Zakaat - Armenbelasting - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Zakaat - Armenbelasting

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Koran 9:60


Voorwaar,


de zakaat is slechts voor dearmen en de behoeftigen


en de werkenden (aan de inzameling ervan)


en de Moe'allaf en voor (het vrijkopen)


van de slaven.....
De derde zuil van de islam is het betalen van armenbelasting (de zakaat)

Zakaat betekent het zuiveren en dient betaald te worden door iedere (vermogende) moslim.

Koran 9:60 Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moe'allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Over het netto spaargeld + extra vermogen waar moslim langer dan een kalenderjaar beschikking over heeft dient deze 2,5% zakaat te betalen. Als extra vermogen wordt gezien: Al het extra vermogen dat je langer dan 1 kalenderjaar in bezit hebt aan geld, goud en zilver (ofwel spaartegoeden langer dan 1 kalenderjaar in het bezit hebben). Spaargeld is al het geld dat je extra ter beschikking hebt en niet voor noodzakelijke - primaire levensbehoefte nodig hebt gedurende een volledige kalenderjaar. Zakaat is ook een verplichting voor alle moslims die ook een heel jaar lang (365 dagen per jaar) in het bezit zijn van goud met een minimum gewicht van 87.37 gram, of zilver met een minimum gewicht van 611.62 gram. Jaarlijks moet men over de totale waarde dat men bezit 2,5% afdragen.

ZAKAAT IS DE OPLOSSING TEGEN HET WERELDWIJDE ARMOEDEPROBLEEM
De zakaat zuivert het vermogen en is de (praktische) oplossing tegen armoede die we in de wereld zien. Nu is het zo dat er heel veel geld/kapitaal in het bezit is van een kleine groep rijke (elite) personen. Op het moment dat ieder vermogend persoon zakaat zou betalen over het extra geld (vermogen) dat deze gedurende een heel jaar ter beschikking heeft, zou er geen armoede meer in de wereld bestaan. Denk je eens in hoeveel een miljardair over zijn extra vermogen zou moeten betalen dat hij gedurende een kalenderjaar als 'spaargeld' terzijde heeft liggen?

Rekenvoorbeeld:
Stel iemand heeft een miljard = 1.000.000.000 aan extra geld. Hierover dient 2,5% zakaat betaald te worden, wat resulteert in een bedrag van EUR 25.000.000 om te spenderen aan armen en behoeftigen in de wereld. Dit is slechts een voorbeeld van één miljardair in de wereld. Zoals we hebben gezegd is er een overgroot deel van het vermogen in handen van een kleine groep rijke personen. Bekijk de bedragen van de 10 rijkste families op de wereld en reken zelf uit wat er verdeeld zou kunnen worden over de armen en behoeftigen in de wereld: https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-rijkste-families-ter-wereld/

ZAKAAT EEN PRAKTISCHE  OPLOSSING TEGEN MATERIALISME
Het betalen van zakaat pakt ook het probleem van materialisme aan. Wat is materialisme?
Als moslims gelooft men dat alles van God is en van God afkomstig is. Dus ook alle middelen welke aan de mens ter beschikking is gesteld is afkomstig van God. God heeft deze middelen ter bruikleen geschonken aan de mensheid om hen te testen wie het beste is in het verrichten van goede daden. Als mens raken we snel gehecht aan het wereldse leven en vergeten we snel het hiernamaals. Het betalen van zakaat is een praktische manier om ons los te breken van deze materialistische ketens en ons te helpen herinneren aan het vergankelijke aard van deze wereld. Wanneer je sterft neem je niets mee van deze materialistische zaken en zullen deze overgaan naar anderen die nog tijd hebben gekregen om verder te leven.

Voor meer gedetailleerde informatie over de zakaat bezoek de volgende webpagina.

Conclusie
Het betalen van zakaat/armenbelasting is de derde zuil van de Islam, met als doel om het vermogen dat men extra in bezit heeft te 'zuiveren'. Dit doet men door het verplichte bedrag dat voortvloeit uit de zakaat betekening te verdelen over o.a. armen en de behoeftigen. Het goddelijke systeem van zakaat is een praktische en effectieve oplossing voor het armoedeproblematiek en materialisme op de wereld en een zuivering van de ziel.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud