleven. Dit is alleen mogelijk als een soort zo volledig en compleet is geschapen.

MANNELIJKE AAP OF VROUWELIJKE AAP?
Een belangrijke vraag die we hier kunnen stellen is, als we hypothetisch (denkbeeldig) aannemen dat de mens van de aap is geevolueerd, was deze aap dan een mannetjes aap of een vrouwtjes aap? Waarom deze vraag? Het is van belang om te weten dat evolutie niet spreekt over een mannelijke of vrouwelijke aap, terwijl dit van juist erg van belang is. We weten allemaal dat als een soort voort wil blijven bestaan, er een reproductie van deze soort plaats dient te vinden. Dit gebeurt via voortplanting en voor voortplanting heb je namelijk een tweede partij nodig (man / vrouw) en hierover spreekt evolutie niet of kan er in ieder geval geen verklaring voor geven.

Als we stellen dat een mannelijke aap is geëvolueerd naar een mens, hoe heeft deze mannelijke aap zichzelf kunnen laten voortbestaan in al die miljoenen jaren? We weten dat een aap een zoogdier is en dat deze zichzelf dient voort te planten om uitsterving te voorkomen. Als evolutie geen verklaring hiervoor kan geven, kunnen we dan niet zeggen dat er meerdere elementen ontbreken in deze theorie dan enkel de missing link? Als de mannelijke aap in staat was om zichzelf voort te laten bestaan zonder een vrouwelijke aap, dan was en is de vrouw overbodig. Omgekeerd geldt dezelfde argumentatie, namelijke als de aap vrouwelijk was en zichzelf kon voort laten bestaan zonder mannelijke aap, de man overbodig was en is. Er zou geen mannelijke of vrouwelijke aap moeten bestaan en dus ook geen mannelijke en vrouwelijke mens, maar enkel één specifieke sekse (enkel man of enkel vrouw).

Laten we kijken naar een aantal citatien van professor Joris van Rossum van de Vrije Universiteit. Deze promoveerde onlangs  met zijn wetenschapsfilosofische proefschrift over evolutie:

Van Rossum: „Ik laat zien dat de problemen om geslachtelijke voortplanting te verklaren eigenlijk nog fundamenteler zijn dan tot nu toe gedacht: de huidige theorie van natuurlijke selectie heeft er geen verklaring voor.”

Vraagsteller: Biologen zullen daar niet blij mee zijn.
Van Rossum: „Ze zullen er inderdaad problemen mee hebben. Ik heb overigens nog steeds geen steekhoudend tegenargument gehoord. Mijn conclusie is zeer vergaand, dat begrijp ik wel. Ik zet daarmee immers het darwinisme op losse schroeven.
De theorie van natuurlijke selectie is niet in staat gebleken om het fundamentele probleem van design op te lossen, evenmin lost de theorie het probleem van de doelgerichtheid op die zich bij geslachtelijke voortplanting voordoet. Als mijn conclusie juist is, hebben we de discussie over het design en de doelgerichtheid weer terug. Terwijl wetenschappers meenden dat deze beëindigd was met Darwins theorie van natuurlijke selectie.”

WIE OF WAT BEPAALT ER WAT BETER IS DAN HET VOORGAANDE?
Als we kijken naar evolutie en de theorie die daaraan ten grondslag ligt, zien we dat de evolutietheorie spreekt van een stijgende ontwikkeling van een specifieke soort. Evolutie zorgt ervoor dat een minder perfecte soort evolueert naar een betere of perfectere soort. Als dit waar is, dan dient er ergens een bepaalde bewustzijn te zijn die bepaalt dat iets minder perfect is dan hetgeen waar naartoe geëvolueerd wordt. Deze bewustzijn dient ook te bepalen dat de volgende soort beter is dan het voorgaande. Dit is juist stijdig met wat evolutie leert en de Atheïstische grondslag die er wordt aangehouden, namelijk dat er geen hogere macht of bewustzijn is (wat je niet kunt bewijzen is niet waar).

IN SCHEMATISCHE VORM
Onlangs verscheen er een artikel met absurde veronderstellingen. Hier volgt één citaat daarvan:
Klik op de foto's om het volledige artikel te lezen.
Evolutie en intelligentie? Dat betekent dat Evolutie een Bewustzijn moet hebben, als het kan leren en zou evolutie het vermogen moeten hebben tot waarnemen. Waar zijn al deze suggesties en aannames op gebaseerd? Nergens! Met tracht God uit te sluiten en verzint iets belachelijks wat eigenlijk er op neemkomt dat Evolutie de Godheid is van de Atheïst. Men wil gewoonweg niet toegeven dat het ontstaan van intelligentie en de bewustzijn van de mens helemaal niet te verklaren valt met Evolutie, dus verzinnen we gewoon maar een theorie erbij zonder enige wetenschappelijke onderbouwingen.

WELKE BEWIJZEN WORDEN AANGEHAALD DOOR DE AANHANGERS VAN DE EVOLUTIETHEORIE?
Als de evolutietheorie waar zou zijn, zou het ten eerste geen theorie meer zijn maar een feit. Dat is het zeker niet. Maar laten we weer hypothetisch (=doen alsof het waar is) aannemen dat evolutie waar zou zijn, zouden we dan niet massaal tussenvormen opgraven over de hele wereld? Laten we kijken naar de zogenaamde (zeer kleine hoeveelheden) tussenvormen die de evolutionisten hebben aangehaald als hun bewijsstukken.

 • Piltdown Man
 • Lucy (Australopithecus afarensis)
 • Nebraska Man (Hesperopithecus haroldcooki)
 • Java Man (Pithecanthropus erectus)
 • Pekin Man (Sinanthropus pekinensis)

PILTDOWN MAN
Piltdown Man blijkt dus gewoonweg een bewuste vervalsing te zijn.

LUCY (Australopithecus afarensis)
Eerst zullen we kijken wat men onder de soort Australopithecus verstaat. Daarna zullen we kijken wat recentelijk onderzoek en wetenschappers te zeggen hebben over de Australopithecus afarensis (Lucy) en over de Australopithecus in het algemeen.

Australopithecus

Het bovenstaande zegt genoeg. Laten we nu kijken naar wat wetenschappelijk onderzoek.
Dit is een berichtgeving van 1999. Laten we nu recentere onderzoeksresultaten bekijken:
Laten we kijken welke fossiele resten men heeft gevonden en waarmee ze een reconstructie van Lucy hebben gemaakt:
We zien dat er veel fantasie nog is om Lucy te maken, zoals ze er nu uit ziet in de reconstructie. Houd in gedachte dan men geen idee heeft hoe 'Lucy' er uit zou moeten hebben gezien, dus hierbij gaan we uit van de 'onderzoekers' visie en idee hoe 'Lucy' eruit zou moeten zien. Als we gaan kijken naar de heupgewrichten wordt het nog bizarder.
We zien hier duidelijk staan dat de heupen meer weg hebben van een chimpanzee dan van een mens en dat deze onderzoeker 'Lucy' eerder als een mannelijke aap zouden classifiseren dan een vrouwelijke.

NEBRASKA MAN (Hesperopithecus haroldcooki)
Laten we kijken wat er is ontdekt met betrekking tot het zogenaamde bewijs van de evolutionisten genaamd de 'Nebraska Man':

Hierboven zien we de berichtgeving van de zogenaamde ontdekking. We zien dat de ontdekker slechts een tand heeft gevonden.
Ook hier zien we wederom dat er sprake is van vals nieuws en dat de tand dat werd gevonden daadwerkelijk behoorde tot een pre-historisch varken. Ook de Nebraska Man vervalt als bewijsstuk van de evolutionist.

JAVA MAN  (Pithecanthropus erectus)
Ook Java Man wordt door de evolutionisten aangehaald als bewijsstuk voor evolutie. Laten we kijken wat er bekend is over Java Man:

Wederom geen bewijsstuk!

PEKIN MAN (Sinanthropus pekinensis)
De laatste beroemde bewijsstuk welke de evolutionist aanhaalt is Pekin Man.

Ook bij het laatst aangehaalde bewijsstuk van de evolutionisten zien we dat hier wederom dit niet voldoet als bewijs dat evolutie de waarheid is. We hebben per saldo geen enkel concrete tussenvorm tussen aap en mens.
Laten we een veelbetekenende video bekijken:

De video is veelzeggend. Zelfs de professoren die lesgeven aan de Universiteit konden uiteindelijk geen antwoord en bewijzen leveren! Van een grote zelfverzekerheid ging men naar een vernederende stilte.

Koran 17:81 En zeg Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.

HET RACISME VAN CHARLES DARWIN EN ZIJN VISIE VAN EVOLUTIE
Wat vele evolutie aanhangers niet weten is dat Charles Darwin een racistische insteek had in zijn leerstelling van Evolutie. Volgens Charles Darwin was de 'zwarte mens' minder geëvolueerd dan de 'blanke mens'. De zwarte mens stond volgens Charles Darwin dichter bij de apen en de blanke mens was daarboven verheven. Laten wij zijn citaten bekijken:

Zo zijn er nog vele elementen van racisme te vinden in uitspraken van Charles Darwin. De grondlegger van de evolutietheorie was dus een racist en de volgelingen van deze theorie erkennen direct, indirect, bewust of onbewust deze visie. Er zijn geen evolutionaire wetenschappers die een tegengeluid laten horen tegen deze belachelijke claims van Charles Darwin.

VROUWEN INFERIEUR TEN OPZICHTE VAN MANNEN
Volgens Charles Darwin zijn vrouw minder ontwikkeld dan mannen en staan ze dus ook lager op de evolutionaire ladder. Laten we een aantal van zijn citaten bekijken:

Laten we een aantal punten en vragen nog eens op een rij zetten:
 1. Evolutie verklaart niet hoe het leven op aarde is gekomen. Het verhaal begint ergens bij een micro organisme dat zich verder zou evolueren naar macro organismen en vervolgens in verschillende soorten. Hoe de micro organismen daar kwamen in het begin praat men niet over. Er wordt enkel geroepen dat het leven per toeval op aarde is ontstaan. Wij hebben rekenkundig (dus wetenschappelijk) aangetoond dat dit onmogelijk is.
 2. Met de komst van DNA en RNA is de evolutietheorie niet meer te handhaven.
 3. Er is geen hard bewijs vanverschillende tussenvormen op de wereld. Indien wij als mens of andere soorten zouden zijn geëvolueerd naar een ander soort, dan zou het bewijs massaal gevonden moeten worden, aangezien we nu hedendaags met o.a. 9 miljard mensen op de wereld leven. Dit zou betekenen dat er ergens in de lijn van evolutie er massaal verschillende tussenvormen van aap en mens gevonden zouden moeten worden. Tot op heden is dit niet aangetoond.
 4. De tussenvormen die er zogenaamd zijn gevonden zijn of gebaseerd op fraude of het is puur een aap of een mens. Er zijn dus geen daadwerkelijke tussenvormen gevonden. Mocht je toch nog van mening zijn dat er wel tussenvormen bestaan of is het je zo aangeleerd? Neem dan contact met ons op en presenteer je bewijs als je waarachtig bent.
 5. Welke drijvende kracht zit er achter evolutie? Wie of wat bepaald dat we naar iets beters zouden evolueren? De aap was inferieur (minder perfect /minder goed ontwikkeld) t.o.v. de mens volgens de evolutietheorie. Dus evolutie zorgt voor een opwaartse spiraal in het ontwikkelen van alle eigenschappen van een specifieke soort. Wie of wat bepaald er dat, datgene waar naartoe er geëvolueerd wordt beter is dan het voorgaande? De natuur heeft geen bewustzijn aangezien dat niet is bewezen en alles wat niet bewezen is geloven de evolutionisten niet (net als ze niet geloven in God).
 6. Adam en Eva. De religieuze geschriften zeggen dat God Adam vzmh en Eva vzmh heeft geschapen en wel van Klei/Aarde+Water. Evolutionisten geloven dit niet, maar geloven wel dat al het perfecte wat we om ons heen zien per toeval is ontstaan. De huidige wetenschap bevestigd dat de elementen die in het menselijk lichaam voorkomen identiek zijn aan de elementen die in klei zitten. Dit is wetenschappelijk gezien dus geen onmogelijkheid en zeker geen contradictie. Als wetenschap bevestigd dat het gehele Universum uit de Big Bang is ontstaan (vanuit een punt van niets), dan zal het niet moeilijk zijn te geloven dat de schepper ons kan laten ontstaan van een voorouderlijke paar: Adam en Eva. Wat zou moeilijker te scheppen zijn? De hemelen (Universa) en de aarde of de mens?
 7. Stel we zouden evolutie accepteren. Laten we er vanuit gaan dat een micro-organisme uiteindelijk is geëvolueerd naar een aap. De vraag die we terecht kunnen stellen is: 'Was deze aap een mannelijke of vrouwelijke aap?'. Stel dat het een mannelijke aap was, wanneer evolueerde de mannelijke aap naar een vrouwelijke aap of andersom en waarom zou dit nodig zijn geweest? Als de aap zichzelf kon re-produceren zonder een partner, dan was er helemaal geen partner nodig en zou dit nu ook nog zo moeten zijn. Als dit ook zo zou zijn, dan zou of de man of de vrouw niet meer moeten bestaan. Hoe kan die man of vrouw bestaan en zich voortplanten zo lang er nog geen vrouw of man is? Verder zou je, je kunnen afvragen waarom de man en de vrouw precies op elkaar zijn afgestemd qua voortplantingsorganen. Waarom zou dit nodig zijn als door evolutie een organisme zichzelf kan laten voortbestaan en vervolgens zou kunnen evolueren naar andere soorten? Deze conclusie trekt ook Professor en Mr. Joris van Rossum van de Vrije Universiteit van Amsterdam in zijn volgende  proefschrift.
 8. Is evolutie gestopt of gaat het nog door? Wat zijn de bewijzen hiervoor? Zouden we nu ook niet alle soorten van tussenvormen moeten kunnen zien om ons heen? Zouden we geen mensen moeten zien die verder evolueren? Of is evolutie ineens gestopt en waarom zou dit zo zijn? De evolutionisten zijn er zelf nog niet uit.
 9. Het evolutie theorie volgens Darwin, is gebaseerd op een racistisch systeem. Darwin predikte dat de zwarte mens, minder was geëvolueerd t.o.v. van de blanke ras.  In zijn boek “The Descent of Man”, welke hij publiceerde na “The Origin of Species”, gaf hij brutaal commentaar op “de grootste verschillen tussen verschillende rassen”. (Benjamin Farrington, “What Darwin Really Said”, Sphere Books, 1971, p. 54-56.) In zijn boek hield Darwin de zwarte mensen en aboriginals uit Australië gelijk aan gorilla's en concludeerde dat “het gedaan is met hen” door de “ontwikkelde rassen”. Hij zei: “Op een bepaald moment in de toekomst, gemeten in eeuwen niet ver meer, zullen de geciviliseerde mensenrassen vrijwel zeker over heel de wereld de wilde rassen elimineren en verdringen. Tegelijkertijd zullen zonder twijfel de antropomorfe apen uitgeroeid worden. De scheidslijn tussen de hopelijk meer geciviliseerde mens, zelfs de kaukasiër, en sommige apen zo laag als bavianen, zal zijn als nu tussen de neger of Australiër en de gorilla.” (Charles Darwin, “The Descent of Man”, 2nd ed., New York : A.L. Burt Co., 1874, p. 178).
 10. Een andere simpele maar valide vraag is: Als evolutie waar zou zijn, waarom bestaan er nog steeds apen? Deze zouden allang geëvolueerd zijn tot mens en zouden zijn verdwenen door evolutie. De werkelijkheid laat iets anders zien, namelijk een grote variatie van echte apen (dus geen tussenvormen).
 11. De Atheïst zegt bijvoorbeeld dat alles wat we moeten kunnen verifiëren, moeten we kunnen aanraken en voelen. Maar de vraag die je, jezelf kan afvragen: Als God gezien en gevoeld/getast kan worden, is dat dan God? De Atheïst bedeelt een aantal eigenschappen toe aan God, zonder te geloven in God. Als je niet in God gelooft kun je logischerwijs geen eigenschappen toe- of afwijzen aan God en kun je dus de gemaakte statement ook niet maken. Hetzelfde principe kunnen we ook handhaven voor het ontstaan van het Universum. De Big Bang vertelt ons dat het Universum op een gegeven punt begon te ontstaan. Dit houdt in dat er een Schepper is geweest van het Universum. We kunnen Hem niet bewijzen door te zien en te voelen, maar we weten wel dat Hij bestaat aangezien het Universum en alles erin ook bestaat.

  Laten we een voorbeeld erbij halen om aan te tonen dat niet alles gezien en gevoeld/getast kan worden om te bewijzen dat iets bestaat of heeft bestaan. Als je, jezelf de vraag stelt: Geloof jij dat jij een over, over, over, over, over, over, over, over, over, over, overgrootmoeder heb gehad? Dan zeg je ja. Waarom? Omdat jij vandaag de dag leeft en fysiek aanwezig bent. Maar kun jij aantonen/bewijzen door te zien en te voelen dat jou over, over, over, over, over, over, over, over, over, over, overgrootmoeder echt heeft bestaan? Nee, dan kun je niet. Maar je gelooft wel dat ze heeft bestaan, aangezien jij nu ook leeft. Op basis van rede en logica ben je tot een conclusie gekomen, ook al heb je geen wetenschappelijk bewijs. Het gehele concept dat draait om God is om te geloven dat God bestaat of niet. Een ieder gelooft, of je nou Christen, Jood, Moslim of Atheïst bent. De één gelooft dat God bestaat en de andere weer niet.
 12. We zien dat telkens meer wetenschappers de evolutietheorie achter zich laten en inzien dat er vele elementen binnen deze theorie niet kloppen. Hier kun je een lijst vinden met wetenschappers die afgestapt zijn van de evolutietheorie.
Al met al zien we een lijst van vragen en onmogelijkheden voorbij komen waarop de evolutionisten geen logische- of helemaal geen verklaring voor hebben. Elk eerlijk mens die oprecht naar de beschikbare bewijzen kijkt en accepteert, ziet dat het Atheïsme en daarbij gepaard de evolutietheorie, niet staande kan blijven in de huidige wereld van wetenschap en technologie. God als Almachtige schepper is veel en veel rationeler dan de door de mens bedachte inferieure evolutietheorie.

ARTIKEL:  Wetenschappers verwerpen Darwin Theorie
Charles Darwin, boom van leven is nu passé volgens wetenschappers
Charles Darwin's boom van het leven is “verkeerd en misleidend” claimen wetenschappers.
De boom van het leven, die aantoont hoe soorten aan elkaar verwant zijn, is "verkeerd en misleidend.”
Wetenschappers geloven dat het concept ons misleid omdat de theorie beperkt is en zijn studie over organismen en hun voorgeslachten zelfs obscure.
De evolutie is veel te complex om door een paar wortels en takken te worden verklaard claimen zij.
Er was niet veel bekend over primitieve levensvormen of genetica in die tijd toen hij slechts planten en dieren behandelde – lang daarna was er....Lees verder

CONCLUSIE
We hebben gezien dat de evolutietheorie nog steeds een niet bewezen theorie blijft, welke niet lang meer stand zal kunnen blijven houden. Vele wetenschappers zijn al afgestapt van de evolutietheorie. Een ieder die rationeel de situatie en bewijzen bekijkt, zal inzien dat de evolutietheorie (en vooral Macro-evolutie) een grote leugen is en nergens op gebaseerd is.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud