Wanneer en hoe is de Islam ontstaan? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wanneer en hoe is de Islam ontstaan?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).HET ONTSTAAN VAN DE ISLAMDe Islam, het Jodendom en het Christendom zijn drie van de grote monotheïstische religies ter wereld (monotheïsme is het geloven in het bestaan en het aanbidden van 1 God). Ze delen veel van dezelfde heilige plaatsen (zoals Jeruzalem) en profeten zoals bijvoorbeeld Adam, Noach, Mozes, David, Abraham en . Gezamenlijk verwijzen wetenschappers naar deze drie religies als de 'Abrahamitische' religies, omdat men gelooft dat Abraham vzmh en zijn gezin een belangrijke rol spelen in de vorming van deze religies.

De huidige islam ofwel de Islam zoals wij deze kennen is ontstaan met de komst van de profeet Mohammed vzmh. De profeet Mohammed vzmh is geboren in het jaar 571 in Mekka. De traditie leert dat profeet Mohammed vzmh de eerste openbaring van de Koran ontving op zijn 40ste jaar via de aartsengel Gabriël. De gebeurtenis vond plaats in de Grot van Hira in Mekka op het Gebergte van Noer/Nur, oftewel het Gebergte van Licht in de maand Ramadan.

Grot Hira
De 1ste openbaring van de Koran vond plaats in de Grot van Hira in Mekka op het Gebergte van Noer/Nur, oftewel het Gebergte van Licht in de maand Ramadan.

De eerste openbaring

Laten we naar de overlevering van de eerste openbaring kijken:
eerste openbaring in Islam
Vertaling: (overgeleverd door de moeder van de oprechte gelovigen). Het begin van de Goddelijke Inspiratie aan de boodschapper van Allah SWT was in de vorm van het krijgen goede dromen welke als de daglicht werkelijkheid werd. Hierna kreeg de profeet vervolgens de liefde/drang om zich af te zonderen. Hij raakte het gewend om zich af te zonderen in de grot van de berg Hira waar hij gewoonlijk Allah SWT (alleen) dagenlang aanbad voordat hij weer besloot om terug te keren naar zijn familie. Hij nam voedsel mee voor zijn reis en kwam vervolgens terug naar zijn vrouw (Khadija RA) om zichzelf wederom te voorzien van voedsel, totdat er op een dag plotseling de Waarheid om hem neerdaalde op het moment dat hij in de grot van de berg Hira was. De engel verscheen aan hem en kwam naar hem en vroeg hem om te lezen. De profeet vzmh antwoordde: ‘Ik kan niet lezen’. De profeet vzmh voegde hieraan het volgende toe: ‘De engel hield me (met kracht) vast en drukte me zo hard aan dat ik het niet meer kon verdragen. Dan liet hij me los en vroeg me voor de tweede keer om te lezen en ik antwoordde: ‘ik kan niet lezen’. Hierop greep hij me weer vast en drukte me voor de tweede keer zo hard aan dat ik het niet meer kon verdragen. Hij liet me vervolgens los en vroeg me weer te lezen en ik antwoordde: ‘ik kan niet lezen (of wat zal ik lezen). Waarna hij me voor de derde keer vastgreep en losliet en zei: ‘Lees in de naam van jou Heer, welke (alles) heeft gecreëerd, de mens heeft gecreëerd van een bloedklonter. Lees! En jouw Heer is de Meest Vrijgevige’ (koran 96:1-3). Toen keerde de boodschapper van Allah (vzmh) terug met de inspiratie en met zijn hart hevig bonkend (van schrik). Hij ging naar zijn vrouw Khadija RA en zei: ‘Bedek mij! Bedek mij!’. Zij bedekte hem totdat zijn angst verdwenen was en nadat hij haar alles wat er gebeurd was had verteld zei hij: ‘Ik ben bang dat er iets met mij zal gebeuren’. Khadija RA antwoordde: ‘Nooit! Bij Allah, Allah zal jou nooit vernederen. Je onderhoudt goede relaties met je familie en vrienden, helpt de armen en de behoeftigen, bedient je gasten met grote vrijgevigheid en ondersteunt degenen die getroffen zijn door een calamiteit’. Khadija RA vergezelde hem naar haar neef Waraqa bin Naufal bin Asad bin ‘Abdul ‘Uzza, welke gedurende de pre-Islamitische periode een Christen was geworden en de geschriften in het Hebreeuws schreef. Hij schreef de Evangeliën in het Hebreeuws, zoveel als Allah SWT wou dat hij schreef. Hij was een oude man en was het vermogen om te zien, verloren (hij was  blind). Khadija RA zei tegen Waraqa: ‘Luister naar het verhaal van jou neef, o mijn neef! Waraqa vroeg: ‘O mijn neef! Wat heb je gezien? De boodschapper van Allah (vzmh) beschreef wat hij had gezien. Waraqa zei: ‘Dit is dezelfde (de engel Gabriël) die de geheimen hield welke Allah naar Mozes vzmh had gezonden.

Hiermee was de eeste openbaring van de Koran een feit!
ISLAM IS GEEN NIEUWE RELIGIE

Moslims geloven echter dat de Islam de eerste en het oudste geloofsovertuiging ter wereld is sinds dat Adam vzhm op de aarde is geplaatst. Dit dient begrepen te worden in de betekenis van het woord Islam. Islam betekent namelijk: ‘zichzelf onderwerpen aan de wil van God’. Als we gaan kijken wat een gelovige persoon wil bereiken in relatie tot de God die hij/zij aanbidt, komt het er altijd op neer dat men de regels van die specifieke God probeert te volgen. Op deze manier probeert men de tevredenheid van die Godheid te verdienen. In essentie probeert een gelovige persoon Islam te praktiseren (zichzelf onderwerpen aan God, om zo de tevredenheid te verdienen van God).

De namen geanalyseerd
Alle overige religies naast de Islam zijn geen UNIEKE religies, maar slechts een vervorming van de enige en ORIGINELE religie: De Islam.
Het woord islam komt van de wortel S-L-M (van Salaam) en betekent letterlijk "vrede". Islam is dus het bereiken van vrede door volledige onderwerping aan de wil van de Enige Echte Ware God. Een ieder die Islam volgt en praktiseert wordt een moslim genoemd. Een moslim is dus iemand die zich overgeeft aan de wil van God. Als we kijken naar de namen van de overige bekende wereldreligies zien we een bijzondere fenomeen naar voren komen.

Jodendom
De naam Jodendom is afkomstig van de naam van de vierde zoon van profeet Jakob vzmh, namelijk Juda (Hebreeuws יהודה - Jehoeda).
We zien dat het Jodendom een naam is dat is gebaseerd op een vernoeming naar een specifiek persoon en in essentie dus geen naam van een daadwerkelijke religie is.
Christendom
De naam Christendom is afgeleid van de griekse benaming van Jezus vzmh, namelijk Christos. Christos betekent: de gezalfde / de messias.
Naam Christos Messias
Het Christendom is dus een naam dat is gebaseerd op de Griekse betiteling van Jezus vzmh. Het is in essentie ook geen naam van een religie, maar een vernoeming naar een specifiek persoon.
Hindoeïsme
Het woord hindoe, evenals ‘Indus’ en ‘India’ is ontstaan door een Perzische en Griekse verbastering van de naam van de rivier de Sindhu en werd door volkeren die uit het Westen kwamen als een algemene aanduiding gebruikt voor de mensen die zij aantroffen bij en voorbij de Indus-rivier (een rivier dat nu bij Pakistan hoort). Het woord ‘hindoe’ is een Perzisch woord en betekent Indiër.
Aangezien het woordje Hindoe of Hindoeïsme een zelf bedacht woord is voor een verwijzijng is naar een groep mensen die in een specifieke regio leefde, is ook dit geen naam van een daadwerkelijke religie.
OVERIGE NAMEN
Alle andere benamingen van noemenswaardige religies blijken allemaal verzonnen namen te zijn welke of verwijzen naar een specifiek persoonof iets van een geografische ligging . Een aantal andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

Het Boeddhisme afkomstig van Boeddha.
Sikhisme is afgeleid van het Sanskriet woord shishya, dat discipel of student betekent.
Etc.
CONCLUSIE
Het is dus inderdaad zuiver om te stellen dat de enige echte religie op de wereld Islam is. Islam bestaat sinds de eerste mens op aarde is gekomen. Het is de daadwerkelijke onderwerping aan de wil van de Enige, Almachtige Schepper van de hemelen en aarde. Moslims geloven dat elke profeet met Islam kwam, in de ware betekenis van het zin des woords. De Islam zoals wij deze vandaag kennen is de laatste boodschap in de lijn van alle voorgaande boodschappers, welke is geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh. Moslims zien dit als het laatste testament, naast het originele oude (Tawrat/Thora)- en het originele nieuwe testament (Injil).  

Laat een bericht of reactie achter!

1.0 / 5
1 beoordeling
0
0
0
0
1

Mandy
vrijdag 29 sep 2023
waar komt de naam Jehovah's getuigen dan vandaan?
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud