Is Jezus vzmh God? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Is Jezus vzmh God?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Op basis van de genoemde eigenschappen van God viel Jezus vzmh af om in aanmerking te komen voor God. Binnen het Christendom zien we 3 dominerende visies voorkomen over Jezus vzmh:

1. Jezus vzmh is de geïncarneerde (mens-) God op aarde;
2. Jezus vzmh is de letterlijke zoon van God;
3. Jezus vzmh is onderdeel van een 3-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige geest).

JEZUS IS DE GEINCARNEERDE (MENS-) GOD OP AARDE?
Om dit vraagstuk te beantwoorden zullen we ten eerste moeten terugvallen op de eigenschappen van God, zoals op deze pagina is besproken. De belangrijkste vraag die hier van kracht is:

Kan God incarneren in een mens, rekening houdend met Zijn Goddelijke Eigenschappen?
Stel dat God zou kunnen incarneren in een mens, dan dienen we te weten dat God op dat moment ophoudt te bestaan als God en volledig mens wordt. Dit zullen we toelichten door een aantal Eigenschappen van God erbij te nemen. De meest bekende Eigenschappen van God zijn:
‘De Alwetende’, ‘De Almachtige’, ‘De Eeuwige zonder begin en zonder eind’, ‘De Zelf bestaande’.

Wat betekent bijvoorbeeld de term Almachtig? Almachtig betekent macht hebben over alles en iedereen. Er is niemand die meer macht heeft dan de Almachtige. Dus als God de Almachtige wordt genoemd, is er niemand die Zijn macht kan overtreffen. Als iemand zijn macht overtreft, dan is degene die wordt overtroffen niet de Almachtige. Er kan dus enkel maar 1 de Almachtige zijn.

Het woordenboek zegt:
1.       almachtig
al` mach - tig bijvoeglijk naamwoord en bijwoord alle macht hebbend; de Almachtige wezensaspect toegedacht aan God

almachtig
[bijvoeglijk naamwoord]• met macht over alles en iedereen.

Als we nu kijken wat een aantal eigenschappen van de mens zijn zien we het volgende:
Afhankelijk, tijdelijk, vergankelijk – sterfelijk, beperkt etc. We zien hier dat de mens niet Almachtig en niet Alwetend is. De mens wordt daarnaast geboren en sterft en heeft dus WEL een begin en WEL een eind. De mens is dus ook niet Zelf bestaand. Op basis van het bovenstaande zien we dus tegenstrijdige en conflicterende eigenschappen tussen God en mens voorkomen. Als God zou incarneren in Jezus vzmh als mens, dan houdt God op te bestaan als God. God houdt op te bestaan als de allerhoogste goddelijke en bestaat als MENS in Jezus. Waarom? Omdat een God NIET God en Mens tegelijkertijd kan zijn. De eigenschappen zijn niet hetzelfde. We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand lang en kort tegelijkertijd is. Dit zijn tegenstellingen van elkaar. We kunnen bijvoorbeeld ook niet zeggen dat iemand dik en dun tegelijkertijd is. Zo kan God niet tegelijkertijd God en mens zijn.

CONCLUSIE
Op de vraag of Jezus vzmh God geïncarneerd op aarde is, kunnen antwoorden: Nee, dit is gezien de tegenstrijdige eigenschappen tussen mens en God niet mogelijk. Op de volgende pagina zullen we analyseren of Jezus vzmh God is op basis van Bijbelse verzen.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud