Het Christendom geanalyseerd - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Het Christendom geanalyseerd

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Het Christendom
Zoals we hebben gezien is elk religie gebaseerd op een religieus geschrift welke een bepaald autoriteit heeft binnen deze religie. In het christendom is dit boek de Bijbel bestaande uit het oude en nieuwe testament. Deze benadering van onderzoek wordt ook aanbevolen in de Bijbel.

Johannes 5:39 Onderzoekt de geschriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn die van mij getuigen.

We zullen de verschillende concepten van de Absolute Autoriteit - God bekijken binnen het Christendom en zien of dit in lijn is met de bevindingen die wij hebben uiteengezet op basis van de bevestigde wetenschap en logica.

Laten we eerst de belangrijkste eigenschappen van de Absolute Autoriteit nog eens op een rij zetten:

1. De Absolute Autoriteit kan niet onder tijd en ruimte vallen, omdat Hij zelf tijd en ruimte heeft gecreëerd, welke in bestaan kwamen na de Big Bang.
2. De Absolute Autoriteit moet geen oorzaak hebben, maar zelf de oorzaak zijn.
3. De Absolute Autoriteit moet immaterieel zijn (dus niet van materie gemaakt), aangezien de Absolute Autoriteit de oorzaak is van het ontstaan van materie en de oorzaak kan niet in het gevolg zitten.
4. De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben. We hebben gezien dat De Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft (tijd bestond niet). Maar Het creëerde wel het uiteindelijke effect namelijk het gehele universum. De enige manier dat deze Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te kiezen om het uiteindelijke effect (het Universum) te doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er een Wil is om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid heeft.

De volgende onderwerpen zullen behandeld en in detail besproken worden:

Veel lees en leerplezier!
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud