Wat is de Canonisering en is dit Goddelijk geïnspireerd? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wat is de Canonisering en is dit Goddelijk geïnspireerd?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Wat is de Canonisering van de Bijbel? Canonisering heeft te maken met de selectie van de Bijbelse boeken die tot de officiële Bijbelteksten behoren. Ook bestaan er Apocriefe boeken wat religieuze teksten zijn die niet tot de officiële Bijbelteksten (Canon) gerekend worden. In de vierde eeuw na Christus werd de term Canon voor het eerst gebruikt voor de verzameling van de heilige boeken van de christelijke kerk en pas in deze tijd werd (definief) vastgesteld welke boeken wél en welke níet als heilige Schrift opgenomen moest worden. Dit gebeurde op het concilie van Nicea in 350 na Christus en andere Concilies.

CANONISERING VAN DE BIJBEL GODDELIJK GEINSPIREERD?
Laten we kijken wat de Christenen zelf zeggen over de Canonisering en de oorsprong daarvan:

Klik op de foto om in te zoomen.

CONCLUSIE:
We zien dus dat de Christenen de Canonisering van de Bijbel toeschrijven aan God of de Heilige geest. Een logische vraag welke we kunnen stellen is: Hoe kan het zijn dat een ieder binnen de verschillende Christelijke stromingen beweren dat de Heilige geest e/o God de complete Bijbel heeft geïnspireerd, terwijl men het niet eens kan worden over de samenstelling ervan? Zijn er verschillende Heilige geesten die verschillende inspiraties verspreiden? Nee, binnen het Christendom is er sprake van slechts 1 Heilige geest en niet meerdere. We kunnen de samenstelling van de verschillende Bijbels dus niet toegeschrijven aan God of aan de Heilige geest, aangezien God geen tegenstrijd kan veroorzaken door verschillende tegenstrijdige inspiraties te geven aan verschillende mensen binnen de verschillende Christelijke stromingen.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud