Riep Jezus vzmh God bij de naam Allah? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Riep Jezus vzmh God bij de naam Allah?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
 
In verschillende dialogen met Christenen, komt vaak het argument of stelling naar voren dat Allah niet dezelfde god is als de god van de Bijbel. Op deze pagina zullen we aantonen dat de profeten god met de naam Allah aanriepen, zoals de Moslims God aanroepen. We zullen hierbij gebruik maken van teksten van de Bijbel. We beginnen hierbij bij het Nieuwe Testament. Voordat we ingaan op de verschillende verzen dienen we eerst duidelijk te maken welke taal Jezus vzmh van origine sprak. We kunnen vanuit de Bijbel aantonen dat Jezus vzmh (voornamelijk) Aramees sprak. Laten we de relevante verzen erbij halen. Tijdens de kruisiging van Jezus vzmh in de Bijbel horen we Jezus vzmh het volgende zeggen:
De bovenstaande verzen betekenen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Als we goed kijken naar de twee verzen, zien we dat Marcus het woord Eloi als transliteratie vermeldt en Mattheus het woord Eli als transliteratie voor het woord God. Een transliteratie is wanneer iemand iets hoort of leest in een specifieke taal en datgene als zodanig opschrijft zoals het klinkt in een andere taal. Een voorbeeld is: Ελωι Ελωι, wat wordt geschreven als transliteratie “Eloi Eloi”.

Wat is nu het verschil tussen Eloi en Eli? In het Engels is de vertalingen voor beide woorden 'God'. We zullen dus naar de oorsprong van de woorden moeten kijken. Het woord Eloi zoals deze wordt geschreven in Markus is het Aramese variant van het woord God en Eli is het Hebreeuwse variant voor het woord God. De vraag is nu, welke is zuiverder als oorspronkelijke taal welke Jezus vzmh sprak? Als we kijken naar de volledige zin zien we ook het woord Sabachtani staan. In elke Bijbelse boek is dit vers ondervertaald gebleven en is het woord Sabachtani onveranderd. Als we nu kijken naar de oorsprong van het woord Sabachtani zien we het volgende staan:
We zien dat de oorsprong van het woord Sabachtani vanuit het Aramese taal is. Het is dus duidelijk dat Eloi een nauwkeurige transliteratie is dan Eli (de Hebreeuwse variant). Nu we weten dat Jezus vzmh Aramees sprak (wat door de overgrote deel van de Christelijke geleerden wordt bevestigd), kunnen we nagaan welke hoe het klonk als hij God aanriep in het Aramees. Hiervoor kunnen we gaan naar het Aramees lexicon: http://www.peshitta.org/
Op de website gaan we naar 'Tools', 'Lexicon'. We zien dat het bovenstaande afbeelding verschijnen. We vullen hier het woord God in en kijken wat we terug krijgen in het Aramees.
CONCLUSIE
We hebben gezien dat Jezus vzmh, welke Aramees sprak God aanriep als Allah. Onze Christtelijke broeders en zusters zouden het voorbeeld van Jezus vzmh moeten volgen en God aanroepen zoals hij vzmh dat ook deed: Allah, de Enige ware God!
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud