Het argument van de hoofdletter - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom > Een aantal beweringen verklaard
HET ARGUMENT VAN DE HOOFDLETTER

Een ander veelvuldig gebruikte argument om aan te tonen dat Jezus vzmh daadwerkelijk de ‘Zoon van God’ in een letterlijke zin is, is het argument van de hoofdletter. Vele Christenen weten dat de titel ‘Zoon van God’ veelvuldig wordt gebruikt in de Bijbel. De logische vraag om te stellen is, waarom zien de Christenen Jezus vzmh wel als de letterlijke Zoon van God en de anderen in de Bijbel niet als de letterlijke zoon van God?
Het argument welke wordt aangehaald is dat in de Bijbel de titel ‘Zoon van God’, welke voor Jezus vzmh wordt gebruikt met een hoofdletter wordt geschreven en de titel ‘zoon van God’ voor anderen met een kleine letter wordt geschreven. Dus Jezus vzmh is de ‘Zoon van God’ en de anderen zijn de ‘zoon van God’.

Wat is het antwoord?

DE DENKFOUT VAN HET HOOFDLETTER ARGUMENT
De denkfout die hier gemaakt wordt door de Christenen is dat men niet op de hoogte is van het feit dat er in het Arabisch, Hebreeuws, Grieks en Aramees GEEN systeem van Hoofdletters bestaat. De vertalers van de Bijbel hebben uiteindelijk zelf bepaald waar en voor wie ze een Hoofdletter en voor wie ze een kleine letter plaatsen.

http://www.nbv.nl/vertaalmethode/gebruik-van-hoofdletters/

We zien dat er staat: ‘uit het verband dient opgemaakt worden naar wie een voornaamwoord verwijst’. Er staat niet ‘naar wie er wordt gewezen’ is de zoon van God. Maar stel nu dat er uit de tekst opgemaakt kan worden dat er wordt verwezen naar Jezus vzmh, wat bewijst dit dan? Dat hij de daadwerkelijke zoon van God is? Nee, want door een hoofdletter te gebruiken voor iemand maakt hem nog steeds niet datgene wat er wordt beweerd tenzij dit expliciet wordt benoemd.

CONCLUSIE:
We hebben gezien dat het systeem van hoofdletters niet bestond in de tijd van Jezus vzmh en dat dit systeem pas later meer bekendheid begon te genieten. Het argument van de hoofdletter kan daarom geen argument zijn om aan te tonen dat Jezus vzmh de letterlijke zoon van God is.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud