Hoe word ik Moslim(a)? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Hoe word ik Moslim(a)?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
Nu dat je alle informatie en bewijzen eigen hebt gemaakt, ben je tot de conclusie gekomen dat de Islam de absolute waarheid is en wil je Moslim(a) worden. Je vraagt jezelf af hoe je kunt herkeren tot de Islam? Ja, herkeren en niet bekeren. We weten namelijk dat een ieder wordt geboren als moslim en dat de ouders het kind een ander opvoeding meegeeft en deze tot Hindoe, Christen etc. maakt. Als jij dus de waarheid hebt herkend en ingezien, zul je terugtreden tot de originele geloofsovertuiging dat gebaseerd is op de Fitrah (de aangeboren natuurlijke aanleg).
Om te herkeren tot de Islam zijn er geen speciale, langdurige en ingewikkelde rituelen nodig. Om te bekeren tot de Islam dien je de vijf zuilen en de zes geloofspunten te accepteren en te begrijpen. Door dit volledig met je hart te accepteren ben je al een Moslim(a). Je zou eventueel je herkering kunnen laten begeleiden door een Imam of een ander Islamgeleerde. Vervolgens dien je, na je herkering, je geloofsovertuiging om te zetten in daden.

Mocht je op zoek zijn naar een Islamgeleerde om je herkering te begeleiden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een email naar
compare-islam@hotmail.com, zodat wij je in contact kunnen brengen met een Islamgeleerde. Moge Allah SWT je kracht en succes schenken in deze wereld en in het hiernamaals, Amien!

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud