Introductie Christendom - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Introductie Christendom

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).






EEN BASISINTRODUCTIE IN HET CHRISTENDOM




Voordat we in detail naar de verschillende onderwerpen en leerstellingen van het Christendom kijken is het van belang een algemene basisintroductie te geven hiervan. Het Christendom is veelomvattend en de onderstaande basisintroductie zal niet alle opvatting van alle verschillende stromingen binnen het Christendom omvatten, maar het dekt hoog over wel de lading.
Het Christendom
Het Christendom is momenteel de grootste geloofsovertuiging in de wereld met wereldwijd meer dan 2 miljard volgers welke zich betittelen als Christen. Het Christelijk geloof concentreert zich op de leerstelling en overtuigingen met betrekking tot de geboorte, het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus (vrede zij met hem). Binnen het Christendom zijn er verschillende stromingen (denominaties) onderkend welke inhoudelijk van mening  kunnen verschillen over de leerstellingen en de genoemde overtuigingen van het Christendom. Hier volgt een globale overzicht van de verschillende denominaties van het Christendom:
Katholieken
 Katholicisme
 Onafhankelijk katholicisme
 
 Protestantisme:
 Historisch protestantisme
 Anglicanisme
 Baptiste kerken
 Lutheranisme
 Hervormde kerken (calvinisme)
 Methodisme
 Kerk van de Zevende-dags Adventisten
 Restauratiebeweging
 Anabaptisme
Plymouth Broeders
Hussieten
Quakers
 
 Moderne protestantisme
 Pinksterbeweging
 Niet-confessionele christendom
Afrikaans geïnitieerde kerken
 Chinese patriottische christelijke kerken
 Nieuw-Apostolische Kerk
Lokale kerken
 Messiaans jodendom

Overige
 Oosterse orthodoxie
Oosterse orthodoxie
Niet-trinitair Restorationism
Oosters protestants christendom
Kerk van het Oosten
Grieks ortodoxie
etc.
Denominaties in aantallen:
foto: compare-islam - Bron
Monotheïsme

Christenen zijn (van origine) monotheïstisch, d.w.z. dat Christenen geloven dat er maar één God is welke de hemel en de aarde heeft geschapen. Over het algemeen bestaat deze Godheid uit ‘drie delen’, namelijk de Vader (God zelf), de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Binnen de verschillen denominaties kan de invulling van deze samenstelling ook verschillen.
De rol van Jezus (vrede zij met hem) in het Christendom
De essentie van het Christendom draait om het leven, de dood en de Christelijke opvattingen over de wederopstanding van Jezus vzmh. Christenen geloven dat God zijn zoon Jezus, de Messias, heeft gestuurd om de wereld te redden. Christenen geloven daarbij dat Jezus (vzmh) aan het kruis werd gekruisigd om vergeving van zonden van de mens aan te bieden. Drie dagen na zijn dood zou hij zijn opgewekt vanuit de dood voordat hij weer naar de hemel opsteeg. Gedurende deze 3 dagen daalde hij neer naar de hel om de zonden te vereffenen van de mens door deze op zichzelf te nemen als een verzoeningsoffer (erfzonde). Binnen de verschillende denominaties verschilt de inhoudt over het afdalen van Jezus vzmh naar de hel gedurende de drie dagen wederom. Sommige Christene geloven dat Jezus vzmh afdaalde naar Hades (de wereld van de doden) om daar het goede nieuws te prediken en dus niet naar de hel afdaalde. Christenen geloven daarnaast dat Jezus vervolgens weer naar de aarde zal terugkeren wat bekend staat als de Wederkomst.
De Bijbel

De Bijbel bevat belangrijke Schriftgedeelten die de leerstellingen van Jezus, de levens en leerstellingen van belangrijke profeten en discipelen schetsen. Deze leerstellingen zouden instructies geven over hoe Christenen zouden moeten leven. Zowel Christenen als Joden volgen het Oude Testament van de Bijbel, maar Christenen omarmen ook het Nieuwe Testament.
Het kruis

Het kruis is een symbool van het Christendom dat dient als gedenkteken aan de kruisiging jezus vzmh.
Belangrijke feestdagen voor Christenen

De belangrijkste Christelijke feestdagen zijn Kerstmis (dat de geboorte van Jezus viert) en Pasen (dat de opstanding van Jezus herdenkt). Hemelvaartsdag gedenkt het opvaren van Jezus vzmh naar God de Vader.
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud