De identiteit van de vingerafdruk - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam > Koran en Wetenschap
DE IDENTITEIT VAN DE VINGERAFDRUK

In de Koran stelt Allah SWT de vraag aan de ongelovige mens of Hij (Allah SWT) niet in staat is om de mens opnieuw te creëren nadat zij vergaan is. Allah SWT geeft aan dat Hij zeker in staat is om de mens opnieuw te creëren. Allah SWT zegt dat Hij zelf in staat is om de mens te herstellen tot in zijn vingertoppen. De vraag die je hier kunt stellen is waarom Allah SWT hier de vingertoppen van de mens gebruikt om de nadruk te leggen bij het hercreëren van de mens. Waarom de vingertoppen en waarom niet iets anders? Laten we eerst de verzen bekijken:

Koran 75:3
Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen?
Koran 75:4
Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.

We weten tegenwoordig dat de vingertoppen een uniek onderdeel is van de mens en Koranverzen naar het unieke karakter van de vingertoppen verwijst. Geen enkel mens op de wereld heeft dezelfde vingertoppen. Laten we nu eens gaan kijken wanneer het wetenschappelijk is ontdekt dat de vingertoppen van de mens uniek is. De wetenschap en onderzoekstechniek naar vingerafdrukken (via de vingertoppen) wordt
Dactyloscopie genoemd.

Laten we nu de data erbij halen:


CONCLUSIE:

Wat we hier dus duidelijk hebben kunnen lezen is dat pas in het jaar 1788 (ongeveer 225 jaar geleden) er een eerste ontdekking is gedaan van het unieke karakter van de vingertoppen door J.C.A. Mayer. Als we de Koranverzen lezen zien we dat deze al 1400 jaar geleden spreekt van het unieke karakter van de vingertoppen van de mens. Allah SWT is de schepper van de mens en alleen Hij weet in detail hoe Hij de mens heeft
gecreëerd!

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud