Wat is 'DE Bijbel'? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wat is 'DE Bijbel'?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Wat is de Bijbel en hoe is het tot stand gekomen? Laten we allereerst kijken wat het boek ‘de Bijbel’ is en waaruit het bestaat volgens de Christenen. De indeling van de Bijbel bestaat uit het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT).

HET OUDE TESTAMENT
De Bijbel bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte gaat over de tijd tussen het ontstaan van de wereld en het begin van de huidige jaartelling – de jaren vóór Jezus vzmh. Dit deel heeft als onderwerp het verbond dat God sluit met het volk van Israël, en de afstamming en geschiedenis van het joodse volk. De Bijbelboeken in dit gedeelte zijn geschreven in het Hebreeuws en het Aramees, en zijn ontstaan tussen 1000 en 200 v.Chr. in het Midden-Oosten. Voor joden gelden alleen deze geschriften, die ze samen 'Tenach' noemen, als Heilige geschriften.

HET NIEUWE TESTAMENT
Het andere deel van de Bijbel, is het 'Nieuwe Testament'. Deze vormt samen met het 'Oude Testament' de Heilige Schrift van de Christenen. In dit deel staat het leven en de leer van Jezus vzmh en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het nieuwe testament telt 27 Bijbelboeken, die tussen ongeveer 50 en 100 n.Chr. zijn opgetekend in het Grieks. Deze boeken – waaronder veel brieven – zijn geschreven in het Middellandse Zeegebied dat in die tijd deel was van het Romeinse Rijk.

Echter, een zeer belangrijke vraag welke we dienen te stellen is: Wat is nu "DE Bijbel" eigenlijk en kunnen we wel spreken over "DE Bijbel"?.

Als men de term DE Bijbel gebruikt, zou men in de veronderstelling kunnen zijn dat er maar 1 versie van de Bijbel bestaat en dat deze DE Bijbel genoemd wordt. Echter, dit is een misvatting die veel mensen blijken te hebben. DE Bijbel bestaat helemaal niet. Waarom niet? Laten we eens kijken naar de verschillende beschikbare Bijbels binnen de verschillende stromingen binnen het Christendom:

STROMING

AANTAL BOEKEN OT+NT

Protestanten:

66 boeken

Jehovah getuigen:

66 boeken

Katholieken:   

73 boeken

Koptisch Orthodoxen:

73 boeken + psalm 151

Griekse Orthodoxen:

78 boeken

Ethiopisch Orthodoxen:

82 boeken

Welke van die Bijbels is ‘De Bijbel’ en daarmee het geïnspireerde woord van God? Welke is de echte Bijbel en wie gaf de ene stroming binnen het Christendom het recht om boeken uit 'De Bijbel' te gooien en andere stromingen boeken toe te voegen?

CONCLUSIE:
We hebben gezien dat de Bijbel uit het Oude- en Nieuwe Testament bestaat. Echter, de samenstelling van het aantal boeken in de (verschillende) Bijbels verschilt per stroming binnen het Christendom. We kunnen dus concluderen dat 'DE BIJBEL' niet bestaat, aangezien er meerdere varianten en versies in omloop zijn van de Bijbel.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud