Korte terugblik op de eigenschappen van de Absolute Autoriteit - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam

KORTE TERUGBLIK OP DE EIGENSCHAPPEN VAN DE ABSOLUTE AUTORITEIT

Voordat we de analyse starten kijken we even kort terug op een aantal eigenschappen van de Absolute Autoriteit.

1. De Absolute Autoriteit kan niet onder tijd, ruimte en materie vallen, omdat Hij zelf tijd, ruimte en materie heeft gecreëerd, welke in bestaan kwam na de Big Bang.

2. De Absolute Autoriteit (de Schepper) moet geen oorzaak hebben, maar zelf de oorzaak zijn. We zouden oneindig kunnen door beredeneren over wie de schepper is van de Schepper. Als je in de oneindigheid doorvraagt wie de schepper van de Schepper is, dan zou er nooit een schepping zijn geweest
aangezien je oneindig probeert door te zoeken naar de schepper van de Schepper. Als je dit doet zou er nooit een schepping zijn geweest, terwijl de werkelijkheid ons juist het tegenovergestelde laat zien. Ergens is er een punt geweest waar de Absolute Autoriteit gezorgd heeft voor het onstaan van de schepping met een daadwerkelijke beginpunt.

3. De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben. We hebben gezien dat De Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft (tijd bestond niet). Maar Hij creëerde wel het uiteindelijke effect namelijk het gehele universum. De enige manier dat deze Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te kiezen om het uiteindelijke effect (het universum) te laten doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er een Wil is om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid heeft.

Nu dat we kort een aantal
belangrijke punten hebben benoemd die van belang zijn voor de analyse van Islam en de eigenschappen van de Absolute Autoriteit, kunnen we beginnen met de daadwerkelijke analyse van de Islam.

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud