De 6 concilies - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De 6 concilies

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Nicea-Constantinopel

Een Concilie (Latijn: concilium, samenkomst, vergadering) is een vergadering van regionale Christelijke leiders/ambtsdragers.

DE EERSTE 6 CHRISTELIJKE CONCILIES
1ste concilie (325 Nicea I): In het eerste Concilie werd er BESLOTEN dat de zoon hetzelfde is als de vader (dezelfde wezen). Dit was voorheen NIET ZO.

2de concilie (381 Constatinopel I): Er werd besloten dat de Heilige geest gelijk was aan de vader en de zoon. De Erfzonde werd VASTGELEGD. Dit bestond voorheen NOG NIET.

3de concilie (431 Efeze): Maria werd uitgeroepen tot de moeder van God.

4de concilie (451 Chalcedon): Hier werd uitgesproken dat Jezus vzmh twee naturen heeft in 1 persoon verenigd, een menselijk en goddelijke.

5de concilie (553 Constatinopel II) De vierde en eerdere concilie werden bekrachtigd.

6de concilie (680 - 681 Constatinopel III) In het zesde concilie werd Monotheletisme door de Paus veroordeeld en er werd BESLOTEN: Jezus is MENS EN GOD.

CONCLUSIE:
De bovenstaande visies en leerstellingen zijn pas verzonnen en bedacht tijdens de bovenstaande concilies. Dit zijn allemaal kerkelijke leerstellingen die haaks staan op de originele leer van het Christendom zoals Jezus vzmh dit heeft verkondigd. Dit zullen we verderop in de analyse aantonen.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud