De wateren die zich niet met elkaar mengen - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De wateren die zich niet met elkaar mengen

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
Koran 25:53
"En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst".

Koran 25:53 "En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst".

Koran 55:19-20 "Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkaar ontmoeten. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren".

Zoals we allemaal weten bestaat er zoet en zout water. Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden ze een barrière niet die hun van elkaar afscheidt. Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwater estuaria is: "Een dichtheidslijngrens met een gemarkeerde dichtheids discontinuïteit die de twee lagen (namelijk, zoet en zout water) van elkaar scheiden". (Oceanography, Gross, P. 242. Zie ook Introductory Oceanography, Thurman, PP. 300-301).
"Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater". (Oceanography, Gross, P. 244. Introductory Oceanography, Thurman, PP. 300-301).

Een ander term dat gebruikt wordt is Halocline.

Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zeeën niet waarnemen. De twee zeeën lijken eerder op één homogene zee.

Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria. Onze ogen kunnen de drie soorten water (zoet, zout en gemengd (scheidingszone)), niet van elkaar onderscheiden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laten we het volgende artikel eens bekijken:

Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet.

CONCLUSIE
Wederom zien we een wetenschappelijk feit in de Koran voorkomen die onmogelijk zelf bedacht kon zijn door de profeet Mohammed vzmh. Ten eerste woonde hij vzmh in Arabië, wat voornamelijk woestijngebied was en is. Verder was het 1400 jaar geleden überhaupt onmogelijk om een oceanologisch (verklarend onderzoek) en oceanografisch (beschrijvend) onderzoek uit te kunnen voeren, aangezien de benodigde technologiën daarvoor ontbrak.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud