Is Jezus vzmh God? - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom > Komt Jezus vzmh in aanmerking om God te zijn?
IS JEZUS VZMH GOD?

Op basis van de genoemde eigenschappen van God viel Jezus vzmh af om in aanmerking te komen voor God. Binnen het Christendom zien we 3 dominerende visies voorkomen over Jezus vzmh:

1. Jezus vzmh is de geïncarneerde (mens-) God op aarde;
2. Jezus vzmh is de letterlijke zoon van God;
3. Jezus vzmh is onderdeel van een 3-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige geest).

JEZUS IS DE GEINCARNEERDE (MENS-) GOD OP AARDE?
Om dit vraagstuk te beantwoorden zullen we ten eerste moeten terugvallen op de eigenschappen van God, zoals op de voorgaande pagina is besproken. De belangrijkste vraag die hier van kracht is:

Kan God incarneren in een mens, rekening houdend met Zijn Goddelijke Eigenschappen?

Stel dat God zou kunnen incarneren in een mens, dan dienen we te weten dat God op dat moment ophoudt te bestaan als God en volledig mens wordt. Dit zullen we toelichten door een aantal Eigenschappen van God erbij te nemen. De meest bekende Eigenschappen van God zijn:
‘De Alwetende’, ‘De Almachtige’, ‘De Eeuwige zonder begin en zonder eind’, ‘De Zelf bestaande’.

Wat betekent bijvoorbeeld de term Almachtig? Almachtig betekent macht hebben over alles en iedereen. Er is niemand die meer macht heeft dan de Almachtige. Dus als God de Almachtige wordt genoemd, is er niemand die Zijn macht kan overtreffen. Als iemand zijn macht overtreft, dan is degene die wordt overtroffen niet de Almachtige. Er kan dus enkel maar 1 de Almachtige zijn.

Het woordenboek zegt:
1.       almachtig
al` mach - tig bijvoeglijk naamwoord en bijwoord alle macht hebbend; de Almachtige wezensaspect toegedacht aan God


almachtig
[bijvoeglijk naamwoord]• met macht over alles en iedereen.


Als we nu kijken wat een aantal eigenschappen van de mens zijn zien we het volgende:
Afhankelijk, tijdelijk, vergankelijk – sterfelijk, beperkt etc. We zien hier dat de mens niet Almachtig en niet Alwetend is. De mens wordt daarnaast geboren en sterft en heeft dus WEL een begin en WEL een eind. De mens is dus ook niet Zelf bestaand.

Op basis van het bovenstaande zien we dus tegenstrijdige en conflicterende eigenschappen tussen God en mens voorkomen. Als God zou incarneren in Jezus vzmh als mens, dan houdt God op te bestaan als God. God houdt op te bestaan als de allerhoogste goddelijke en bestaat als MENS in Jezus. Waarom? Omdat een God NIET God en Mens tegelijkertijd kan zijn. De eigenschappen zijn niet hetzelfde.

We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand lang en kort tegelijkertijd is. Dit zijn tegenstellingen van elkaar. We kunnen bijvoorbeeld ook niet zeggen dat iemand dik en dun tegelijkertijd is. Zo kan God niet tegelijkertijd God en mens zijn.

CONCLUSIE:
Op de vraag of Jezus vzmh God geïncarneerd op aarde is, kunnen antwoorden: Nee, dit is gezien de tegenstrijdige eigenschappen tussen mens en God niet mogelijk. Op de volgende pagina zullen we analyseren of Jezus vzmh God is op basis van Bijbelse verzen.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud