Rationele en logisch argumenten gebruiken om iets te bewijzen - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
God bestaat
RATIONELE EN LOGISCHE ARGUMENTEN
Op deze pagina zullen we toetsen of we op basis van logica en ratio kunnen komen tot specifieke conclusies. We zijn namelijk van mening dat bij het gebruik van ratio en logica en een rationeel persoon logische argumenten niet zal kunnen ontkennen, tenzij hij/zij niet oprecht of eerlijk is. We gaan er vanuit dat jij als lezer een rationeel en logische persoon bent en willen dit testen door een aantal voorbeelden aan te halen, waarop je uiteindelijk het antwoord zal bedenken. Indien je jezelf classificeert als rationeel, logisch en oprecht zullen we uiteindelijk tot dezelfde conclusies komen.
Laten we een aantal simpele vragen stellen om de mate van rationaliteit vast te stellen.

Stel wij zouden jou een voorstel doen om een blinddoek om te doen en een drukke snelweg over te steken. Zou jij dit doen?

Iemand die eerlijk, rationeel en logisch denkt zal uiteraard antwoorden met: Nee. Waarom? Omdat je aangereden kan worden door een auto en je (zwaar) gewond kunt raken of nog erger.
Je antwoord is belangrijk, maar wat nog belangrijker is, is om na te gaan HOE je tot deze conclusie bent gekomen. Je hebt zelf geen wetenschappelijk experiment verricht om het bovenstaande te toetsen, maar je bent toch tot een conclusie gekomen. Je hebt namelijk gebruikt gemaakt van je ratio (je vermogen om te denken en begrijpen) om deze conclusie te trekken.
Een tweede voorbeeld: 

We kijken naar onderstaande mobiele telefoon en maken de volgende bewering: 
Niemand heeft deze telefoon gemaakt, niemand heeft dit ontworpen en niemand heeft dit in elkaar gezet. Deze is door miljoenen jaren van willekeurige gebeurtenissen in het bestaan gekomen en heeft zichzelf uiteindelijk gevormd in het perfect werkende toestel dat we hier zien. Zou je dit geloven? Het antwoord is uiteraard: Nee.

Waarom? Omdat het irrationeel is en in gaat tegen je ratio (je vermogen om te denken en begrijpen). 

De vraag luidt nu, waarom ben je tot de conclusie gekomen dat het bovenstaande irrationeel ofwel onmogelijk is? Wij mensen hebben namelijk het vermogen om iets te herkennen dat ontworpen is. 
Welke analyse heb je in je achterhoofd gemaakt bij het opnemen van het bovenstaande voorbeeld?

1. Het is onmogelijk dat dit vanzelf is ontstaan, omdat het een ontwerper nodig heeft om tot een dergelijk ontwerp te komen. Het heeft namelijk een bepaalde vorm en symmetrie, wat aangeeft dat er wel een ontwerper moet zijn geweest.

2. Het toestel bevat werkbare functies en kan daarbij ook nog afstemmen op andere apparatuur en netwerken. Je kunt er namelijk iets mee doen, zoals bellen, app-en, sms-en, skypen, internetten etc. Zo kunnen we voor alles wat we om ons heen zien wat gecreëerd is, rationele en logische conclusies trekken. Het kan van alles zijn, zoals de muis van je pc, een pen, een lamp, een bord met een pijl erop om de richting aan te geven etc. De meest simpele voorwerpen, welke gecreëerd zijn, hebben een ontwerper nodig. Dat is wat onze ratio en logica zegt en wat wij als zodanig herkennen. 

Als we nu gaan kijken naar iets veel en veel complexer dan de bovenstaande telefoon, namelijk de mens zullen tot dezelfde conclusie moeten komen. De mens en alle processen en perfect werkende functies in het menselijk lichaam zijn veel en veel geavanceerder dan de ingewikkeldste computers welke wij ter beschikking hebben.
Als we dezelfde vraag zouden stellen over het in ontstaan treden van de mens zouden we op basis van onze ratio en logica tot dezelfde conclusie moeten komen, namelijk dat de mens een ontwerper nodig heeft om te kunnen bestaan.

Als we kijken naar een nog groter geheel en het Universum als voorbeeld nemen, welke nog geavanceerder en ingewikkelder is dan de mens en toch perfect functioneert, kunnen we ook hier slechts concluderen dat deze een ontwerper nodig heeft om te kunnen bestaan.

We zullen aantonen dat het bestaan van een Absolute Autoriteit / God als Scheppende macht de meest rationele verklaring is voor het ontstaan van het Universum en daarbij dus ook de schepping van de mens. Bij het ontkennen van een Scheppende macht blijven er namelijk slechts een aantal opties of mogelijkheden over voor het ontstaan van het Universum. Indien er geen God zou zijn, zou er dus een andere verklaring moeten zijn voor de creatie. We hebben gezien dat het Universum daadwerkelijk een beginpunt heeft gehad en niet eeuwig bestaat. Deze optie zullen hier dus niet meer herhalen of bespreken. Voor meer info klik hier.  Laten we kijken naar de overige verschillende beschikbare mogelijkheden: 

  1. Het Universum is ontstaan vanuit niets.  
  2. Het Universum heeft zichzelf gecreëerd. 
  3. Wij als mens hebben het Universum gecreëerd.

Voor ons als mens zijn dit de meest relevante vragen en opties voor de verklaring van het onstaan van het Universum! Laten we de bovenstaande argumenten uit de verzen stuk voor stuk analyseren en uitputten. Dezelfde argumenten kunnen ook worden toegepast worden op het ontstaan/bestaan van de mens of een andere creatie.

Ad1) De vraag is hierbij: Kan IETS ontstaan uit NIETS? Kun je een voorbeeld bedenken waarbij IETS in bestaan treedt door NIETS? Nee, uit NIETS komt NIETS voort. Stel ik besluit om jou NIETS te geven, wat heb je van mij gekregen? Precies, niets: 'Uit NIETS komt NIETS voort!'

Sommige wetenschappers hebben een stelling dat de Kwantum Vacuüm een voorbeeld is dat er IETS uit het NIETS ontstaat, maar de Kwantum Vacuüm is niet NIETS! De Kwantum Vacuüm is een zee van fluctuerende energie en dat is niet, NIETS (energie is namelijk IETS). Er bestaat in de wereld geen enkel voorbeeld van IETS, dat ontstaat uit NIETS.
Ad2) Kan iets zichzelf scheppen?
Laten we kijken naar de tweede voorgestelde optie. Kan iets zichzelf scheppen of creëren? Nee, dat is onmogelijk en onlogisch. Het is alsof men zegt dat een moeder zichzelf baart. Het is onlogisch en is daarbij een tegenstrijdigheid. Waarom een tegenstijdigheid?

Om jezelf te kunnen creëren, zou je zelf eerst moeten bestaan om jezelf te kunnen creëren. Maar als je al bestaat, kun je jezelf niet creëren, omdat je al bestaat. Dit argument is daarom onlogisch EN tegenstrijdig ofwel onmogelijk.

Ad3) Is de mens de schepper van het Universum?
Kunnen wij als mens de hemelen en de aarde hebben gecreëerd? Nee, omdat het Universum EERDER bestond dan de mens kan de mens het Universum niet hebben gecreëerd. Daarnaast is het Universum vele male complexer dan de mens en kan de mens het Universum en de complexiteit niet bevatten, waardoor de mens afvalt om de schepper te zijn van het Universum en de aarde.

CONCLUSIE:
We hebben gekeken naar het rationeel en logisch argumenteren en bewijzen. We hebben gezien dat niet alles wetenschappelijk bewezen hoeft te zijn om een conclusie te kunnen trekken. We hebben daarnaast naar 3 verschillende mogelijkheden gekeken voor het ontstaan van het Universum (en alles daarin) en daaruit de volgende conclusies getrokken:

Het Universum is door IETS geschapen (uit NIETS komt NIETS voort) en kan niet zichzelf hebben geschapen. Daarbij kan de mens niet het Universum en de aarde hebben geschapen, omdat deze al bestonden voordat de mens bestond. Er moet dus IETS zijn dat ONGESCHAPEN is dat alles en iedereen heeft gecreëerd.

Sommige mensen zullen alsnog een allerlaatste vraag stellen wie de Schepper is van de Schepper. Als je deze vraag stelt, kun je deze oneindig door blijven stellen, namelijk wie is de Schepper van de Schepper, en wie is de Schepper van die Schepper en wie is de Schepper van die Schepper etc. Uiteindelijk is er maar 1 Schepper die daadwerkelijk geschapen heeft, omdat wij de creatie (het Universum en alles erin) daadwerkelijk om ons heen zien. Lees ook: http://www.compare-islam.com/de-absolute-autoriteit.html
Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud