Conclusie - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Conclusie

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

Laten we de behandelde punten op een rij zetten

1. De Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh die ongeletterd was;
2. De Koran overtrof en overtreft alle Arabische poëzie;
3. De Koran bevat meer dan honderd wetenschappelijke elementen die in harmonie zijn met de huidige wetenschap;
4. De Koran spreekt over het verleden en over de toekomst waarvan niemand wist en weet;
5. De Koran heeft toekomstvoorspellingen gedaan die uit zijn gekomen;
6. De Koran is het enige religieuze geschrift dat nog in originele vorm bewaard is gebleven;
7. De Koran bevat geen fouten;
8. De Koran bevat geen tegenstrijdigheden;
9. In de Koran staat de belofte dat de Islam zal groeien en alle andere religies zal overtreffen wat we bevestigd zien in de wereld;
10. Vooraanstaande niet-moslim wetenschappers bevestigen de wetenschappelijke aspecten in de Koran;
11. De Arabische grammatica is ontstaan en gebaseerd op de Koran;
12. De profeet Mohammed vzmh was niet gek;
13. De profeet Mohammed vzmh stond bij vriend en vijand bekend als een eerlijk en oprecht persoon;
14. De profeet Mohammed werd gekozen als nummer 1 voor de 100 meest invloedrijke personen ter wereld door Michael Hart;

15. De profeet Mohammed vzmh was niet machtsbelust;
16. De profeet Mohammed vzmh wordt aangekondigd in de verschillende geschriften van de grote religies;
17. De profeet Mohammed vzmh was een oprecht persoon;

18. De profeet Mohammed vzmh is de enige persoon in de wereld die claimt de laatste profeet in de lijn der profeten te zijn;
19. De Koran is geopenbaard voor de gehele mensheid en spreekt alle verschillende groepen mensen aan die op de wereld aanwezig zijn.
20. De Koran bevestigt de voorgaande originele geschriften zoals de originele Oude Testament - Thora, de originele Psalmen en de originele Nieuwe Testament.
21. De Koran spreekt van de natuurlijke aanleg om te geloven in 1 God wat wetenschappelijk wordt bevestigd.

CONCLUSIE
Nadat we dit hebben gelezen, nagetrokken en bewezen kunnen we ons zelf een zeer belangrijke vraag stellen: Hoe kan een ongeletterde persoon die 1400 jaar geleden in Saudi Arabië leefde toegang hebben gehad tot zulke diepe wetenschappelijke informatie? Wat is de kans dat iemand van 1400 jaar geleden had kunnen gissen en deze zaken goed hebben kunnen gehad? Hoe kon hij vzmh een boodschap overdragen zonder daar tegenstrijdig in te zijn in de gehele leerstelling? Hoe kon hij vzmh een foutloze boodschap verkondigen gedurende 23 jaar?

Bekijk de bewijzen goed en denk na! Dit is een onmogelijkheid voor een mens die 1400 jaar geleden leefde. De enige rationele verklaring die gegeven kan worden, zoals ook de wetenschappers in de bovenstaande fimpjes bevestigden, is dat de Koran zeker een Goddelijke openbaring moet zijn en de profeet Mohammed vzmh een daadwerkelijke profeet en boodschapper van God is.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud