Meer bevallingen bij stress - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam > Koran en Wetenschap
MEER BEVALLINGEN BIJ STRESS

Koran 99:1-3 Wanneer de aarde hevig zal worden geschud, En wanneer zij haar binnenste naar buiten zal keren, En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?"

Koran 22:1-2
O mensen, vreest uw Heer, want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets. De Dag waarop elke zogende vrouw haar zuigeling zal vergeten en elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht; en gij zult mensen bedwelmd zien, terwijl zij niet dronken zijn, doch de kastijding van uw Heer is gestreng.

In de bovenstaande verzen kunnen we o.a. lezen dat Allah SWT zegt dat bij de schok van het uur, wat één de meest stressvolle momenten ooit zal zijn, elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht.

Laten we kijken naar een soortgelijke situatie waarover de wetenschap spreekt en wat pas recentelijk is ontdekt.

Aardbeving veroorzaakt geboortegolf in Nieuw-Zeeland
3 maart 2011

Een week na de aardbeving in Nieuw-Zeeland blijkt dat er opvallend veel kinderen geboren zijn in de regio Canterbury, het gebied dat door de aardbeving is getroffen. "Aardbevingen zorgen ervoor dat vrouwen sneller bevallen", legt deskundige David Metes uit. "Mensen schakelen automatisch in een soort overlevingsmodus, waardoor de baby eerder geboren wordt."

Eerdere studies toonden al aan dat meer stress tijdens de zwangerschap kan leiden tot een vroege geboorte. Dit niet alleen: ook negen maanden na een ramp pieken de geboortecijfers. Zo resulteerde de aardbeving in Chili op 27 febuari 2010 negen maanden laten in een heuse babyboom. Waarom worden er negen maanden na een ramp meer kinderen geboren? Een mogelijkheid is dat door een ramp minder voorbehoedsmiddelen verkrijgbaar zijn. Doordat er geen condooms of pillen gebruikt worden, is de kans groter dat er een kind wordt geboren. Een tweede mogelijkheid is dat overlevenden van een ramp meer aan seks doen. Seks is immers een manier om stress even te vergeten.

"In hopeloze situaties proberen mensen hun leven weer op te pakken", legt Frederick Jean Pierre uit. "Zo zijn er vrouwen die een man voor zich proberen te winnen, zodat ze kunnen rekenen op zijn bescherming. Andere vrouwen verkopen zichzelf om voedsel en water te krijgen." Een andere mogelijkheid is dat mensen weinig te doen hebben, waardoor zij besluiten om seks met elkaar te hebben. Dit gebeurt vaak na stroomstoringen, zoals in 2007 na de stroomstoring in de Tieler- en Bommelerwaard. 50.000 huishoudens zaten dagenlang zonder stroom, wat negen maanden later resulteerde in een babyboom.

We zien wederom de kennis van Allah SWT in de Koran, welke in overeenstemming is met de huidige wetenschap.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud