Fitrah - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Fitrah

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
  ARTIKEL


Humans  Predisposed To Believe In Gods And The Afterlife
A three-year international research project, directed by two academics at the University of Oxford, finds that humans have natural tendencies to believe in gods and an afterlife. The studies (both analytical and empirical) conclude that humans are predisposedto believe in gods and an afterlife lees verder

(DEEL)VERTALING
Mensen zijn voorbestemd om te geloven in God(en) en het Hiernamaals
Een driejarig internationaal onderzoekproject, geleid door twee academici aan de Oxford Universiteit, ontdekte dat mensen een natuurlijk aanleg hebben om te geloven in God(en) en het Hiernamaals. Bij het project van 1.9 miljoen pond zijn 57 onderzoekers betrokken, welke meer dan 40 afzonderlijke studies verrichtten in 20 landen, die een diverse aantal culturen vertegenwoordigen. De studies (zowel analytisch en empirisch)  concludeerde dat mensen een natuurlijke aanleg hebben om te geloven in God(en) en een leven na de dood en dat zowel theologie en atheïsme geldige reacties zijn tot datgene wat een basis impuls is van het menselijke geest.

In het bovenstaande artikel zien we iets opvallends naar voren komen, namelijk dat de mens een natuurlijke aanleg heeft om te geloven in God(en) en in het Hiernamaals. In de Koran spreekt Allah SWT van ‘Fitrah’ in de zin van een natuurlijke aanleg van de mens. Eén van de natuurlijke aangelegenheden van de mens is om te geloven in God en daarbij in de eenheid van God (dat er maar 1 God is).

Koran 30:30 Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.

Onder Fitrah valt o.a. het natuurlijke aanleg om te geloven in Allah SWT en dit geeft hiermee gelijktijdig aan dat elk mens van nature bewust is van het bestaan van een Goddelijke schepper. Het natuurlijk aanleg is dat men zich volledig overgeeft aan de wil van de Almachtige schepper. Ieder mens heeft God nodig om Hem te aanbidden om daarin rust te vinden. Allah SWT zegt in de Koran: In het gedenken van Allah vindt het hart rust.

Koran 13:28 Degenen die geloofden, en wiens harten rust vinden in het gedenken van Allah. Waarlijk! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.

Ieder mens wordt geboren in de staat van Fitrah en een ieder is dus automatisch een moslim (iemand die zich overgeeft aan de wil van God) als ze geboren worden. Elk kind heeft het besef dat er een God bestaat en dat deze één is. Veder gelooft een kind van nature dat ze onsterfelijk is (in de religie geldt dat voor de ziel). Laten we lezen wat recentelijk wetenschappelijk onderzoek laat zien:

ARTIKEL


Mens gelooft van nature dat hij onsterfelijk is
In het leven hebben we weinig zekerheden. De bekendste zekerheid is het feit dat ons lichaam het ooit gaat begeven. Sommige mensen, ongeacht ras, godsdienst of cultuur, geloven dat na de dood de ziel het lichaam zal verlaten en eeuwig zal voortleven.  Nieuw onderzoek suggereert dat het geloof in het leven voor de geboorte en na de dood spontaan ontstaat Lees verder..


Koran 7:172 En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf: "Ben ik uw Heer niet?" antwoordden zij: "Ja, wij getuigen" zodat gij op de Dag der Opstanding niet zoudt zeggen: "Wij waren ons hiervan zeker niet bewust."
Koran 7:173 Of gij zolldt zeggen: "Het waren alleen onze vaderen die afgoderij bedreven en wij waren een geslacht na hen. Wilt Gij ons dan vernietigen om hetgeen de leugenaars deden?"
Koran 7:174 En zo verklaren Wij de tekenen opdat zij zich mogen bekeren.

Hier zien we dat Allah SWT Adam AS  zijn kinderen en alle nageslachten daarna (dus de zielen van de gehele mensheid) de getuigenis heeft laten afleggen dat er maar 1 God/Allah SWT is (Tawheed/Eenheid van Allah). Ieder ziel heeft deze getuigenis uitgeroepen en bevestigd voordat deze op de wereld kwam of je NU Moslim, Jood, Christen, Hindoe of Atheïst bent. Allah SWT heeft dit uit ons geheugen gewist, maar de kennis is nog wel aanwezig in onze zielen en een ieder die oprecht opzoek gaat naar God, zal dit herkennen en de rust ervaren van deze waarheid.

RELIGIES IN GETALLEN
Als we nu gaan kijken naar de cijfers van de wereldbevolking die in God of een hogere macht gelooft, zullen we zien dat de cijfers het bovenstaande bevestigen:

Bron: Wikipedia
We zien dat ongeveer 97.64% van de mensheid gelooft in God of een hogere macht. Slechts een verwaarloosbare minderheid van 2.35% van de totale mensheid ontkent het bestaan van God. Hier zien we duidelijk het natuurlijke aanleg van de mens om te geloven in God terugkomen.
FITRAH IN DE HADITH
De profeet vzmh heeft gezegd: ‘Elk kind is geboren in de staat van Fitrah op de manier waarop een dier bevalt van een normaal kroost, vervolgens zijn het de ouders welke hem/haar een Jood, Christen of een Zoroastriaan (Oud Perzische godsdienst) maakt. Heb je ooit enige gezien (een dier) die verminkt werden geboren?

Een ieder wordt dus als oprecht gelovige dienaar van Allah SWT geboren en het zijn de ouders die hen veranderen tot een christen, een jood of een afgodendienaar etc. Indien een kind totaal niet in aanraken zou komen met een religie, dan zou het van nature geloven in God en de eenheid van God.

OVERIGE NATUURLIJKE AANLEG (FITRAH)
Aisha RA heeft overgeleverd dat de profeet vzmh heeft gezegd "10 handelingen van Fitrah: Het knippen van de snor, de baard laten groeien, het gebruiken van de Siwaak (om de mond-tanden te reinigen), het opsnuiven van water in de neus, het knippen van de nagels, het wassen van de vingerkootjes, het verwijderen van het okselhaar, het scheren van schaamhaar en het wassen van de geslachtsdelen. De overleveraar zei: ‘Ik ben de 10 de vergeten, maar het kan het spoelen van de mond zijn’.

Abu Huraira RA heeft overgeleverd: ‘De profeet vzmh heeft gezegd: Vijf handelingen zijn karakteristieken van Fitrah: De besnijdenis, het scheren van het schaamhaar, de snor kort knippen, en het verwijderen van het haar onder de oksels'.

CONCLUSIE
We hebben gezien dat de Koran spreekt over Fitrah als het natuurlijke aanleg in de creatie van de mens, en daarbij spreekt de Koran van het natuurlijke aanleg van de mens om te geloven in Allah SWT en Zijn eenheid. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek en cijfers bevestigen wat de Koran zegt over het geloven in God. We hebben verder gezien dat ieder mens wordt geboren als een moslim (iemand die zich van nature overgeeft aan de wil van God) en dat de ouders het kind een Jood, Christen of afgodendienaar maakt. Ieder mens is wel instaat om met zijn/haar zintuigen te komen tot de conclusie dat er maar 1 God is, aangezien dit gegeven ingeprent is in de ziel. Het is aan de mens dit te overdenken en te onderzoeken. Met de wil van Allah SWT zal men dan beseffen dat de Islam de waarheid is.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud