Zon uit het westen - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam > Hadith > Hadith en Wetenschap
ZON UIT HET WESTEN

“Het Uur zal niet komen voordat de zon opkomt vanuit de plaats waar zij ondergaat. En op de dag wanneer zij opkomt vanuit de plaats van ondergang, zelfs al zouden alle mensen samen hun geloof bevestigen, zal het van geen enkele waarde zijn voor degene die daarvoor niet geloofde en niets goeds deed, terwijl hij geloofde.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith is overgeleverd door Bukharie en Muslim.

Aboe Hurayrah (ra) zei: De Profeet vzmh zei: Het Uur zal niet aanbreken voor de zon uit het westen opkomt. Als de mensen het zien, zal ieder die op aarde leeft,geloven,maar dat zal de tijd zijn dat het geloven geen ziel meer zal baten die voorheen niet geloofde,noch iets goeds door haar geloof verdiende (Al-Boechari).

Het is ook van Aboe Hurayrah (ra) overgeleverd , dat de Profeet zei: Er zijn drie zaken die, als zij verschijnen,het geloven daarin zal geen ziel baten als ze er voorheen niet in geloofde, of rechtschapenheid verkreeg door haar geloof. Dit zijn: de zonsopkomst uit het westen, de Dadjal (anti-christ) en het Beest uit de aarde (Ahmad, Moeslim, Tirmidhi).

Laten we kijken wat wetenschappers te vertellen hebben hierover en of het mogelijk is dat de zon uit het westen kan opkomen:

Relevante uitspraak van 2:18 min - 2:55 min.


CONCLUSIE:
De melding inzake het opkomen van de zon uit het westen lijkt in de eerste instantie onwaarschijnlijk. Echter, nader onderzoek wijst uit dat de wetenschap deze gebeurtenis helemaal niet uitsluit.

Terug naar boven...


Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud