Alcohol - vernietigers van de maatschappij - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Alcohol - vernietigers van de maatschappij

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).


ALCOHOL EN DRUGS
In de Islam is alcohol verboden. Als we de Koran lezen zien we een systematische verloop voor het afschaffen van het gebruik van alcohol gedurende de periode van 23 jaar van openbaringen. Als er in de Islam wordt gesproken over alcohol worden hier alle bedwelmende genotmiddelen bedoeld die een negatief effect hebben op het verstand en het vermogen om een beoordeling te kunnen maken tussen goed en kwaad. Als we kijken naar de cijfers van het gebruik van alcohol en de daaraan gekoppelde criminaliteitsratio zien we dat het 'Expertisecentum Alcohol' rapporteert dat in Nederland 26-43% van het geweld alcoholgerelateerd is.
Regels en wetten vanuit de Koran zijn erop gericht om de mensheid te leiden naar een levenswijze waarin men indachtig en dankbaar is aan haar Schepper. Het is de bedoeling dat men, door deze goddelijke regels te accepteren en te impementeren, komt tot een gezonde, liefdevolle, rationele en een harmonieuze bestaan op deze immense wereld. Ook de regels die in de Koran worden gedicteerd m.b.t. bedwelmende middelen moeten ervoor zorgen dat men op een goede en een gezonde manier in een samenleving kan leven en deelnemen. In de Koran wordt alcohol gerelateerd aan het verderfelijke werk van Satan. We zien het volgende in de Koran staan:

Koran 5:90 O gelovigen! De bedwelmde middelen (wijn, drugs, etc), kansspel, (offers op) altaar en praktijken gerelateerd aan bijgeloof (verloten van pijlen om bijvoorbeeld keuzes te maken), deze behoren tot het verderfelijke werk van de satan (en leidt dus tot verderf). Vermijdt deze, zodat jullie succes kunnen verkrijgen.
 
Koran 5:91 De Satan wilt alleen vijandschap en haat onder jullie veroorzaken door middel van bedwelmde middelen en kansspel. En hij verhindert jullie van het gedenken van Allah en van het gebed. Zullen jullie degenen zijn die zich daarvan onthouden?
 
We zien dat o.a. bedwelmende middelen worden benoemd als middel om vijandschap en haat te creëren tussen mensen onderling. Mensen die verslaafd zijn aan alcohol en drugs herkennen de gevaren maar al te goed die in deze verzen worden aangehaald. Er is altijd een strijd tussen een verslaafde en degene die een verslaafde voorziet in zijn of haar middelen. Iemand die verslaafd is aan alcohol bijvoorbeeld geeft al zijn geld uit om alcoholische dranken te kopen. Het probleem bij een verslaving is dat men geen controle meer heeft over de behoefte naar het product. Wanneer het lichaam signalen afgeeft dat het bijvoorbeeld alcohol verlangt, zal de persoon alles eraan doen om deze behoefte te vervullen. Mocht men de financiële middelen niet hebben om het product te kopen, zal men overgaan tot andere handelingen om toch aan het product te komen. Hierbij kan men denken aan stelen, bedriegen en beroven van anderen om op deze manier geld te bemachtigen om het product aan te kunnen schaffen.
CIJFERS EN FEITEN
Als we kijken naar het rapport van de Verenigde Naties over het wereldwijde druggebruik zien we het volgende staan:
Ernst en complexiteit van de werelddrugssituatie nemen toe
 
In 2017 hadden naar schatting 271 miljoen mensen, of 5,5 procent van de wereldbevolking van 15-64 jaar, het afgelopen jaar drugs gebruikt. Terwijl dit is vergelijkbaar met de raming van 2016 blijkt uit een langetermijnvisie dat het aantal mensen dat drugs gebruikt nu 30 procent hoger is dan in 2009. Het rapport schat ook het aantal opioïdegebruikers op 53 miljoen, een stijging van 56 procent ten opzichte van eerdere schattingen en dat opioïden verantwoordelijk voor twee-derde van de 585.000 mensen die in 2017 stierven als gevolg van drugsgebruik. Wereldwijd injecteerden 11 miljoen mensen drugs in 2017, waarvan 1,4 miljoen mensen leven met HIV en 5,6 miljoen met Hepatitis C.
GODDELIJKE WIJSHEID
Als we de Koran volgen zien we dat God de mens wil behoeden tegen de slechte gevolgen van bedwelmende middelen. Door het implementeren van de regels van de Koran met betrekking tot bedwelmende middelen zullen we zeker een betere, verantwoordelijkere, veiligere en beheerste samenleving zien ontwikkelen. Het geweld in de huiselijke sfeer zal dalen, geweld op straat zal afnemen, ongelukken en doden door rijden onder invloed zal afnemen, minder mensen zullen sterven door overdosissen, afname van geweld tussen rivaliserende drugsbenden waarmee ook de kosten voor de samenleving zal dalen. Al deze delicten kosten namelijk ook enorm veel belastinggeld. In het rapport van de RIVM van 2018 zien we dat de netto kosten van alcoholgebruik op de samenleving in 2013 werd berekend op EUR 4,2 tot EUR 6,1 miljard. Hierbij dient men te denken aan o.a. kosten in de vorm van zorgkosten, kosten van verkeersongevallen en kosten van politie en justitie.
CONCLUSIE
In de Koran worden alle bedwelmende middelen verboden verklaard. In dit verbod is de Goddelijke wijsheid en barmhartigheid voor de mens goed te zien. De Schepper van de mensheid heeft namelijk het beste voor met zijn creatie. De Koran geeft namelijk aan dat bedwelmende middelen de werken van de Satan - Duivel is om haat en vijandigheid tussen mensen te zaaien. De optredende kosten voor een maatschappij als gevolgschade wegen niet op tegen de opbrengsten welke men genereert in het handelen hierin. Daarbij zijn bepaalde gevolgen niet of moeilijk in bedragen uit te drukken. Denk hierbij aan productiviteitsverliezen bij  vrijwilligerswerk, de levenslange effecten van vroegtijdig schoolverlaten of van het verlaten van het onderwijs met lagere kwalificaties, de kosten die verband houden met angst voor geweld, bijvoorbeeld bij familieleden van verslaafden, en sociale veiligheid. Als we om ons heen kijken en het resultaat zien van o.a. drugs en alcohol op de mens en maatschappij kunnen we niet anders concluderen dat het implementeren van het Goddelijke verbod op bedwelmende middelen niets anders dan goedheid zal voortbrengen voor de individue, het gezin en de totale samenleving.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud