Gastenboek - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Gastenboek

Contact
GASTENBOEK - GUESTBOOK
8 Opmerkingen
Gemiddelde stem: 183.7/5


Larissa
2015-05-21 11:29:57
Ik heb enorm gelachen om alle tegenstrijdigheden die ik voorbij heb zien komen. Vooral ook om het stuk rondom Atheisme. Hoe kan iets dat niet bestaat uberhaupt bewezen worden? Dat slaat natuurlijk nergens op. Bewijs maar eens dat reincarnatie of buitenaards leven niet bestaat. Dat kan niemand! Een gelovige (in welke vorm dan ook), het woord zegt het al....gelooft. Ik vind dat je die mensen vooral moet laten geloven net zoals dat volwassenen kinderen laten geloven in het bestaan van bijvoorbeeld Sinterklaas. Bewijzen kan het niet.
Wel ben ik erg benuwd naar uw mening rondom agnostisisme. Daar plaats ik mijzelf namelijk onder. Ik geloof best dat er ooit een bron is geweest waardoor men is gaan denken dat er een hogere macht bestaat dan de mensheid. Echter is dit door de eeuwen heen, door alle vertellingen en interpretaties van mensen allerlei zijtakken gaan vormen. Ik geloof dat er geen enkel geloof bestaat maar wel dat er een hogere macht is. Alleen kan niemand weten wie of wat deze hogere macht is omdat de mensheid met al zijn arrogantie mensen heeft willen onderdrukken en zodoende geloofs- en leefregels aan hen willen opleggen.
Ik geloof niet dat er een Godheid bestaat die heeft gewild dat een mens een boek zou schrijven waarnaar geleefd zou moeten worden.
Agnostisistme.....sommigen zeggen zwakheid omdat men geen keuze durft te maken, ik zeg wijsheid omdat je het gewoon niet kan weten.
Compare-Islam
2015-05-21 13:05:30
@Larissa

Salaam, Vrede zij met u,

Hartelijk dank voor uw reactie en wij zijn blij dat wij u hebben kunnen vermaken met een lach. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd zegt men. Terugkomend op uw vragen:

1. Hoe kan iets dat niet bestaat uberhaupt bewezen worden? Dat slaat natuurlijk nergens op. Bewijs maar eens dat reincarnatie of buitenaards leven niet bestaat.

Je stelling is al onlogisch aangezien je al een conclusie trekt in je stelling. Je zegt namelijk: Hoe kan iets dat niet bestaat uberhaupt bewezen worden?

Door deze stelling te handhaven ben je er al vanuit gegaan dat het iets NIET bestaat. Lees het maar een aantal keren terug. Buitenaard leven sluiten wij niet uit. Reincarnatie is op basis van de gepredikte leerstelling uitgeloten op basis van de argumentatie. Mocht je niet eens zijn met de argumentatie, dan zie wij de tegenargumenten graag tegemoet.

Je vergeet verder een heel belangrijk aspect in je conclusie, namelijk de logica. Niet alles is te bewijzen, en toch kun je tot een conclusie komen dat iets daadwerkelijk bewijst:

Het bewijs dat jij nu bestaat in de fysieke wereld zegt heel veel. Jij kunt NIET bewijzen dat je over over over over over over over over over over over over over over over over over over over grootmoeder bestond. Maar je kunt we concluderen dat ze heeft bestaan, simpelweg door het feit dat jij nu bestaat. Snap je?

Een ieder mens is een gelovige als het komt op geloofsovertuigingen. Dat is wat het woord geloof inhoudt zoals je zelf zegt. Atheisme valt daar ook onder. Men gelooft niet dat er een God bestaan en kan dit niet bewijzen. Vandaar dat zij dit geloven. Echter je kunt wel conclusies trekken op basis van de data en informatie welke we ter beschikking hebben. Akkoord?

Onze website laat iedereen geloven wat ze willen geloven. Door iets te presenteren op een website kun je niemand dwingen tot iets lijkt me. Als het je niet bevalt, dan sluit je simpelweg de pagina.

De Koran 2:256 zegt: Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.


2. Wel ben ik erg benieuwd naar uw mening rondom agnostisisme. Daar plaats ik mijzelf namelijk onder. Ik geloof best dat er ooit een bron is geweest waardoor men is gaan denken dat er een hogere macht bestaat dan de mensheid. Echter is dit door de eeuwen heen, door alle vertellingen en interpretaties van mensen allerlei zijtakken gaan vormen. Ik geloof dat er geen enkel geloof bestaat maar wel dat er een hogere macht is. Alleen kan niemand weten wie of wat deze hogere macht is omdat de mensheid met al zijn arrogantie mensen heeft willen onderdrukken en zodoende geloofs- en leefregels aan hen willen opleggen. Ik geloof niet dat er een Godheid bestaat die heeft gewild dat een mens een boek zou schrijven waarnaar geleefd zou moeten worden. Agnostisistme.....sommigen zeggen zwakheid omdat men geen keuze durft te maken, ik zeg wijsheid omdat je het gewoon niet kan weten.

ANTWOORD:
Je bedoelt waarschijnlijk Agnosticisme. Mijn mening is dat jij je mening mag hebben. Of ik er mee eens ben? Dat is een andere vraag. En het antwoord zal je wel duidelijk zijn, nee ik ben het daarmee niet eens. Ik kan wel begrijpen dat men soms denkt, wat moet ik nou geloven en wat niet?

Echter als ik jou verhaal lees:

ZIN 1. Ik geloof best dat er ooit een bron is geweest waardoor men is gaan DENKEN dat er een hogere macht bestaat dan de mensheid.

VS

ZIN 2. Ik geloof dat er geen enkel geloof bestaat maar wel dat er een hogere macht is.

ZIN 3. Ik geloof niet dat er een Godheid bestaat die heeft gewild dat een mens een boek zou schrijven waarnaar geleefd zou moeten worden.

In de eerste instantie lijkt dit een contradictie aangezien je eeste zin insinueert dat men een Hogere macht heeft VERZONNEN. Daarvoor zegt je: Ik geloof best dat er ooit een bron is geweest....

Wat bedoel je precies? Je gelooft dat er ooit een bron is geweest.


Met betrekking tot zin 2 zeg je dat je WEL een hogere macht bestaat. Hoe ben je tot deze conclusie gekomen? Op basis van wat? Het is een vrij feitelijke uitspraak..

ZIN 2. Ik geloof dat er geen enkel geloof bestaat maar WEL dat er een hogere macht IS.

Een agnost is iemand die overtuigd is dat je niet kunt weten of bewijzen dat God of andere bovennatuurlijke verschijnselen bestaan.

Het agnosticisme is de filosofische leer dat kennis van religieuze ideeën over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen onmogelijk is, omdat deze niet (met de wetenschappelijke methode) te bewijzen zijn


Ik denk dat je bedoeld dat je wel denkt dat er een hogere macht bestaat, maar niet geloofd in een persoonlijke godheid?
Van belang is om te kijken naar de beschikbare bronnen en deze te analyseren.

Jij bent waarschijnlijk van mening dat de mens en het totale universum zinloos in bestaan gekomen, dus zonder enige doel. Wat als je bestaan een doel zou hebben gehad zou het wel zo eerlijk zijn dat iemand (de hogere macht) kenbaar had gemaakt wat je reden van bestaan is lijkt me.

Maar jij gelooft dat niet in, dus jij gelooft dat het leven geen doel heeft. Als het leven geen doel heeft, waarom doen we niet gewoonweg wat we willen doen? Waarom zouden we ons aan regels en wetten houden?

Dit is niet in lijn met de orde en perfectie van het universum en alle natuurwetten welke we bestaan. Was het doelloos geweest (zonder doel), dan was er geen reden tot perfectie.


Koran 23:117-118 “Dachten jullie dat Wij jullie zomaar (zonder enig doel) hebben geschapen en dat jullie niet tot Ons terugkeren? Verheven is Allah, de Ware Koning. Er is geen god dan Hij (die het recht heeft aanbeden te worden), Heer van de Edele Troon.”

De meeste vraagstukken die men heeft, wordt in de Koran beantwoord.Waar ik heel benieuwd naar ben is, wat voor bewijs heb JIJ nodig om te geloven dat er een wel een persoonlijke Godheid bestaat die doelbewust heeft gecreerd? Wat zou doorslaggevend zijn voor jou om te geloven?
Heb je de volgende artikelen trouwens al gelezen?

http://compare-islam.com/files/Geloof-zit-in-de-mens.pdf

http://compare-islam.com/fitrah.html

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11144442/First-hint-of-life-after-death-in-biggest-ever-scientific-study.html


Mocht je additionele vragen of reacties hebben dan zien wij deze graag tegemoet. Graag zien we ook je antwoorden op onze vragen tegemoet.

Vast bedankt,

Wassalaam, Vrede zij met u,
Team Compare-Islam
waarheid
2016-04-30 22:52:45
De koran zegt, dat het woord van god niet kan worden verdraaid, want hij Waakt over zijn woord..
daarnaast zegt de koran dat wat voor(before) de koran is nedergezonden(bijbel), van dezelfde heer komt.
hoe kan het dan als die zelfde heer over zijn woord(en) waakt, dat het dan toch verdraait is? de koran spreekt zichzelf hier dus tegen, op een van de cruciaalste punten die er is.
kennelijk is de koran dus verdraait. en zoals het oude spreekwoord luid (uit de bijbel), de pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet.

bovendien leerde Jezus ons Lief te hebben, en onze vijanden te vergeven en te zegenen. dat is de complete vervulling van de wet en de profeten.

gij zult niet doden, stelen, overspel, liegen, etc.etc. we kennen de wet, al deze geboden worden door naasten liefde wat Jezus (yeshua) leerde inderdaad gehouden.

Jezus zijn woord is waar, en dat vinden we in de bijbel (evangeliën waar god gewoon over gewaakt heeft) zonder enige tegenstrijdigheid. onderzoek het maar eens voor jezelf.
ook noemen jullie hem de messiah, als jezus zijn taak voor god hier heeft gedaan, maar zijn verlossingswerk is niet gebeurt zoals de bijbel dat zegt, dan is hij dus of een leugenaar, of zijn taak niet volbracht en dus alsnog een leugen, dat is wat de koran eigenlijk leert. "christus is niet gestorven aan het kruis als offerprijs voor de oerzonde." , maar de Joden hebben hem wel degelijk opgehangen, omdat hij beweerde te zijn wie hij zei dat hij was, namelijk de Christus, de Zoon van God. (en dit is voorspelt in het oude testament door de profeten, "mijn eigen volk (de joden) heeft mij niet herkend" ) Ja hij is op wonderbaarlijke wijze gegenereerd bij de maagd maria door gods toedoen door zijn wonderbaarlijke manier van scheppen (geen overspel, hoe kan je dat bedenken man, je verdraait de bijbel zelf vriend) het is duidelijk wat de bijbel zegt, want zoals 1 mens (adam) door ongehoorzaamheid de zonde over de hele schepping bracht, zo is er ook 1 mens (de christus) die door gehoorzaamheid redding en verlossing bracht want ieder die in HEM gelooft zal worden gered. dit is het werk van een god van liefde, die heel goed wist dat wij ontoereikend zijn het zelf te kunnen verdienen( de wet is immer gekomen om ons te overtuigen van zonde en dat wij redding nodig hebben) , en daarbij het is een genade gave van god zodat niemand zich erop zou kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. maar god er voor zou danken en eren voor zijn genadegave. ( helaas leert de koran toch weer het zelf te moeten verdienen) god is geen wispelturige god, zijn Ja is Ja, en zijn Nee is Nee, als hij steeds van gedachten zou veranderen dan is het niet echt een betrouwbare god, ga alsjeblieft de bijbel lezen, en lees het Goed! en begrijp wat er staat, Jezus zei namelijk: Ik ben de weg, de waarheid, en het leven, niemand komt tot de vader(god) dan door mij. Jezus is het die je zoekt vriend, hij is de ware herder, en de schapen herkennen zijn stem, zij die een andere weg prediken zijn gekomen om te roven en te stelen, de waarheid is niet in hen.

ik wens je de vrede en genade van de Heer en Christus toe.
Tonino
2016-06-16 18:48:06
Hee dat is raar, ik zie in de bijbel diverse keren staan dat Jezus God is: Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Niemand kent God dan Jezus die uit Hem voortkwam en Hem aan ons openbaarde. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld, Ik en de Vader zijn 1, Mij is gegeven alle macht in Hemel en op Aarde. Hij heeft de naam boven alle naam verkregen. Wil je God kennen, dan moet je dus heel goed naar Hem kijken.

Juist omdat hij elke dag alle zieken genas die Hij tegenkwam, doden opwekte, de natuur beheerste en boze geesten uitwierp kun je stellen dat Hij God is. Tevens de reden om Hem te kruisigen voor de Joden. Ze hadden geen vriendelijke wonderwerkende mensenzoon als God verwacht die hen op hun religieuze valsheid aanviel.

Dan nog iets. Het bloed van Jezus (volkomen rein door de Heilige Geest: het perfecte offer voor God) zorgt ervoor dat je gratis weer God Geest mag ervaren (Rom 5:8-9). Hij komt zelfs weer in je (hand 2:4). Dat heet wedergeboorte (Joh 3:1-21). Je geest wordt dan weer 1 geest met die van God (1 kor 6:17). dat geeft eeuwig leven en bovennatuurlijke eigenschappen (1 kor 12:8-10). Daarom genas in de eerste gemeente iedereen (hand 2:47, hand 5:12-16). Door dit te aanvaarden, heb ik in mijn leven 100-den genezingswonderen meegemaakt. Tot botbreuken aan toe die in een fractie van een fractie van een seconde genazen.

Deze wonderen gebeurden allemaal in de naam van Jezus. Waarom? Omdat Hem de naam boven alle naam gegeven is. Hij is God.

Vergelijk dit als volgt in het natuurlijke: als je een brief op de deurmat vindt met daarop "in naam der koning" dan moet er gehoorzaamd worden. De macht van een koning staat achter de boodschap in de brief. Precies zo met het bidden in de naam van Jezus. De macht van de schepper van hemel en aarde staat daar achter.

Nodig de Heilige Geest eens uit in je leven. Hij is de Geest der waarheid en leidt je in de volle genade en waarheid (Joh 16:13). Pas dan kun je de bijbel echt begrijpen.
Team Compare-Islam
2016-06-18 00:24:55
@Tonino

Salaam Alaikum, Vrede zij met u,
Hartelijk dank voor het bericht en de geplaatste verzen. In Shaa Allah, met de wil van God zullen we deze verzen verklaren. Nergens in de Bijbel zegt Jezus vzmh dat hij GOD is en zegt dat de mensen hem moeten aanbidden. Deze verzen welke jij aanhaalt zijn allemaal logisch uit te leggen en te verklaren binnen de context. Jou citaten zijn in het rood geplaatst:

[Citaat]
Hee dat is raar, ik zie in de bijbel diverse keren staan dat Jezus God is:
Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien.
[Einde Citaat]

Dit vers is reeds besproken op de website:
http://www.compare-islam.com/wie-mij-ziet,-ziet-den-vader.html
Wie mij ziet, ziet den Vader - Compare-Islam
www.compare-islam.com
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Zolang ben ik bij ulieden, en gij kent mij niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet den Vader; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader?

[Citaat]
Niemand kent God dan Jezus die uit Hem voortkwam en Hem aan ons openbaarde.
[Einde Citaat]

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voortkomen+uit
Een van de betekenissen van voortkomen uit is: ‘afkomstig zijn van’. Laten we de hele vers erbij halen in plaats van dingen roepen die niet in de juiste context worden geplaatst:
Johannes 8:40-42 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God UITGEGAAN; en KOM VAN HEM (‘ben afkomstig van HEM’). Want Ik ben ook van Mijzelven niet GEKOMEN, maar Hij heeft Mij GEZONDEN = Afkomstig zijn van.

Nu de context duidelijk is, is de betekenis duidelijk.


[Citaat]
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld,
[Einde Citaat]

Het is begrijpelijk dat je dit vers niet helemaal in de juiste context kan plaatsen. De Bijbel zegt zelf:
Johannes 16: 12-14 "Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nog niet dragen. Doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u wijzen de weg tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat Hij hoort zal Hij spreken en het komende zal Hij u verkondigen.

Daarom is de Koran geopenbaard aan de profeet Mohammed – de nieuwe trooster. Deze geeft je een duidelijke uitleg hiervan zodat je het in de juiste context kunt begrijpen.

Als we de Koran erop nalezen zien we duidelijk dat de Koran ontkent dat Jezus vzmh God of een goddelijk onderdeel is van een drie-eenheid. Jezus vzmh was een machtig profeet van Allah SWT, die was versterkt met de Heilige Geest (Engel Gabriel AS). Jezus vzmh wordt Isa genoemd (de Arabische naam) in de Koran wat dichterbij de originele naam van Jezus vzmh staat.

Laten we de verschillende relevante verzen citeren:

Koran 3:45 (Gedenkt) toen de Engelen zeiden: "O Maryam (Maria), voorwaar, Allah kondigt jou met een WOORD van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih, 'isa, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan.

We zien dat de Koran Jezus vzmh aangekondigd wordt met een Woord van Allah SWT. Wat houdt dit nu precies in? De uitleg kunnen we vinden in de volgende vers:

Koran 3:47 Zij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt"? Hij (Allah) zei: "Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees', en het is".

Dus als Allah SWT iets wenst te laten gebeuren of te creëren, zegt HIJ: WEES en HET IS! Dus met het woord van ALLAH SWT laat Allah SWT Maria vzmh zwanger zijn. Als Allah SWT zegt: Wees zwanger, dan ben je zwanger en hoeft er geen man aan te pas te komen voor de bevruchting. Allah SWT is de schepper van de Hemelen en de Aarde en alles daaronder.

Koran 2:116 En zij zeggen: "Allah heeft zich een kind genomen." Geprezen zij Hij! Integendeel, van Hem is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Allen zijn Hem onderdanig,
Koran 2:117 de schepper van de hemelen en de aarde. Wanneer Hij iets beslist dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees!" en het is.


[Citaat]
Ik en de Vader zijn 1,
[Einde Citaat]

Dit vers is reeds besproken op de website:

http://www.compare-islam.com/ik-en-de-vader-zijn-een.html


[Citaat]
Mij is gegeven alle macht in Hemel en op Aarde. Hij heeft de naam boven alle naam verkregen. Wil je God kennen, dan moet je dus heel goed naar Hem kijken. Juist omdat hij elke dag alle zieken genas die Hij tegenkwam, doden opwekte, de natuur beheerste en boze geesten uitwierp kun je stellen dat Hij God is.
[Einde Citaat]


Indien je macht wordt gegeven, betekent dit dat de macht bij iemand anders ligt dan de persoon die de macht wordt gegeven. Dit bewijst direct al dat Jezus vzmh geen God kan zijn, aangezien hij zelf al de macht zou moeten hebben zonder dat het aan hem gegeven diende te worden. God is namelijk de Almachtige en de Onafhankelijke. Dus dit betekent ook dat, indien hij de dode opwekte en de zieken genas, hij dit slecht kon doen met de toestemming van God die hem deze macht heeft toebedeeld. Daarnaast waren er andere profeten die de doden konden opwekken met toestemming van God. Lees:
http://www.compare-islam.com/het-argument-van-de-wonderen.html


[Citaat]
Tevens de reden om Hem te kruisigen voor de Joden. Ze hadden geen vriendelijke wonderwerkende mensenzoon als God verwacht die hen op hun religieuze valsheid aanviel.
[Einde Citaat]


Net zoals de Joden, heb jij ook een verkeerde interpretatie van de uitspraken van Jezus vzmh. De volgende verzen zullen duidelijk maken waarom:

Psalmen 82:6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, allen zonen des Allerhoogsten.

Johannes 10:31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen,
Johannes 10:32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’
Johannes 10:33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u BEWEERT dat u God BENT!’
Johannes 10:34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: "Ik heb gezegd: ‘U bent goden"?
Johannes 10:35 De Schrift blijft ALTIJD van kracht; als MENSEN tot WIE God spreekt GODEN GENOEMD worden,
Johannes 10:36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van GODLASTERING wanneer ik zeg dat ik Gods ZOON ben?
Johannes 10:37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet,
Johannes 10:38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.

Een ieder die het bovenstaande begrijpt en in context leest, kan niet anders concluderen dat de titel 'Zoon van God' en 'Kinderen van God' een figuurlijke titel is en geen letterlijke. De joden begrepen het helemaal verkeerd en Jezus vzmh verklaarde het op de beste manier – Mensen tot wie God spreekt (boodschappers van God), kunnen goden genoemd worden (zie ook Psalm 82:6).


[Citaat]
Dan nog iets. Het bloed van Jezus (volkomen rein door de Heilige Geest: het perfecte offer voor God) zorgt ervoor dat je gratis weer God Geest mag ervaren (Rom 5:8-9). Hij komt zelfs weer in je (hand 2:4). Dat heet wedergeboorte (Joh 3:1-21). Je geest wordt dan weer 1 geest met die van God (1 kor 6:17). dat geeft eeuwig leven en bovennatuurlijke eigenschappen (1 kor 12:8-10). Daarom genas in de eerste gemeente iedereen (hand 2:47, hand 5:12-16). Door dit te aanvaarden, heb ik in mijn leven 100-den genezingswonderen meegemaakt. Tot botbreuken aan toe die in een fractie van een fractie van een seconde genazen. Deze wonderen gebeurden allemaal in de naam van Jezus. Waarom? Omdat Hem de naam boven alle naam gegeven is. Hij is God. Vergelijk dit als volgt in het natuurlijke: als je een brief op de deurmat vindt met daarop "in naam der koning" dan moet er gehoorzaamd worden. De macht van een koning staat achter de boodschap in de brief. Precies zo met het bidden in de naam van Jezus. De macht van de schepper van hemel en aarde staat daar achter. Nodig de Heilige Geest eens uit in je leven. Hij is de Geest der waarheid en leidt je in de volle genade en waarheid (Joh 16:13). Pas dan kun je de bijbel echt begrijpen.
[Einde Citaat]


Je betoog bevat vele tegenstrijdigheden aangezien je zegt dat Jezus vzmh de perfecte offer voor God is, waarop je vervolgens zegt dat Jezus vzmh God is. Raar, maar was Jezus dan de perfecte offer voor zichzelf? Er zit geen logica in helaas. Dit geldt voor alle verzen die je hierboven hebt opgenoemd. Vele mensen ervaren wonderen, ook in namen van valse goden. Er zijn genoeg Hindoes die duizenden goden aanbidden en beweren genezingen en wonderen te ervaren in de naam van deze afgoden. Wat zegt dat over de Enige Ware God? De Bijbel zegt zelf dat God geen mensenzoon kan zijn, en jij beweert hier het tegenovergestelde. Wie zouden we moeten volgen? Jou of de Bijbel hierin?
Numeri 23:19 God is GEEN MAN, dat Hij liegen zou, noch eens MENSEN kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

Hoe kan men dan beweren dat de mens - man - mensenkind Jezus vzmh God is? Laten we kijken wat de Bijbel over Jezus vzmh zegt:

JEZUS VZMH ALS MENS BENOEMD IN DE BIJBEL:
Handelingen 2:22 Gij mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus van Nazaret, een MAN, AAN WIEN GOD onder u getuigenis HEEFT GEGEVEN door daden en wonderen en
tekenen, DIE GOD DOOR HEM GEDAAN HEEFT in het midden van u, gelijk gij ook zelve weet:

Johannes 8:40 maar nu zoekt gij mij te doden, een MENS, die u de waarheid gezegd heb, welke ik van God gehoord heb; dit heeft Abraham niet gedaan.

En nog vele andere verzen.

Lees ook: http://www.compare-islam.com/is-jezus-vzmh-god---met-de-bijbel-als-bewijs.html

Al met al hebben kunnen aantonen dat Jezus vzmh geen God is, was of zal zijn. Hij was een mens en een ware machtige boodschapper van God. Nergens zegt Jezus vzmh dat hij God is. Hij zegt juist:

Marcus 10:18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan de ENIGE God.

Marcus 12:29 En Jezus antwoordde hem: Het voornaamste van alle geboden is dit: "Hoor Israël, de Heer onze God is een éénig Heer.

Lukas 4:8 Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem: Ga weg van mij, satan! Er staat geschreven: "Gij zult God, uwen Heer, aanbidden en hem alleen dienen."

Luister naar wat Jezus vzmh zegt en onderwerp je aan de ENIGE heer en God en niet aan Jezus vzmh, de boodschapper van God.

Moge de Enige Ware God je leiden en je hart openen voor de waarheid. Ameen.
Wassalaam, Vrede zij me u,
Team Compare-Islam
Team Compare Islam
2016-06-18 01:36:26
@Waarheid,

Salaam Alaikum, Vrede zij met u,

[citaat]
De koran zegt, dat het woord van god niet kan worden verdraaid, want hij Waakt over zijn woord..
daarnaast zegt de koran dat wat voor(before) de koran is nedergezonden(bijbel), van dezelfde heer komt.
hoe kan het dan als die zelfde heer over zijn woord(en) waakt, dat het dan toch verdraait is? de koran spreekt zichzelf hier dus tegen, op een van de cruciaalste punten die er is.
kennelijk is de koran dus verdraait. en zoals het oude spreekwoord luid (uit de bijbel), de pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet.
[einde citaat]

Het antwoord is simpel. Het woord van Allah verandert inderdaad niet. Je haalt een aantal zaken door elkaar waardoor je denkt dat de Koran zichzelf tegenspreekt. De originele Torah en originele Evangeliën die geopenbaard werden aan Mozes vzmh en Jezus vzmh zijn niet de oude testament en de nieuwe testament die nu in de wereld de ronde doen. Deze originele geschriften zijn niet bewaard gebleven. De huidige Bijbel zijn niet de geschriften waarover de Koran spreekt indien het spreekt over de originele openbaringen. Kortom, de originele geschriften en daarbij het woord van Allah zijn niet verdraaid. Wat men zelf heeft verzonnen in de huidige bijbels, daarin vinden we menige tegenstrijdigheden.

De Koran zegt namelijk:

Koran 2:79 “Wee dan degenen die DE SCHRIFT MET HUN EIGEN HANDEN SCHRIJVEN en vervolgens ZEGGEN: ,,Dit komt van Allah.” Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.”

Dus in de huidige Bijbel vinden de verhalen die men met eigen handen hebben geschreven en zeggen dit komt van Allah / God. Hopelijk dat dit nu duidelijk is.[citaat]
bovendien leerde Jezus ons Lief te hebben, en onze vijanden te vergeven en te zegenen. dat is de complete vervulling van de wet en de profeten.

gij zult niet doden, stelen, overspel, liegen, etc.etc. we kennen de wet, al deze geboden worden door naasten liefde wat Jezus (yeshua) leerde inderdaad gehouden.

Jezus zijn woord is waar, en dat vinden we in de bijbel (evangeliën waar god gewoon over gewaakt heeft) zonder enige tegenstrijdigheid. onderzoek het maar eens voor jezelf.
ook noemen jullie hem de messiah, als jezus zijn taak voor god hier heeft gedaan, maar zijn verlossingswerk is niet gebeurt zoals de bijbel dat zegt, dan is hij dus of een leugenaar, of zijn taak niet volbracht en dus alsnog een leugen, dat is wat de koran eigenlijk leert. "christus is niet gestorven aan het kruis als offerprijs voor de oerzonde." , maar de Joden hebben hem wel degelijk opgehangen, omdat hij beweerde te zijn wie hij zei dat hij was, namelijk de Christus, de Zoon van God. (en dit is voorspelt in het oude testament door de profeten, "mijn eigen volk (de joden) heeft mij niet herkend" ) Ja hij is op wonderbaarlijke wijze gegenereerd bij de maagd maria door gods toedoen door zijn wonderbaarlijke manier van scheppen (geen overspel, hoe kan je dat bedenken man, je verdraait de bijbel zelf vriend) het is duidelijk wat de bijbel zegt, want zoals 1 mens (adam) door ongehoorzaamheid de zonde over de hele schepping bracht, zo is er ook 1 mens (de christus) die door gehoorzaamheid redding en verlossing bracht want ieder die in HEM gelooft zal worden gered. dit is het werk van een god van liefde, die heel goed wist dat wij ontoereikend zijn het zelf te kunnen verdienen( de wet is immer gekomen om ons te overtuigen van zonde en dat wij redding nodig hebben) , en daarbij het is een genade gave van god zodat niemand zich erop zou kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. maar god er voor zou danken en eren voor zijn genadegave. ( helaas leert de koran toch weer het zelf te moeten verdienen) god is geen wispelturige god, zijn Ja is Ja, en zijn Nee is Nee, als hij steeds van gedachten zou veranderen dan is het niet echt een betrouwbare god, ga alsjeblieft de bijbel lezen, en lees het Goed! en begrijp wat er staat, Jezus zei namelijk: Ik ben de weg, de waarheid, en het leven, niemand komt tot de vader(god) dan door mij. Jezus is het die je zoekt vriend, hij is de ware herder, en de schapen herkennen zijn stem, zij die een andere weg prediken zijn gekomen om te roven en te stelen, de waarheid is niet in hen.

ik wens je de vrede en genade van de Heer en Christus toe.

[einde citaat]

Bedankt voor het betoog. Jezus vzmh was de weg naar de Vader voor de kinderen van Israël. Ik ga er vanuit dat jij niet tot de kinderen van Israël behoort.

Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Mattheüs 23:37

Jezus vzmh kondigde een nieuwe trooster aan die de mensheid zal leiden tot de absolute waarheid en dingen verkondigen die men nog niet kon verdragen in de tijd van Jezus vzmh:

http://www.compare-islam.com/wie-is-de-nieuwe-trooster-.html
Wie is de Nieuwe Trooster? - Compare-Islam

www.compare-islam.com

Het Christendom; Wat is 'DE Bijbel'? Canonisering van de Bijbel; De originele geschriften van de Bijbel; De 6 concilies; Wie zijn de schrijvers van de Bijbel?De Christenen denken dat ze er met de verzoeningsoffer de hemel kunnen krijgen, terwijl Jezus vzmh opdracht heeft gegeven om zich aan de wet te houden totdat de hemel en aarde zullen vergaan. Helaas volgt het merendeel van de christenen Paulus en niet Jezus vzmh. Lees ook:

http://www.compare-islam.com/de-wet-afgeschaft--.html

In je betoog claim je ook dat de Bijbel de absolute waarheid is. Over welke bijbel hebben we het? Welke versie? Welke boeken van welke stroming. Het is te simplistisch om zo’n absolute claim te maken terwijl de realiteit een heel ander beeld weergeeft.

Lees:
http://www.compare-islam.com/wat-is--de-bijbel--.html

En dit is niet alleen wat de Koran 1400 jaar geleden al claimde, huidige christelijke geleerden bevestigen hetzelfde. Zelfs de schrijvers van de bijbel zijn niet bekend. Er worden wel namen gebruikt maar niemand weet wie ze zijn.

Wie waren Marcus en Lucas? Ze behoorden helemaal niet tot een van de discipelen van Jezus vzmh. En zo kunnen we nog lang doorgaan m.b.t. de bronnen, de authenticiteit en betrouwbaarheid van de verschillende bijbels.

Hopelijk hebben we wat licht kunnen scheppen in de onduidelijkheden. Moge de Enige Ware God je hart openen voor de waarheid. Ameen.

Wassalaam, Vrede zij met u,

Team Compare Islam
Kubilay
2017-05-24 23:55:51
Selami aleykum wa rahmatullah wa berakatuh,

Als eerst wil ik zeggen inshaa Allah geeft Allah subhanahu wa ta ala wat jij wilt heel erg bedankt voor de informatie alls is heel duidelijk en logisch. Dat mensen zo negatief doen kan ik begrijpen want dat hoort erbij als je gaat twijfelen en de feiten gaat lezen want die zitten nog in de ontkenningsfase maar moge Allah subhanahu wa ta ala hun leiden. Nogmaals bedankt en zet hem op wij willen meer informatie met bronnen erbij zoals we t gewend zijn van jullie.

Oke nu de vraag dan.
Ik heb een belangerijke vraag die ik niet kan vinden op jullie site en niet alleen op jullie site maar op het hele internet ik heb dagen gezocht maar misschien heb ik niet de juiste trefwoorden gebruikt.

Maar mijn vraag is in de Koran staan beweringen die met de tijd wetenschappelijk bewezen zijn zoals de rondheid van de aarde etc.

Staan die wonderen die in de Koran staan die wetenschappelijk bewezen zijn ook in de Bijbel, Thora of Zaboer.

En zou je een artikel kunnen schrijven met bronnen uit de Bijbel, Thora of de Zaboer. Om zo aan te tonen dat die wonderen ALLEEN in de Koran staan. Dat zou heel veel mensen gelovig of ongelovig helpen om meer voor de Islam te voelen.

Wassalam

Moge Allah subhanahu wa ta ala ons leiden.
Rani vd B
2017-09-13 17:21:28
Goedeavond beste,

Mijn oog viel als eerste op het hindoeisme omdat ik toevallig iets opzocht op google.
Ik wil u erop wijzen dat uw informatie incorrect is over het hindoeisme.
Ik raad u aan om de vertaling van dit filmpje op te zoeken.

Daarin word er namelijk iets anders verteld dan dat u het omschrijft.

Voor de rest een zeer interessante site.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud