Waarom Krishna niet aanbeden kan worden - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Waarom Krishna niet aanbeden kan worden

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Krishna
Krishna is de sleutelfiguur uit de Bhagavad Gita, een onderdeel van het gedicht Mahabharata en een van de meest aanbeden godheid binnen het Hindoeïsme. Krishna (Sanskriet voor 'zwart'; ook wel 'een entiteit die anderen naar vervulling leidt') is een van de meest aanbeden goddelijke persoonlijkheden in het hindoeïsme. Als zodanig is Krishna onder meer de hoofdpersoon in de Mahabharata en de Srimad Bhagavatam. In veel hindoeïstische stromingen wordt Krishna beschouwd als een incarnatie van Vishnu (het allesdoordringende aspect van God), in andere als de allerhoogste persoonlijkheid of manifestatie van God. Volgens de Vedische traditie is Krishna 5000 jaar geleden geboren in Mathura, de toenmalige hoofdstad van het koninkrijk Shurasena (in het huidige Uttar Pradesh) in het land Bharat-Varsa (het tegenwoordige India). Hij was het achtste kind van prinses lt Devaki en haar man Vasudeva. Men zegt dat het kaliyuga begon bij de dood van Krishna op 17 februari 3102 v. Chr. (in het heldendicht stierf Krishna 36 jaar na de grote oorlog).Wat klopt er niet?1. Als Krishna de incarnatie is van Vishnu, betekent dit automatisch dat hij ook de incarnatie is van Brahma (de Schepper) en van Shiva (de Vernietiger (van het kwaad)), aangezien
Vishnu een onderdeel is van de drie-eenheid (Trimurti).

We kunnen logischerwijs de volgende vragen stellen:
- Wie controleerde het universum op dat moment?
- Wie wendde al het kwaad af die aanwezig is?
- Als de Schepper er niet meer is dan kan er ook niets nieuws worden gecreëerd. Er kunnen geen mensen en/of andere wezens worden geboren etc.
- Als de vernietiger er niet meer is, wie heeft dan controle over de dood? Er zou logischerwijs niemand of niets meer kunnen sterven. Ook Krishna zou dus niet moeten kunnen sterven.

2. Kan God incarneren in een mens?
Stel dat God zou kunnen incarneren in een mens, dan dienen we te weten dat God op dat moment ophoudt te bestaan als God en dus volledig mens is geworden. Dit dient een toelichting.

We dienen ten eerste een aantal eigenschappen van God erbij te nemen. De meest bekende eigenschappen van God zijn:
De Alwetende
De Almachtige
De Eeuwige zonder begin en zonder eind
De op Zichzelf bestaande

Nu dienen we te kijken wat een aantal eigenschappen van de mens zijn:
De mens is niet Almachtig en niet Alwetend, maar beperkt in kennis en macht
De mens wordt geboren en sterft en heeft dus WEL een begin en een eind en is dus niet Zelf bestaand

Als Vishnu (+Brahma/Shiva) incarneert in Krishna als mens, dan houdt Vishnu (+Brahma/Shiva) op te bestaan als God. De drie-eenheid houdt op te bestaan als de allerhoogste goddelijke macht ( Brahma de schepper / Vishnu de beschermer + Shiva de vernietiger)  en bestaat als MENS in Krishna. Een God kan namelijk NIET God en Mens tegelijkertijd zijn. De eigenschappen zijn niet hetzelfde. We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand lang en kort tegelijkertijd is. Of een persoon is lang of een persoon is kort, hij kan niet beide tegelijkertijd zijn. We kunnen bijvoorbeeld ook niet zeggen dat iemand dik en dun tegelijkertijd is. Iemand is dik of iemand is dun. Zo kan God niet God en mens zijn en is het dus een onmogelijkheid.

We hebben dus gezien dat als Vishnu incarneert in Krishna hij ophoudt met het zijn van God. Als Krishna doodgaat sterft dus logischerwijs ook Vishnu aangezien Krishna de incarnatie is van Vishnu als mens. Vishnu kan nu dus wel sterven als Krishna de mens. Als Vishnu sterft, dan sterft Brahma en Shiva automatisch ook. Er is geen God meer over die macht heeft over het leven en de dood (de Schepper) en zou er dus niemand moeten kunnen sterven of geboren worden.

DE WETENSCHAPPELIJKE BENADERING
In het stuk over de Absolute Autoriteit hebben we een aantal belangrijke aspecten over God en Zijn eigenschappen kunnen lezen. Dit is een belangrijk punt om hier te herhalen. We hebben namelijk gezien dat na de Big Bang tijd, ruimte en materie zijn ontstaan. We hebben logischerwijs geconcludeerd dat God niet onder tijd, ruimte en materie kan vallen, aangezien Hij dit heeft gecreëerd. God was de oorzaak van het ontstaan van tijd, ruimte en materie en de oorzaak kan nooit onder het gevolg vallen. Als God op basis van de kennis die we nu hebben over Zijn eigenschappen, de schepping zou binnentreden zou Hij Zijn goddelijke eigenschappen op moeten geven omdat Hij dan onder tijd, ruimte en materie zou vallen. We weten dat God tijdloos en ruimteloos is en niet uit materie kan bestaan. Er zou dus een conflict onstaan op het moment dat God de schepping binnen zou treden. Op basis van wetenschap is het dus onmogelijk dat God zijn schepping binnentreedt en God blijft met Zijn Goddelijke eigenschappen. Hij geeft Zijn goddelijke eigenschappen op en neemt de gecreëerde eigenschappen aan. Het is voor Hem dus onmogelijk om de goddelijke eigenschappen weer terug te nemen, omdat Hij de controle en macht daarover heeft opgegeven.

DE REDEN WAAROM KRISHNA NIET MEER AANBEDEN KAN WORDEN
Een ander vraag die je kunt stellen: Wat gebeurd er met de persoon waarin er wordt geïncarneerd, wanneer zijn tijd voorbij is op de wereld? We weten dat Vishnu 9 x is geïncarneerd op de wereld.

Het volgende voorbeeld zal een duidelijker beeld scheppen als we deze vantevoren bespreken. Laten we als voorbeeld aannemen dat er een kat is. Deze leeft zijn leven en deze kat eet natuurlijk alleen maar dingen die katten eten (kattenvoeding, muizen etc.). Op een gegeven moment overlijdt deze kat en incarneert vervolgens in een hond. Een belangrijke vraag die we moeten stellen is: Bestaat de kat nog als kat? Het antwoord is natuurlijk nee, de kat bestaat niet meer want deze is overleden en is vervolgens een hond geworden. De hond is een heel ander dier met andere gewoonten en eigenschappen. Je kunt de hond geen voedingswaren aanbieden die voor een kat is gemaakt. Het belangrijkste wat je hiervan dient te onthouden is dat de KAT NIET MEER BESTAAT op het moment dat het overlijdt en incarneert in een hond.

Laten we nu het sterven van Krishna en de daarop volgende incarnatie Boeddha als voorbeeld nemen:
Krishna, de ideale leermeester en Boeddha de verlichte. Krishna is de 8ste incarnatie van Vishnu en vervolgens is Boeddha de 9de incarnatie van Vishnu. Dit houdt in dat Vishnu als mens Kirshna op de wereld is gekomen tijdens de 8ste incarnatie. Krishna gaat uiteindelijk dood en de volgende incarnatie van Vishnu is Boeddha. Dit houdt in dat KRISHNA NIET MEER BESTAAT en dus logischerwijs niet meer aanbeden kan worden. Krishna/Vishnu is namelijk nu in Boeddha geïncarneerd. Vishnu was als Krishna op de aarde gekomen voor een bepaalde periode, tijd en plaats. Vervolgens incarneerde Vishnu in Boeddha voor een bepaalde periode, tijd en plaats. De tijd van Krishna was voorbij en die van Boeddha was aangebroken. Krishna bestaat helemaal niet meer en kan dus logischerwijs niet meer aanbeden worden in de vorm van Krishna.

Dit geldt voor ALLE voorgaande en daarop volgende incarnaties: Ze kunnen niet allemaal tegelijkertijd bestaan, omdat ze elkaar opvolgden in de incarnaties en kunnen ze dus ook logischerwijs niet meer aanbeden worden.

CONCLUSIE
We hebben aangetoond dat als iemand of een god zou reïncarneren in iets/iemand anders, deze god in die (oude) vorm als de voorgaande persoon ophoudt te bestaan. Deze god is overgegaan in iets of iemand anders en kan dus niet meer in de voorgaande vorm aanbeden worden aangezien deze niet meer bestaat. Ook als een god de schepping entert houdt deze op om god te zijn aangezien de eigenschappen van een echte God tegenstrijdig zijn met de eigenschappen van de creatie.
Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud