De wateren die zich niet met elkaar mengen - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Islam > Koran en Wetenschap
DE WATEREN DIE ZICH NIET MET ELKAAR MENGEN

Koran 25:53 "En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst".

Koran 55:19-20 "
Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkaar ontmoeten. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren".

Zoals we allemaal weten bestaat er zoet en zout water. Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden ze een barrière niet die hun van elkaar afscheidt. Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwate
r estuaria is: "Een dichtheidslijngrens met een gemarkeerde dichtheids discontinuïteit die de twee lagen (namelijk, zoet en zout water) van elkaar scheiden". (Oceanography, Gross, P. 242. Zie ook Introductory Oceanography, Thurman, PP. 300-301).

"Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater". (Oceanography, Gross, P. 244. Introductory Oceanography, Thurman, PP. 300-301).

Een ander term dat gebruikt wordt is Halocline.

Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zeeën niet waarnemen. De twee zeeën lijken eerder op één homogene zee.

Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria. Onze ogen kunnen de drie soorten water (zoet, zout en gemengd (scheidingszone)), niet van elkaar onderscheiden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laten we het volgende artikel eens bekijken:

Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet.

CONCLUSIE:
Wederom zien we een wetenschappelijk feit in de Koran voorkomen die onmogelijk zelf bedacht kon zijn door de profeet Mohammed vzmh. Ten eerste woonde hij vzmh in Arabië, wat voornamelijk woestijngebied is. Verder was het 1400 jaar geleden
überhaupt onmogelijk om zo'n onderzoek uit te kunnen voeren, aangezien de benodigde technologie toen gewoonweg ontbrak.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu