De vernietigers van de maatschappij - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De vernietigers van de maatschappij

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
De vernietigers van de maatschappij!
In de Islam wordt er geloofd dat er sprake is van objectieve moraliteit. Objectieve moraliteit in religieuze zin houdt hier in dat men gelooft dat God/Allah SWT de basis is voor onze moraliteit als mens, waarbij subjectieve moraliteit de tegenhanger hiervan is. Dit klinkt ingewikkeld, maar het wordt hieronder nader verklaard.
Moraliteit
Moraliteit is het geheel van handelingen en gedragingen die als correct en wenselijk wordt gezien. Kortom, wat zien we als goed en slecht (gedrag).
Objectieve moraliteit
Objectieve moraliteit het geheel van goede en slechte handelingen en gedragingen welke onafhankelijk zijn van de menigen van mensen. Als we bijvoorbeeld zien dat een onschuldige persoon zonder enige reden wordt vermoord zeggen we dat deze daad verwerpelijk en slecht is, ongeacht of de dader het zelf als iets goeds ziet. En ook al zouden meerdere mensen het zien als een goede daad, dan zou het nog steeds even verwerpelijk en slecht zijn.
Subjectieve moraliteit
Subjectieve moraliteit is het geheel van handelingen en gedragingen die als correct en wenselijk wordt gezien op basis van (eigen) meningen. Dit kan zowel op individuele basis zijn als collectief (als een gehele groep samen). Hier gaat het dus om meningen van mensen.
Met de bovenstaande introductie zullen we kijken naar de verschillende zaken die als verboden worden geclassificeerd binnen de Islam. Een andere formulering hiervan zou kunnen zijn is dat we gaan kijken naar de verschillende zaken die als verboden worden geclassificeerd door de Schepper van de mens (God). Als we spreken van een bepaald verbod welke wordt opgelegd door God gaan we ervan uit dat dit verbod moet resulteren in hetgeen wat positief is voor zowel de individu als voor het collectief (voor een ieder in totaliteit / voor de gehele samenleving / voor de gehele mensheid). Degene die de mens heeft geschapen weet natuurlijk het beste wat goed en slecht is voor de mens.
Alcohol - Drugs
In de Islam is alcohol verboden. Als we de Koran lezen zien we een systematische verloop voor het afschaffen van het gebruik van alcohol gedurende de periode van 23 jaar van openbaringen. Als er in de Islam wordt gesproken over alcohol worden hier alle bedwelmende genotmiddelen bedoeld die een negatief effect hebben op het verstand en het vermogen om een beoordeling te kunnen maken tussen goed en kwaad. Als we kijken naar de cijfers van het gebruik van alcohol en de daaraan gekoppelde criminaliteitsratio zien we dat het 'Expertisecentum Alcohol' rapporteert dat in Nederland 26-43% van het geweld alcohol-gerelateerd is.

Riba - Rente
Rente is verboden in de Islam. In de Islam wordt voor rente de term 'Riba' gebruikt. Echter, Riba is veelomvattender dan rente alleen. Riba is alles wat zorgt voor een vermeerdering van bezittingen van een persoon (of entiteit) door het uitlenen van iets (een goed of geld) aan ander persoon, waar men bij de terugbetaling daarvan extra terug dient te betalen/te geven naast hetgeen geleend is. Als het om geld gaat, dien je dus rente te betalen bovenop het geleende bedrag.

Bij het uitblijven van een betaling binnen een vastgestelde termijn, worden er extra kosten berekend bovenop hetgeen extra al terugbetaald dient te worden. Er wordt bij geld dus...
Seksuele immoraliteit
Wat is Seksuele immoraliteit? Immoraliteit is gedrag dat in strijd met gedrag dat als goed wordt beschouwd. Iemand die eerlijk is toont goed gedrag, terwijl iemand die steelt slecht gedrag vertoont, wat als immoreel wordt gezien. Seksualiteit gaat over seksuele gevoelens, wensen en verlangens van een individu. Seksuele immoraliteit zijn dus seksuele gevoelens, wensen en verlangens welke als slecht worden beschouwd.

We hebben gelezen dat in de Islam men gelooft dat er sprake is van objectieve moraliteit waarbij God op basis van zijn absolute kennis voor de mens heeft bepaald wat goed en slecht gedrag is. Dat betekent dat God ook voor de mens regels heeft gesteld voor het onderwerp ‘Seksualiteit’. Als we kijken naar de Koran zien we verschillende regels naar voren komen die ervoor moeten zorgen dat seksuele immoraliteit de kop in wordt gedrukt. Laten we kijken wat de Koran precies zegt hierover.


Gokken
In de islam is gokken verboden verklaard door God. Gokken, wedden ofwel kansspelen zijn activiteiten waarbij een individu een kans neemt door te voorspellen wat de uitkomst is van een bepaald spel of activiteit. Voor het meespelen in zo’n gokspel dient men (meestal) geld te betalen wat ‘de inzet’ wordt genoemd. De inzet kan naast geld ook een ander ruilmiddel zijn. Op basis van de kans en ‘geluk’ wint of verliest iemand het spel en is kennis en bekwaamheid bij de meeste gokspellen niet van invloed.

Bij gokken wordt het beloningsysteem van de hersenen geactiveerd (het mesolimbisch circuit) waarbij er dopamine wordt aangemaakt wat voor een gevoel van genot zorgt. Dezelfde stof wordt ook aangemaakt in de hersenen als er activiteiten plaatsvinden die een persoon prikkels van genot geeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het eten van een stuk chocolade zijn of het uitoefenen van een hobby. Echter, ook bij het gebruik van drugs, zoals cocaïne bijvoorbeeld, wordt er op een kunstmatige wijze dopamine geproduceerd. Dit is een reden waardoor...

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud