Hadith - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Hadith

Islam > Hadith
HADITH

Wat zijn Hadith? De Hadith (Arabisch: أحاديث (meervoud), حديث (enkelvoud), 'dat wat verteld wordt') zijn na strikte regelgeving en wetenschap vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten van en de uitspraken van de profeet Mohammed vzmh. Een Hadith is een betrouwbaar mondeling overgedragen bewoording van wat de Profeet vzmh zei, deed of (stilzwijgend) goedgekeurd heeft. Het geloof in de Sunnah (Soennah) is onderdeel van het islamitische geloofsovertuiging. Deze mondelinge overdrachten werden door hoogbegaafde schriftgeleerden opgetekend in boeken en staan o.a. bekend als Sahieh Bukhari, Sahieh Muslim, Tirmizi, Ibn Maja, Abu Dawoed, Tabrani, etc. (allen genoemd naar de auteurs).

Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud