Saum - Ramadan - Het vasten - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Saum - Ramadan - Het vasten

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).RAMADAN


De vierde zuil van de Islam is het vasten / Ramadan (Saum). In de Koran staat o.a. het volgende over het vasten:
Koran 2:184 O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn
Koran 2:185 Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten), maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.
Koran 2:186 De maand Ramadaan is die, waarin de Qor’aan als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn.
Koran 2:188 Het is u veroorloofd, om op de nacht van het vasten tot uw vrouwen in te gaan. Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad. Allah weet, dat gij onrechtvaardig hebt gehandeld tegenover uzelf en heeft Zich met barmhartigheid tot u gewend en u verlichting geschonken. Daarom moogt gij nu tot haar ingaan en betrachten, hetgeen Allah u heeft verordend ; en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond.
En gaat niet tot haar in, terwijl gij in de Moskeeën Itikaaf houdt. Dit zijn de beperkingen van Allah – dus nadert deze niet. Zo zet Allah zijn geboden uiteen voor de mensen, opdat zij vroom zullen zijn.

DE GUNSTEN VAN DE OPENBARING VAN DE KORAN
De maand Ramadan is de maand waarin Moslims vasten en het is de maand waarin de Koran is nedergezonden als leiding voor de mensheid. In de maand Ramadan is het dus van belang om deze gigantische gunst wat de mensheid heeft gekregen, te overdenken en dankbaar te wezen aan onze Schepper. Het is namelijk de redding van het vuur. Dankbaar wezen aan je Schepper dien je dagelijks te zijn, maar Allah SWT heeft voor ons gekozen om onze dankbaarheid op deze manier te uiten en zo Hem meer te gedenken en te bedanken.
Daarnaast kan men bij het vasten tot bezinning te komen en tot besef komen van alle gunsten die men heeft t.o.v. anderen die het minder goed hebben in de wereld. De gunsten die Allah SWT de mens heeft geschonken zullen duidelijker worden op het moment men aan het vasten is. Het voedsel dat men zonder na te denken koopt en eet op het moment dat men honger heeft, blijkt nu veel waardevoller dan voorheen. Je kunt het niet zomaar kopen en opeten. Je zult jezelf moeten bedwingen en controleren om het niet op te eten. Ook je partner kun je niet op een intieme manier benaderen op het moment dat men aan het vasten is. Je zult je partner meer waarderen en respecteren.

Een hadith Qudsi zegt:

We zien dus dat het vasten speciaal voor Allah SWT is en Hij een beloning zal toebedelen aan de vastenden welke niemand kent.

VASTEN EN DE VOORDELEN WETENSCHAPPELIJK BELICHT

Veel mensen geloven nog altijd dat het vasten een extreme en bijna gevaarlijke vorm van een diëten is, maar steeds meer onderzoeken tonen aan dat het vasten juist veel voordelen met zich meebrengt voor de gezondheid.

Een studie van Intermountain Medical Center Heart Institute in 2008, onder leiding van Dr. Benjamin D. Horne, toont aan dat mensen die regelmatig vasten een lager risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes. Vasten kan het niveau van cholesterol, triglyceriden en glucose – risicofactoren voor hart- en vaatziekten en diabetes – doen afnemen. Lees verder...


CONCLUSIE:
Het vasten is allereerst een opoffering voor je schepper Allah SWT. Daarnaast dien je te proberen je begeerten en je negatieve gedragingen onder controle te krijgen om zo uiteindelijk een beter persoon te worden. Daarnaast heeft het nog positieve gevolgen voor je gezondheid wat ook wetenschappelijk wordt bevestigd. We sluiten daarom af me de relevante koranvers:

Koran 2:185 Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten), maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud