Wie zijn de Jehovah Getuigen? - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Jehovah
WIE ZIJN DE JEHOVAH GETUIGEN?

De Jehovah beweging (getuigen) is een groep Christenen dat zich heeft afgesplitst van het doorgaans bekende Christendom. De oprichter van de Jehovah beweging is Charles Taze Russell.

Charles Taze Russell (1852-1916)

In 1852 richtte Russell de Jehovah beweging op, omdat hij zich niet kon vereenzelvigen met de Christelijke leerstelling over God, de Hel en het Paradijs. In juli 1879 begon Russell het tijdschrift Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s uit te geven waarin hij Bijbelse waarheden verdedigde en probeerde hij leerstellingen die de Bijbel tegenspraken te veranderen. Na zijn dood in 1916 volgde James Franklin Rutherford (1869-1942) hem op en gaf in 1931 de organisatie haar definitieve naam ‘Getuigen van Jehovah’.

James Franklin Rutherford (1869-1942)

Vervolgens volgde Nathan Knorr (1905-1977) James Franklin Rutherford op en daarna Frederik Franz (1893-1992).

Nathan Knorr (1905-1977)

Frederik Franz (1893-1992)

Een aantal merkwaardige zaken die het benoemen waard zijn, zijn de volgende:

- Charles Taze Russell kon geen Hebreeuws,  Latijns of Grieks lezen of schrijven. Hij had hierover gelogen tot hij werd gedwongen iets te lezen wat hij niet kon waarmaken;
- James Franklin Rutherford kende geen Hebreeuws, Latijn of Grieks lezen of schrijven;
- Ook hadden zij beiden geen universitaire filologische of theologische achtergrond;
- Nathan Knorr had wel Grieks en Latijns gestudeerd;
- Frederik Franz kon geen Hebreeuws;
- Charles Taze Russell was vaker oneerlijk geweest door een tarwe soort ter verkoop aan te bieden van zeer slechte kwaliteit, terwijl hij het tegenovergestelde verkondigde;
- Charles Taze Russell was nooit tot dominee ingewijd.

CONCLUSIE:
Deze korte introductie van de oprichters van de Jehova beweging schept direct al een beeld over de geloofwaardigheid van deze personen en hun uit te dragen visie. In de volgende pagina's gaan we inhoudelijk in op de belangrijkste beweringen die de Jehova beweging maakt.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud