Ganesha - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Ganesha

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
`Ganesha` of `Ganesh` is de godheid met het olifantenhoofd. 'Ganesha' betekent `intelligentie, goddelijke kennis`. Ganesha is dan ook de god van kennis en wijsheid. Een Ganesha in huis helpt, zo zeggen de Indiërs, om hindernissen weg te nemen, hij ruimt problemen op en hij beschermt als je op reis gaat. Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of wanneer ze verhuizen of op reis gaan. Hij rijdt op een muis.

Ganesha is de zoon van Shiva (onderdeel van de 3-eenheid – Brahma de schepper / Vishnu de beschermer + Shiva de vernietiger) enPārvatī.
Hij rijdt op een muis of een rat, ook wel op een rund.

De verschillende verhalen over het ontstaan van Ganesh

Verhaal variant I
Op een dag zou Pārvatī gaan baden enze wilde hierbij niet gestoord worden. Daarom creëerde ze een wacht uit het stof van Haar lichaam. Dit noemde ze Haar zoon. Gaṇeśa ging voor de deur staan en hield daar de wacht. Shiva (de vernietiger) kwam na een aantal jaren thuis terug van het voeren van oorlog.  Ganesh zag Shiva naderen en wist niet wie dit was. Omgekeerd zag Shiva Ganesh opstandig worden en wist ook niet wie dit was. Shiva onthoofd Ganesh en deze viel dood op de grond neer. Toen Pārvatī dit zag, was ze diep bedroefd en boos. Shiva kon het hoofd van Ganesh niet vinden en gaf zijn twee onderdanen de taak op het eerste dier te onthoofden, welke ze tegen zouden komen en deze naar hem terug te brengen. De twee onderdanen kwamen een babyolifant tegen en onthoofdde deze en brachten het hoofd voor Shiva. De plaatste het hoofd op Ganesh en zo werd hij weer levend.

Verhaal variant II
Al toen Ganesh nog zeer jong was, wou hij met rust gelaten worden en het liefst was hij alleen. Om die reden en omdat Shiva oorlog ging voeren, had Shiva de kans niet om zijn zoon goed te leren kennen. Na jaren te hebben gestreden keert Shiva terug naar Parvati (zijn vrouw) en Ganesh (zijn zoon). Als hij thuiskomt ziet hij een indringer, en omdat hij zo temperamentvol is, onthoofd hij de indringer meteen. Maar het was al te laat toen hij zag dat die indringer eigenlijk zijn eigen zoon was, die hij op het eerste zicht niet had herkend omdat hij hem nog maar zo weinig had gezien. Shiva beval zijn dienaren om op zoek te gaan naar het eerste het beste dier dat men kon vinden en ze keerden terug met de afgehakte kop van een olifant. Shiva bevestigde de olifantenkop op het levenloze lichaam van zijn zoon die terug tot leven komt en de geschiedenis zou ingaan als de god met de olifantenkop.En zo zijn er nog een aantal verschillende varianten. Echter, de hoofdlijnen lijken redelijk op elkaar. Laten we de verhalen analyseren.

Wat klopt er niet?!
1. Let op dat als Shiva de vader is van Ganesh, Brahma en Shiva automatisch ook de vaders van Ganesh zijn, aangezien ze onderdeel zijn van de drie-eenheid. Hoe heeft Shiva zich losgekoppeld van de overige twee goden in de periode van strijd?

2. Shiva onderdeel van de 3-eenheid (de Schepper Brahma, de Vernietiger Shiva en Beschermer Vishnu) WEET NIET wie zijn zoon is? Is de Almachtige God ook niet de ALWETENDE GOD? Shiva was onderdeel van de Allerhoogste 3-eenheid binnen het Hindoeïsme en zou dus automatish dezelfde kennis moeten hebben van de overige twee goden van de 3-eenheid.

3. Verder kon Shiva het hoofd van Ganesh niet vinden om het terug te plaatsen op de levensloze lichaam. Dus kortom de gehele 3-eenheid kon Ganesh niet redden toen Shiva hem had onthoofd.

4. Als Ganesh een kind is van een God of Goden is, dan is dit kind automatisch ook een God. Een kind van de Schepper zal dezelfde eigenschappen hebben als de Schepper. We weten dat de Schepper God, niet kan sterven. Waarom kan zijn zoon wel sterven? Als zijn kind een God is, hoe kan deze ‘kind God’ sterven?

5. Kon ‘De Schepper’ zijn onthoofdde zoon gewoon niet tot leven wekken of het hoofd terugplaatsen en hem weer het leven geven? Of kon hij niet gewoon zijn hoofd opnieuw creeren?Heeft de Schepper niet de macht over het leven en de dood?

6. De Schepper kan zijn eigen zoon niet tot leven wekken, maar hoe kan de Schepper dit opeens wel met een hoofd van een Baby olifant? Hij kan het ene wel en het andere niet?

Toen parvati Ganesh creerde moeten de 3 eenheid hiervan op de hoogte zijn aangezien zij de creërende macht zijn.  Hoe kan parvati creëren? Heeft zij dezelfde macht?

CONCLUSIE
Ook bij het verhaal van Ganesh zien we vele problematische en onlogische punten naar voren komen. Gezien de vele conflicten en tegenstrijdigheden kunnen we terecht concluderen dat dit verhaal geen goddelijk oorsprong kan hebben.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud