Hindoeïsme - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Hindoeïsme

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

HET HINDOEÏSME
Wat voor een geloofsovertuiging is het Hindoeïsme? Leert het te geloven in het Monotheïsme (het geloven in 1 god), het Polytheïsme (het geloven in meerdere goden) of juist in het Pantheïsme (het geloven dat alles god is)? Is het Hindoeïsme een tolerante religie dat door God de Almachtige is geopenbaard? Heeft het Hindoeïsme de antwoorden voor de mensheid om een goed en gezond leven te leiden? Verbiedt het, het slechte en spoort het aan tot het goede?

Om al deze vragen te beantwoorden dienen we een analyse te maken van deze religie. Om te zeggen dat een religie een goede, door God geopenbaarde religie is, dienen we de bronnen (de geschriften) waarop deze religie is gebaseerd te onderzoeken, analyseren en te beredeneren. We zullen eerst kijken hoe de naam Hindoeïsme tot stand is gekomen. Daarnaast bespreken we de geschriften die gebruikt worden binnen het Hindoeïsme en kijken we daarbij naar de geschriften die de hoogste autoriteit genieten binnen het Hindoeïsme. Daaruit voortvloeiend zal het concept van God en de goden binnen het Hindoeïsme besproken worden. Aan het eind van de analyse zal er een conclusie getrokken worden. In de conclusie zal worden vermeld of het Hindoeïsme een geloofsovertuiging is dat daadwerkelijk afkomstig is van God de Almachtige en zo ja, of deze in betrouwbare staat is geleven of niet.
Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud