Conclusie - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Hindoeïsme
EINDCONCLUSIE

CONCLUSIE:

We hebben gezien dat de naam Hindoeïsme geen religieuze grondslag kent, maar een geografische. Verder hebben we gezien dat het concept van God in het Hindoeïsme volledig is afgedwaald van het oorspronkelijke concept van God zoals deze in de Veda's wordt beschreven. We hebben verschillende verhalen van verschillende goden geanalyseerd en gezien dat deze goden allemaal geen goddelijke eigenschappen bezitten, maar juist vele beperkingen in macht en kennis laten zien. Ook op wetenschappelijk gebied falen de boeken van het Hindoeïsme om in harmonie te zijn met de huidige bevestigde wetenschap. Kortom, het Hindoeïsme is geen religie dat afkomstig is van de Absolute Autoriteit. Er zijn elementen verweven van de originele enige ware religie (de totale onderwerping aan de wil van God), maar deze zijn verdreven naar de verre achtergrond als we kijken naar de huidige Hindoeïstische leerstelling.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud