Zakaat - Armenbelasting - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam > Leerstellingen van de Islam

 ZAKAAT - ARMENBELASTING

De derde zuil van de islam is het betalen van armenbelasting (de zakaat).

Zakaat betekent het zuiveren en dient betaald te worden door iedere (vermogende) moslim.

Koran 9:60 Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moe'allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Over het netto spaargeld dient 2,5% met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar betaald te worden. Zakaat is een verplichting voor alle moslims die ook een heel jaar lang (365 dagen per jaar) in het bezit zijn van goud met een minimum gewicht van 87.37 gram, of zilver met een minimum gewicht van 611.62 gram.
Jaarlijks moet men van de totale waarde dat men bezit 2,5 % afdragen.

De zakaat zuivert het vermogen en is de oplossing tegen armoede die we in de wereld zien.  Indien een ieder vermogend persoon zakaat zou betalen over het extra geld (vermogen) dat men gedurende een heel jaar ter beschikking hebben, zou er geen armoede meer in de wereld bestaan.

Voor meer informatie over de zakaat: http://www.uwkeuze.net/Artikelen/Verrijk%20uw%20kennis/Az%20Zakaat.htm


Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud