Hoe is de Koran gebundeld? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Hoe is de Koran gebundeld?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

HET BEWAREN EN DE SAMENSTELLINGEN VAN DE KORAN

De huidige religieuze geschriften die nu in de wereld beschikbaar zijn, zijn niet de originele geschriften zoals deze zijn geopenbaard aan de personen van wie er wordt gezegd dat het aan geopenbaard  is. Op deze site kun je hiervoor de bewijsvoering vinden. Een religie is namelijk even betrouwbaar en authentiek als het geschrift dat daaraan ten grondslag ligt. De huidige Oude Testament en de huidige Nieuwe Testament die we hebben zijn niet de originele geschriften zoals deze zijn nagelaten de profeet Mozes vzmh en profeet Jezus vzmh. De Vedas zijn de Hindoe geschriften die de hoogste autoriteit genieten binnen het Hindoeïsme. Echter, deze geschriften bestaan ook niet meer in de originele vorm. De overige kleinere religieuze stromingen zijn meestal een uittreksel van één van de grotere religies en krijgen daarbij dezelfde status qua de religieuze geschriften die daaraan ten grondslag ligt.
Laten we nu kijken naar de samenstelling en het bewaren van de Koran.

Laten we beginnen met een voorbeeld:
Stel dat een professor op een Universiteit een toespraak houdt voor een groot aantal leerlingen over een specifiek onderwerp en geen enkel van de leerlingen, maakt enige notitie van de toespraak of neemt de moeite om de volledige toespraak te onthouden. Als we nu veertig jaar later aan diezelfde leerlingen zouden vragen om details van de toespraak aan te halen. Zouden deze logischerwijs in staat zijn om dit te doen? Nee, natuurlijk niet.

Dus om een claim te maken dat een specifiek religieus geschrift in originele vorm bewaard is gebleven, dient men aan te kunnen tonen dat het geschrift zowel in geschreven vorm is bewaard gebleven alsook is onthouden door degenen die aanwezig waren bij de overdracht ervan. Mocht het gedeelte welke is onthouden ontbreken, kan er een kans bestaan dat het geschreven gedeelte in de loop der tijd aanpassingen zou zijn ondergaan, om welke reden dan ook, en zal men dit niet kunnen verifiëren met een ander bron.

Kan men deze claim maken met betrekking tot de genoemde overige religieuze geschriften? Nee, men kan deze claim niet maken voor de overige religieuze geschriften, maar wel voor de Koran! Laten we het bewijs aanhalen.

MEMORISEREN EN ORALE OVERDRACHT
Laten we kijken wat er wordt gezegd over het memoriseren en de orale overdracht in de Arabische periode:

Bron: M. Zwettler, The Oral Tradition Of Classical Arabic Poetry: Its Character & Implications, Ibid., p. 14.

We kunnen hier dus duidelijk lezen, dat toen lezen en schrijven doorgaans niet gewoon was in het verleden, het geheugen van de mensen in die tijden een ongekend hoog niveau had.

Profeet Mohammed vzmh de eerste die de Koran heeft onthouden

Sahih Bukhari, boek 1, volume 1, hadith 5 / Sahih Al-Bukhari Hadith - 6.519
Overgeleverd door Ibn ‘Abbas: Allah’s boodschapper was de meest vrijgevende persoon van alle mensen en hij bereikte de piek van zijn vrijgevendheid in de maand van Ramadan, wanneer Gabriel hem ontmoette. Gabriel bezocht hem elke nacht in de maand van Ramadan om hem de Koran te onderwijzen. Allah’s boodschapper was de meest vrijgevende persoon, zelfs meer vrijgevend dan de sterk ongecontroleerde wind (in bereidheid en haastigheid om goede daden te verrichten).

De profeet Mohammed vzmh was de eerste die de Koran had onthouden en hij vzmh werd elk jaar overhoord door Gabriel AS (alayhi salam - vrede zij met hem) of hij het correct had onthouden.

DE KORAN DIRECT OP SCHRIFT GESTELD

Naast het feit dat de Koran werd gememoriseerd werd de Koran direct opgeschreven wanneer er plaatsvonden:

Sahih Al-Bukhari Hadith 6.512
Er was geopenbaard: "Niet gelijk zijn de gelovigen die (thuis) zitten, en degenen die strijden voor de zaak van Allah" (Koran 4:95).

De Profeet zei: " Roep Zaid voor mij en laat hem het platte houten plankje, de inktpot en het schouderbladbot (of het schouderbladbot en de inktpot)  brengen. " Toen zei hij:  " Schrijf:'  Niet gelijk zijn die gelovigen die (thuis) zitten ..   " , en op dat moment zat ' Amr  bin Um Maktum,  de blinde man achter de Profeet. Hij zei: "O Allah's Boodschapper! Wat is uw opdracht voor mij (voor de bovenbedoelde vers) daar ik een blinde man ben? "Dus in plaats van het bovenstaande vers, werd het volgende vers geopenbaard:
'Niet gelijk zijn de gelovigen die (thuis) zitten, behalve degenen die niet in staat zijn (door blessure of blindheid of kreupelheid etc.) en degenen die strijden voor de zaak van Allah' (Koran 4:95).

Sahih Al-Bukhari Hadith – 4.233
Overgeleverd door Abdullah bin Umar: Allah’s Boodschapper verbood de mensen met (kopieën) van de Koran te reizen naar vijandige gebieden.

DE KORAN ONTHOUDEN DOOR DE METGEZELLEN VAN DE PROFEET MOHAMMED VZMH

Naast het opschrijven waren er vele metgezellen van de profeet vzmh die de Koran in het geheel hadden onthouden (in de 23 jaar van openbaringen). Laten we een aantal overleveringen bekijken:

Sahih Al-Bukhari Hadith - 6.106
Allah’s boodschapper zei tegen mij: "Reciteer (de Koran) voor mij". Ik zei, "Zal ik het aan u reciteren terwijl het aan u is geopenbaard?". Hij zei, "Ik hou ervan om te luisteren naar de Koran recitatie door anderen. "Zo ik reciteerde Surah An –Nisa totdat ik het stuk bereikte: "Hoe zal het dan zijn wanneer Wij vanuit elke natie een getuige zullen brengen en Wij jou (O Mohammed) brengen als een getuige tegen deze mensen?" Toen zei hij, "Stop". En zie, zijn ogen waren overstroomd door tranen.

Sahih Al-Bukhari Hadith - 6.201 Overgeleverd door Zaid bin Thabit Al Ansari
die een van degenen was die de Goddelijke Openbaringen opschreef: Abu Bakr liet mij komen na een (groot aantal) slachtoffers onder de krijgers (bij de slag) van Yamama (waar een groot aantal Qurra (degenen die de Koran uit het hoofd kennen) 'werden gedood. 'Umar was aanwezig bij Aboe Bakr, die zei: "' Umar is bij mij gekomen en zei: 'De mensen hebben zware verliezen geleden op de dag van (bij de slag van) Yamama, en ik ben bang dat er meer slachtoffers zullen vallen onder de Qurra '(degenen die de Koran uit het hoofd kennen) op andere slagvelden, waarbij een groot deel van de Koran verloren zou kunnen gaan, tenzij je het verzamelt. En ik ben van mening dat je de Koran moet verzamelen. ' "Aboe Bakr voegde toe," ik zei tegen 'Umar,' Hoe kan ik iets dat Allah's Boodschapper niet heeft gedaan, doen? ' 'Umar zei (tegen mij),' Bij Allah, het is (echt) een goede zaak. ' Dus 'Umar bleef door proberen om me te overtuigen om zijn voorstel te aanvaarden, totdat Allah mijn boezem ervoor opende en ik dezelfde mening had als' Umar. " (Zaid bin Thabit voegde toe:) 'Umar zat bij hem (Aboe Bakr) en sprak niet. Aboe Bakr zei (tegen mij), 'Je bent een wijze jonge man en we hebben niet het vermoeden van jou (van het vertellen van leugens of van vergeetachtigheid):. En je schreef de Goddelijke Inspiraties voor Allah’s Boodschapper op. Daarom, zoek naar de koran en verzamel het (in een manuscript). " Bij Allah, als hij (Aboe Bakr) mij had bevolen om één ​​van de bergen (van zijn plaats) te verschuiven, zou dat niet moeilijker voor mij zijn geweest, dan wat hij me had opgedragen met betrekking tot het verzamelen van de Koran. Ik zei tegen hen beiden: "Hoe durf je iets te doen dat de profeet niet heeft gedaan? ' Aboe Bakr zei: "Bij Allah, het is (echt) een goede zaak." Dus ik bleef met hem erover discussiëren, totdat Allah mijn boezem had geopend voor datgene Hij de boezem van Aboe Bakr en Omar had geopend. Dus begon ik met het verzamelen van het materiaal met de Koran erop bestaande uit perkamenten, schouderbladen, bladstelen van dadelpalmen en vanuit de herinneringen van de mensen (die het van buiten kende). Ik vond bij Khuzaima twee verzen van Surat-at-Tauba die ik bij niemand anders had gevonden, (en deze waren):

"Voorzeker, een boodschapper is uit uw midden tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij is bezorgd voor uw welzijn, liefderijk en barmhartig voor de gelovigen. (Koran 9:128)

Het manuscript waarop de koran werd verzameld, bleef bij Aboe Bakr as-Siddiq totdat Allah hem tot Hem nam, en daarna bij 'Umar totdat Allah hem tot Hem nam, en uiteindelijk verbleef het bij Hafsa, Umar's dochter.

Sahih Al-Bukhari Hadith - 6.510 Overgeleverd door Anas bin Malik
Hudhaifa bin Al -Yaman kwam naar Uthman op het moment dat het volk van Sham en het volk van Irak de oorlog voerden on Arminya en Adharbijan te veroveren. Hudhaifa was bang voor hun (de mensen van Sham en Irak) betreffende de verschillen in de recitatie van de koran, zo zei hij tegen 'Uthman,' O leider van de gelovigen! Red deze natie voordat ze met het Boek (Koran) doen zoals de joden en de christenen daarvoor deden. "Dus Oethmaan stuurde een bericht naar Hafsa zeggende, "Stuur ons de manuscripten van de Koran, zodat we de Koran materialen kunnen samenstellen in perfecte kopieën en vervolgens aan u retourneren." Hafsa stuurde het naar Uthman. Uthman beval Zaid bin Thabit, 'Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As en' Abdur -Rahman bin Harith bin Hisham om de manuscripten te herschrijven in perfecte kopieën. Oethmaan zei tegen de drie mannen van Quraishi, "In het geval u het niet eens met Zaid bin Thabit op enig punt in de Koran, schrijf het in het dialect van Quraish, de Koran werd geopenbaard in hun taal." Zij deden dit, en toen zij vele exemplaren hadden geschreven, zond 'Uthman de originele manuscripten terug aan Hafsa. Oethmaan zond naar een kopie van wat zij hadden gekopieerd iedere moslim provincie, en beval dat alle andere koranmateriaal, hetzij in fragmentarische manuscripten of gehele geschreven kopieën, moest worden verbrand. Said bin Thabit voegde toe, "Een vers van Surat Ahzab werd door mij gemist toen wij de koran kopieerden en ik was gewend Allah’s Boodschapper het te horen reciteren. Dus zochten we ernaar en vonden het bij Khuzaima bin Thabit Al-Ansari. (Dat vers was): Er zijn mensen onder de gelovigen die trouw gebleven zijn aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten..' " (Koran 33:23)


DE OVERDRACHT VAN DE KORAN IN BEELD GEBRACHT

BREAKING NEWS PER 22 JULY 2015
Mogelijk oudste koranfragmenten ter wereld gevonden in Birmingham

Zonder dat medewerkers het wisten, beschikte de University of Birmingham al bijna een eeuw over een unieke schat: mogelijk de oudste koranfragmenten ter wereld. Met moderne koolstofdatering kon worden vastgesteld dat het document minstens 1370 jaar oud is. Het boek zou daarmee geschreven zijn in de zevende eeuw.
Dat valt samen met de tijd waarin de profeet Mohammed (ca. 570 - 632), stichter van de islam, leefde en volgens de overlevering de Koran geopenbaard kreeg en te boek stelde. Een promotieonderzoeker kwam het document per toeval tegen in een collectie boeken uit het Midden-Oosten. De fragmenten zijn geschreven op schapen- of geitenvel en zijn nog goed leesbaar. Lees meer..
‘According to Muslim tradition, the Prophet Muhammad received the revelations that form the Qur’an, the scripture of Islam, between the years AD 610 and 632, the year of his death. At this time, the divine message was not compiled into the book form in which it appears today. Instead, the revelations were preserved in “the memories of men”. Parts of it had also been written down on parchment, stone, palm leaves and the shoulder blades of camels. Caliph Abu Bakr, the first leader of the Muslim community after Muhammad, ordered the collection of all Qur’anic material in the form of a book. The final, authoritative written form was completed and fixed under the direction of the third leader, Caliph Uthman, in about AD 650.

‘Muslims believe that the Qur’an they read today is the same text that was standardised under Uthman and regard it as the exact record of the revelations that were delivered to Muhammad.
The tests carried out on the parchment of the Birmingham folios yield the strong probability that the animal from which it was taken was alive during the lifetime of the Prophet Muhammad or shortly afterwards. This means that the parts of the Qur’an that are written on this parchment can, with a degree of confidence, be dated to less than two decades after Muhammad’s death. These portions must have been in a form that is very close to the form of the Qur’an read today, supporting the view that the text has undergone little or no alteration and that it can be dated to a point very close to the time it was believed to be revealed.’


CONCLUSIE:
We hebben gezien dat de mensen in de vroege Arabische tijd een onvoorstelbaar sterk geheugen hadden en dat de profeet Mohammed vzmh de eerste was die de Koran memorizeerde. Hij liet de Goddelijke openbaringen direct op schrift stellen en leerde de Koranverzen aan een groot aantal metgezellen van hem. Elke jaar tijdens de maand van Ramadan kwam Djibril as / engel Gabriel bij de profeet vzmh om hem de Koran te 'overhoren'. Vlak voor het overlijden van de profeet vzmh werd deze overhoring twee maal verricht in de maand van Ramadan. Na de dood van de profeet vzmh werd de complete Koran verzameld, gebundeld en op schrift gesteld onder begeleiding van metgezellen die de Koran uit het hoofd kende. Vervolgens werd er onder strikte toezicht, memorisatie en recitatie exacte kopieën gemaakt van de Koran en verspreid over de verschillende moslim provincies. Tot op heden zijn de originele manuscripten beschikbaar. Dit wordt daarbij bevestigd door een onlangs gevonden 'oudste' manuscript dat terug te herleiden is tot de tijd van de profeet Mohammed vzmh, zoals de overleveringen ook claimen. Ook dat de tekst onveranderd is wordt hierbij bevestigd.

Zie de belofte van Allah SWT, de Almachtige bewaarheid worden:

Koran 15:9 Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

Koran 41:41 Voorzeker, zij die niet in de Vermaning geloven als deze tot hen komt (zijn de verliezers); waarlijk het is een machtig Boek.
Koran 41:42 Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.

De Koran is het enige religieuze manuscript ter wereld dat in originele vorm en boodschap bewaard is gebleven, sinds de openbaring ervan 1400 jaar geleden.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud