De vervloeking van Brahma door Shiva - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De vervloeking van Brahma door Shiva

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Eens reisde Brahma (de schepper) door het Universum en bereikte hij de verblijfplaats van Vishnu (de beschermer). Hij zag Vishnu rusten op Shesh-Nag en werd bijgewoond door Garuda en andere aanwezigen. Vishnu stond niet op om Brahma ontvangen wat Brahma erg boos maakte. Binnen de kortste keren kregen ze een woordenwisseling en een discussie over wie van hen superieur was. Het werd zo ernstig dat er tussen hen een strijd uitbarstte, die gedurende een zeer lange tijd gaande was. Al de goden kwamen uit de hemel om de strijd te bekijken. Ze werden erg ongerust toen ze zagen dat er geen enkel teken van verzoening in zicht kwam. Ze besloten de hulp van Shiva in te roepen. Ook al was Shiva in diepe meditatie, hij wist wat er gaande was. Echter, hij deed alsof hij van niet wist en vroeg naar de gesteldheid van de wereld. De goden vertelde hem over de strijd, welke werd uitgevochten tussen Brahma en Vishnu. Shiva stuurde honderd man van zijn troepen om tussen hen beiden te komen, maar zij waren niet in staat de oorlog te stoppen.

Toen ging Shiva zelf ernaar toe. Toen Shiva hen bereikte, zag hij dat Brahma en Vishnu op het punt stonden om hun dodelijke wapens op elkaar te gebruiken. Brahma gebruikte Astra en Vishnu, Nârâyanâstra. Uit angst voor de vernietiging die deze dodelijke wapens zouden veroorzaken manifesteerde Shiva zich als 'Analstamba' (een vuurpilaar) tussen hen in.  Brahma en Vishnu waren zeer verrast om de vuurpilaar te zien die zo enorm groot was dat het de hemel bereikte en diep de aarde in naar beneden doordrong. Vishnu veranderde zichzelf in een everzwijn en ging naar de 'Patal' (Onderwereld) om het begin van de vuurpilaar te vinden. Hij was echter niet succesvol in zijn poging en kwam terug. Op hetzelfde  moment had Brahma zichzelf in een zwaan veranderd en vloog de lucht in om daar het begin van de vuurpilaar te vinden. Onderweg naar boven ontmoette hij een verdorde 'Ketakibloem', die nog wat frisheid en geur achterliet. Shiva glimlachte om de tevergeefse pogingen van Brahma en Vishnu. Als gevolg van de glimlach van Shiva viel de Ketakibloem van zijn tak. De Ketakibloem vertelde Brahma dat hij al aanwezig was sinds het begin van de schepping, maar hij niet in staat was om ooit de oorsprong van de vuurpilaar te achterhalen. De bloem adviseerde Brahma om geen inspanning te doen om dit te achterhalen, omdat het geen nut zou hebben. Brahma verzocht de hulp van de Ketakibloem en vroeg deze om een valse getuigenis aan Shiva af te leggen over het bereiken van de grens van de vuurpilaar. Zo zou het lijken alsof Brahma succesvoller was dan Vishnu in de ogen van Shiva en natuurlijk van Vishnu. De Ketakibloem ging akkoord en ze gingen naar Shiva. Brahma vertelde hem dat hij het begin van de vuurpilaar had gevonden en liet de  Ketakibloem daarvan getuigen. Vishnu aanvaardde vervolgens de superioriteit van Brahma over hem.

Shiva werd hierdoor erg boos op Brahma en was tevreden met Vishnu. Hij kende Vishnu dezelfde status toe welke hij zelf had. Vervolgens ging hij over tot het straffen van Brahma voor zijn leugen. Na het toekennen van Vishnu met dezelfde status als Shiva, opende Shiva zijn derde oog, waaruit Bhairav zich manifesteerde. Shiva gaf opdracht aan Bhairav om Brahma te doden. Bhairav hakte het vijfde hoofd van Brahma met zijn zwaard af en Brahma werd zo angstig dat hij trilde van angst. Vishnu voelde medelijden met Brahma en verzocht Shiva om hem te vergeven. Shiva gaf Bhairav opdracht om te stoppen, maar zei tegen Brahma - " U sprak een leugen met het verlangen om aanbeden te kunnen worden. Het is mijn vloek dat u nooit aanbeden zal worden door iemand. U zult slecht in het bezit zijn van vier hoofden". Brahma smeekte om vergiffenis en Shiva voelde enige medelijden met hem en gaf hem een status om de godheid te zijn van yagya ( Yajna). Zo ook werd ook de Ketakibloem verboden om gebruikt te worden tijdens erediensten. Maar toen de Ketakibloem zijn excuses aan  Shiva bood, werd hij gezegend dat dat hij wel gebruikt mocht worden tijdens de erediensten aan Vishnu. Dit is het verhaal hoe Brahma (de schepper) werd vervloekt door Shiva.

ANALYSE
Laten we dit verhaal onder de loep nemen en grondig analyseren.

FYSIEK VAST OF LOS VAN ELKAAR?
Ten eerste weten we dat Shiva, Brahma en Vishnu een drie-eenheid god zijn. Je kunt je afvragen wat dit inhoud? Kunnen de drie goden afzonderlijk van elkaar functioneren en ‘rondlopen’ of zijn ze fysiek verbonden aan elkaar? Door het verhaal te lezen zien we dat ze wel fysiek los van elkaar kunnen bewegen.

RESPECT
We zien dat Brahma bij Vishnu aankomt tijdens een ‘wandeling’ door het universum, waarbij Vishnu geen respect toont aan Brahma om hem te ontvangen. We kunnen ons afvragen of dit een karaktereigenschap is van (een) God om zo met een ander om te gaan? Zou een god niet altijd respect moeten hebben voor anderen en het goede voorbeeld moeten geven? Zeker als het een onderdeel is van jezelf (trimurti) zou je denken dat je zeker respect zou moeten tonen aan een onderdeel van jezelf (een mate van zelfrespect?).

OVERMATIG GEWELD BIJ HET NIET KRIJGEN VAN JE ZIN?
Vervolgens wordt Brahma boos om de houding van Vishnu waardoor er een grote gewelddadige ruzie uitbreekt. Waarom zou een god boos worden om het moment dat deze niet wordt verwelkomt door een ander? En wel zodanig dat er een zeer gewelddadige strijd plaatsvind hierom? Wat voor levensles is hieruit te halen? Moet je boos worden op het moment dat iemand je niet respecteert en dien je overmatige geweld toe te passen op de ander, omdat het je niet zint?

KUNNEN GODEN STERVEN?
We zien uiteindelijk dat Shiva zich met de situatie gaat bemoeien, omdat Brahma en Vishnu dodelijke wapens willen gaan gebruiken. Dodelijke wapens te gebruiken op wie? Op elkaar natuurlijk. Dit betekent dat ze elkaar met deze wapens kunnen vermoorden. De vraag luidt nu: Kan een god sterven? En als Brahma daarbij de schepper is, moet hij macht hebben over het leven en de dood van alle wezens. Waarom gebruikte hij zijn macht over het leven en dood gewoonweg niet op Vishnu? En hoe zou de schepper zelf kunnen sterven, zonder daar zelf invloed op te hebben (als alleen hij over deze macht beschikt)?

EEN GOD BEPERKT IN MACHT EN KENNIS?
Er verschijnt uiteindelijk een vuurpilaar tussen beide waarvan de twee goden de oorsprong niet van kennen. Brahma de schepper zou moeten weten wat er wel en niet in het universum bevindt. Hij ziet iets onbekends en gaat op zoek naar het begin ervan. Hij kan uiteindelijk niet het begin ervan vinden. Is Brahma beperkt in zijn macht om het begin een iets te vinden, waarvan hij in de eerste instantie al van het bestaan ervan had moeten weten.

BRAHMA WORDT GEïNFORMEERD OVER EEN SCHEPPING VAN DE KETAKIBLOEM?
Brahma wordt uiteindelijk geïnformeerd door de Ketaki bloem dat hij (de bloem) al bestond bij de schepping van het universum. Laten we hier even bij stilstaan. Waarom zou een bloem de schepper moeten informeren over zijn bestaan, terwijl de schepper de bloem zou moeten hebben geschapen en reeds moeten weten van zijn bestaan.

KAN EEN GOD LIEGEN?
Het verhaal wordt nog gekker als we zien dat een god een verzoek doet aan de Ketaki bloem om een valse getuigenis af te leggen. Kortom, hij vraagt om te liegen en zal uiteindelijk zelf ook liegen? Ook hier kunnen we de vraag stellen of dit een eigenschap is van een god en wat voor voorbeeld geeft deze god nu?

DE SCHEPPER VERLIEST EEN HOOFD EN KAN HET NIET HERCREËREN?
Brahma gaat vervolgens naar Shiva en verteld een leugen en laat de Ketaki bloem de valse getuigenis af leggen. Shiva doorziet de leugen op basis van zijn kennis en creëert een wezen Bhairav dat Brahma dient te vermoorden. Deze hakt een hoofd af van Brahma de schepper. Frappant is dat Brahma de schepper geen macht heeft over het herscheppen van zijn eigen hoofd.

WIE IS DE SCHEPPER?
We zien in het verhaal dat Shiva een aantal keren een creërende macht vertoont. Waarom is Brahma de schepper, als Shiva ook kan scheppen?

EEN GOD KENT ANGST?
Brahma wordt uiteindelijk bang….Brahma de schepper wordt bang voor een door een ander god ‘gecreëerde’ wezen? Waarom creëert hij zelf geen ander wezen dat sterker en groter is dan de Bhairav als hij de almachtige schepper is?

BRAHMA WORDT VERVLOEKT
Uiteindelijk wordt Brahma vervloekt door Shiva dat hij nooit aanbeden zal worden door iemand. We gaat er vanuit dat de vloek van Shiva stand blijft houden aangezien Shiva een machtige god lijkt te zijn. Echter, als we kijken naar het heden zien we dat Brahma wel degelijk wordt aanbeden in bijvoorbeeld India. We zien zelfs dat er een Brahma tempel bestaat waarin hij aanbeden wordt. Als de vloek van Shiva niet eens in staat is om van kracht te zijn, waar voor macht heeft zo’n god dan en hoe betrouwbaar is deze dan?

CONCLUSIE
We hebben gezien dat het verhaal over de vervloeking van Brahma juist meer problemen aan het licht heeft gebracht dan iets van een levensles of wijsheid. De goden blijken niet zo machtig te zijn als voorgesteld wordt en vertonen menselijke eigenschappen in plaats van goddelijke eigenschappen (zoals Onsterfelijkheid, Almacht, Alwetend etc.). Ook de zogenaamde vervloeking van Shiva over Brahma blijkt niet van kracht te zijn aangezien Brahma wordt aanbeden in een Brahma tempel in o.a India. Dit verhaal is dus helemaal niet in lijn met de eigenschappen van de Absolute Autoriteit.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud