Vervalste Bijbelse teksten - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom > Vervalste Bijbelse verzen
VERVALSTE BIJBELSE TEKSTEN
< class="cd-headline letters rotate-3">VERVALSTEBIJBELSETEKSTEN
Op deze pagina zullen we verschillende vervalste Bijbelse teksten bespreken. Wat zijn vervalste teksten? Vervalste teksten zijn teksten die zijn aangepast, verwijderd of toegevoegd door iemand met een bepaald reden. Hoe kan men aantonen dat er een manipulatie heeft plaatsgevonden in een tekst? Een manipulatie is aan te tonen door terug te vallen op de oudst beschikbare teksten en deze te vergelijken de hedendaagse teksten. Indien deze afwijken  van elkaar betekent dit dat er een manipulatie heeft plaatsgevonden. Logischerwijs zijn de oudste teksten en daarbij de hoeveelheid teksten het meest betrouwbaar ten op zichte van de nieuwere toegevoegde of verwijderde teksten.

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud