Wat is Atheïsme? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wat is Atheïsme?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Wat is Atheïsme? Is het Atheïsme een leerstelling dat gebaseerd is op absolute feiten of valt het ook in de catergorie van geloofsovertuiging? Wat ligt er ten grondslag aan en welke bewijzen bestaan er hiervoor? We zullen deze vragen zo goed en duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

WAT IS ATHEÏSME?
Het woord Atheïsme komt van het Griekse woord 'Atheos'. Het voorvoegsel 'A-' betekent 'niet' of 'zonder', en het woord 'Theos' betekent 'god' of 'godheid'. Letterlijk betekent dit dus 'zonder god' of 'goddeloze'. Het belangrijkste onderwerp dat het Atheïsme kenmerkt is dus dat het Atheïsme leert dat er geen God of hogere macht bestaat. Mensen die deze leerstelling  aanhangen, worden Atheïsten genoemd. Het allegrootste deel van de Atheïsten zeggen verder dat ze 'de wetenschap' als uitgangspunt nemen om hun geloofsovertuiging te ondersteunen. We zullen hier later op terugkomen en nader bekijken.

ATHEÏSME EEN GELOOFSOVERTUIGING
Als we kijken wat Atheïsme is en wat het leert, kunnen we zeggen dat het Atheïsme een geloofsovertuiging is. Dit zal niet direct voor een ieder te begrijpen zijn en is daarom een toelichting op zijn plaats hierbij. Veel Atheïsten zijn snel geneigd om kritiek te uitten op mensen die geloven in God of een hogere macht. Het belangrijkste argument dat wordt aangehaald is, is dat God niet te bewijzen is volgens hen en ook niet de observeren via de 5 zintuigen (horen/zien/voelen/ruiken/proeven). Iets wat niet te bewijzen valt, kunnen zij en zullen zij niet geloven. Echter, wat een belangrijk punt is dat hier gemist wordt door de Atheïst, is de anderzijde van hun eigen argumentatie. Het is namelijk voor hen niet mogelijk om aan te tonen en te bewijzen dat God NIET bestaat. Ze kunnen het tegendeel niet bewijzen en zitten dus op dezelfde rotonde. De Atheïst gelooft dus dat God niet bestaat, maar kan dit niet bewijzen en de Atheïst zegt daarnaast dat de Theïst wel in God gelooft maar dit niet kan bewijzen. Het is dus 'pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet'.


CONCLUSIE
We hebben gezien dat het Atheïsme een leerstelling is dat het bestaan van God ontkent. Echter, het bewijsstuk van deze ontkenning is er niet. Kortom, het Atheïsme is een geloofsovertuiging wat leert niet te geloven in een God.
Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud