Hadj - De bedevaart - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Hadj - De bedevaart

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
De Hadj ofwel de bedevaart naar Mekka is voor elk volwassen moslim(a), die geestelijk en lichamelijk gezond is en voldoende geld heeft is, verplicht gesteld. Voor de mensen die niet aan de voorgaande eisen kunnen voldoen geldt de verplichting dus niet.
Voor uw gemak hebben wij een Hadj gids samengesteld, welke u vrij mag gebruiken. Het document is in Microsoft Word formaat en kan makkelijk aangevuld worden met uw persoonlijke gegevens. U kunt de gids uitprinten en bundelen tot een makkelijke kleine Hadj gids, welke u overal kunt meenemen.


Op weg naar Mekka en tijdens de Hadj wordt de Talbiyah veelvuldig uitgeroepen.

De Talbiyah:
Labbayka allahoemma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk, inna l-hamda wa n-ni3mati laka wa l-moelkoe, laa sharieka lak.

Betekenis:
Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten.

Mekka in de Bijbel
Gezien het feit dat het Jodendom, het Christendom en Islam gezien worden als een opvolging van dezelfde religie zouden we ook aanwijzingen/elementen van dezelfde universele rituelen - plek kunnen terugvinden in de bronnen van deze religies.

De Koran zegt:
Koran 3:96 Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.
Als we de Bijbel erbij pakken kunnen we zien dat Mekka, ook wel Bekka genoemd, ook te vinden is in de Bijbel:
Het vreemde is, dat als we naar bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling gaan kijken dat we zien dat men heeft gekozen om het woord Baca niet te gebruiken:

Als we de waarheid willen leren kennen moet men eerlijk zijn in het vertalen van de religieuze geschriften. Zo kunnen we pas duidelijk de overeenkomsten zien en nader tot elkaar komen als één gemeenschap.

Dit is in het kort het belangrijkste waar de Islam naar oproept. Natuurlijk is de boodschap veel gedetailleerder, maar gezien de omvang zou deze analyse te uitgebreid worden. Het doel is natuurlijk om na te gaan of de Islam en daarbij de Koran daadwerkelijk afkomstig is van de Absolute Autoriteit en of de beschikbare bronnen nog wel betrouwbaar zijn of niet. Om na te gaan of de Islam een waarheidsgetrouwe religie is dienen we in de eerste instantie natuurlijk te kijken naar de grondlegger van deze religie en wat voor een persoon dit was. Was hij betrouwbaar, wat is er bekend over zijn karakter, was hij geestelijk gezond of was hij gek, welke studie heeft hij genoten, hoe heeft hij zijn kennis kunnen verkrijgen en wat zeggen externe bronnen over hem etc.? We zullen daarbij ook moeten kijken wat de Koran voor invloed heeft gehad en eventueel nog steeds heeft op de wereld en de mensheid (waarvoor het is geopenbaard, zoals het zelf beweert).


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud