Korte terugblik op de eigenschappen van de Absolute Autoriteit - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Korte terugblik op de eigenschappen van de Absolute Autoriteit

Islam

Voordat we de analyse starten kijken we even kort terug op een aantal eigenschappen van de Absolute Autoriteit.

1. De Absolute Autoriteit kan niet onder tijd, ruimte en materie vallen, omdat Hij zelf tijd, ruimte en materie heeft gecreëerd, welke in bestaan kwam na de Big Bang.

2. De Absolute Autoriteit (de Schepper) moet geen oorzaak hebben, maar zelf de oorzaak zijn. We zouden oneindig kunnen door beredeneren over wie de schepper is van de Schepper. Als je in de oneindigheid doorvraagt wie de schepper van de Schepper is, dan zou er nooit een schepping zijn geweest
aangezien je oneindig probeert door te zoeken naar de schepper van de Schepper. Als je dit doet zou er nooit een schepping zijn geweest, terwijl de werkelijkheid ons juist het tegenovergestelde laat zien. Ergens is er een punt geweest waar de Absolute Autoriteit gezorgd heeft voor het onstaan van de schepping met een daadwerkelijke beginpunt.

3. De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben. We hebben gezien dat De Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft (tijd bestond niet). Maar Hij creëerde wel het uiteindelijke effect namelijk het gehele universum. De enige manier dat deze Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te kiezen om het uiteindelijke effect (het universum) te laten doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er een Wil is om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid heeft.

Nu dat we kort een aantal
belangrijke punten hebben benoemd die van belang zijn voor de analyse van Islam en de eigenschappen van de Absolute Autoriteit, kunnen we beginnen met de daadwerkelijke analyse van de Islam.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud