De 9 incarnaties van Vishnu - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De 9 incarnaties van Vishnu

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
REïNCARNATIE?

In de Hindoeïstische leerstelling wordt er geleerd dat de godheid Vishnu 10 maal zal incarneren op de aarde. Deze leerstelling is gebaseerd op onderstaande vers:
Bhagavad Gita, 4:7-8 Wanneer Dharma (gerechtigheid) in verval geraakt, en Adharma (ongerechtigheid) tot verheffing komt, o Bharata (Arjuna), dan verschijn Ik op aarde. Ik belichaam Mij dus van eeuw tot eeuw ter bescherming van het goede, ter vernietiging van het kwade, en tot herstel van rechtvaardigheid (Dharma).

We zien dus dat wanneer er veel onrecht op de wereld zal zijn, Vishnu op de aarde zal verschijnen om de mens te redden van dit onrecht en de rechtvaardigheid zal herstellen op de wereld. In het belang om een goede analyse te kunnen maken, is het belangrijk dat we eerst duidelijk maken wat een incarnatie is.

Incarnatie
in - car` na - tie [-(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) incarnaties vleeswording; het aannemen van een menselijk lichaam door een hoger wezen; vooral de menswording van Christus; in de Indische mythologie in toepassing op de gedaanten van Vishnu.
Het woord is via de christelijke theologie in ons spraakgebruik terechtgekomen. In theologisch spraakgebruik verwijst het naar de gebeurtenis dat God mens werd in Jezus Christus. God, die een geestelijk wezen is, heeft in de vorm van de mens Jezus van Nazareth een menselijke vorm aangenomen en is in hem volledig mens geworden. Behalve in de zonde.

Laten we vervolgens kijken wat de 9 incarnaties van Vishnu zijn:

1. Matsya, de vis om de wereld te redden van verdrinking;
2. Kurma, de schildpad, deze droeg de wereldberg Meru, die als "karnspil" fungeerde bij het karnen van de oceaan;
3. Varaha, het zwijn. Deze doodde een demon die de wereld teisterde;
4. Narsingh, de mens-leeuw, die een koning die zich als God liet behandelen en die door mens nog dier gedood kon worden, verscheurde;
5. Vamana, de dwerg. De eerste (maar kleine) mens in de incarnaties;
6. Parsurama, de krijger die in 21 oorlogen de macht van chatrya's brak en de macht voor de brahmanen won;
7. Rama, de ideale mens. Samen met zijn gemalin Sita en zijn broer en toegewijde Hanumanta wist hij de heerschappij van een wrede koning te breken;
8. Krishna, de ideale leermeester;
9. Boeddha, de verlichte.
De 10de incarnatie heeft volgens de Hindoes nog niet plaatsgevonden: Kalki, de ruiter op het witte paard, die nog moet komen om een betere en mooiere wereld te stichten.

Op de pagina 'Waarom Krishna niet aanbeden kan worden', zullen we aantonen dat het incarneren van God in gecreëerde wezens niet mogelijk is.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud