>

Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud
U kunt deze site het best bekijken met Microsoft Edge. Deze kunt u hier gratis downloaden. DISCLAIMER
Laatst bijgewerkt op 29-9-2019

Deze website is onmiddellijk te vertalen vanuit het Nederlands in een ander taal via Bing Translator. Bij het bezoeken van de pagina’s zal de Bing Translator verschijnen. Mocht je geen gebruik willen maken van de Translator, kun je simpelweg op het kruisje klikken om deze uit te schakelen.


This website can be translated into other languages by using Bing Translator which you will find on each webpage.

Bismillahi-rahmani-rahimIn naam van Allahde Almachtige de Barmhartigede Genadevolle

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Moge vrede, zegeningen en Barmhartigheid van Allah/God op u rusten.

Welkom op de site van Compare-Islam. Deze website is gemaakt voor zowel moslims als niet-moslims die meer te weten willen komen over de Islam, de leerstellingen daarvan, de grondlegger hiervan en de bronnen die hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast kunt u informatie en leerstellingen van verschillende andere religies nalezen, onderzoeken en deze vergelijken met de leerstellingen van de Islam. Deze website is niet bedoeld om op te roepen tot enige vorm van agressie, geweld of onrecht in welk vorm dan ook, tegen wie dan ook. Ons website spoort aan tot dialoog op een vredelievende, academisch en maatschappelijk geaccepteerd niveau. Hiermee distantiëren wij ons van elke individue of groep die ons website anders interpreteert dan hiervoor is beschreven. De overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende religies zullen de revue passeren en een grondig analyse doorstaan. Vooral de leerstellingen binnen de verschillende religies zullen onder de loep genomen en vergeleken worden met o.a. de boeken die hieraan ten grondslag liggen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van logica, rede en wetenschap. Ook kunt u op deze site vele artikelen vinden die te maken hebben met het geloven in God en de bijbehorende wetenschappelijkheden die dit geloof ondersteunt.


Voor het doornemen van de website wordt er geadviseerd om de logische structuur te volgen welke wordt gehanteerd op deze website. In de eerste instantie wordt er aangetoond dat er een God bestaat in o.a. de hoofdstukken ‘God bestaat’ en ‘de Absolute Autoriteit’. Vervolgens wordt het resultaat dat uit dit bewijsstuk voortvloeit, getoetst op de verschillende religies en hun leerstellingen. De kernvraag daarbij luidt: Zijn deze componenten in harmonie met elkaar of zijn ze strijdig aan elkaar? Het gaat erom om eerlijk naar de verschillende leerstellingen te kijken en daaruit eerlijke en oprechte conclusies te trekken.
Bij het analyseren zijn de meest voorkomende argumenten welke worden aangehaald bij debatten en dialogen, op een zo duidelijk mogelijke manier inhoudelijk besproken en beargumenteerd. Bij het analyseren worden de bewijzen uit de (eigen) boeken gebruikt die hieraan ten grondslag liggen. Dit omdat deze boeken de autoriteit genieten binnen die specifieke besproken religie.

Om het u gemakkelijk te maken is er een zoekfunctionaliteit op de site opgenomen om snel een specifiek onderwerp te kunnen vinden. Bekijkt u de website op een desktop of laptop en mocht u de lettertype te klein vinden, kunt u deze makkelijk vergroten door tegelijkertijd op de CRTL + knoppen op uw toetsenbord te drukken om in te zoomen (met CTRL - kunt u weer uitzoomen). Verder is er een verklarende woordenlijst opgenomen op de site op een aparte tabblad onder de contactpagina. Te verwachten pagina's zijn aangegeven met een * achter de titel. Deze pagina's zullen nog op de website worden toegevoegd. Door het installeren van de Feedready App ontvang je alle updates direct op de toestel en mis je geen enkele pagina. Vergeet geen berichtje achter te laten in ons gastenboek.


Bij het maken en opzetten van deze site maken we gebruik van een belangrijke leerstelling zoals deze uit de Koran voortvloeit:
 
Koran 29:46 En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze; doch zeg tegen de onrechtvaardigen: "Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard; en onze God en uw God is Eén en aan Hem onderwerpen wij ons."

Nieuw!Ontvang updates via de FeedReady App

Klik op de logo en installeer de FeedReady App vanaf de AppStore of Google play en voeg de website www.compare-islam.com toe. Zo ontvangt u alle updates van de site direct op uw Apple- of Android toestel/tablet.


Moge de Enige Echte Ware God onze inspanning accepteren, ons te allen tijde op het rechte pad leiden.

Koran 17:81 En zeg: "Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.

Veel leer en leesplezier!

Allahoemma anfa3nie bimaa 3allamtanie wa 3allimnie maa yanfa3oenie wa zidnie 3ilme l-hamdoelillaahi 3ala koellie h’aali wa a’oedhoe billaahi min haali ahli n-naar.

O Allah, laat mij profijt hebben van hetgeen wat U mij onderwezen heeft en onderwijs mij wat profijtvol voor mij is en laat mijn kennis toenemen. Alle lofprijzingen komen toe aan Allah in alle omstandigheden en ik zoek toevlucht bij Allah tegen de toestand van de mensen van het Hellevuur

DEEL VIA SOCIAL MEDIA
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud